АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 13 лютого 2020 року N 118-р

Про надання дозволу на концентрацію

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників компаній "Acrobat Holding Jersey Limited" (м. Сент-Гелієр, Джерсі, Нормандські острови) та "Takeda Pharmaceutical Company Limited" (м. Осака, Японія) про надання дозволу компанії "Acrobat Holding Jersey Limited" на набуття контролю над бізнесом компанії "Takeda Pharmaceutical Company Limited", що придбається, за винятком Варфарину Takeda, встановив:

Концентрація полягає у набутті компанією "Acrobat Holding Jersey Limited" контролю над активами, які утворюють бізнес Takeda, що включає в себе дозволи на реалізацію лікарських засобів, торговельні марки, патенти, доменні імена, дозволи, співробітників, контракти та товарно-матеріальні цінності, пов'язані з дистрибуцією, маркетингом та продажем окремих фармацевтичних препаратів, за винятком Варфарину Takeda.

Група Acino придбає права на окремі знеболювальні препарати, гастроентерологічні, серцево-судинні та респіраторні препарати з портфелю рецептурних та безрецептурних продуктів компанії "Takeda Pharmaceutical Company Limited".

Відповідно до Меморандуму про наміри, укладеного компаніями "Acrobat Holding Jersey Limited" і "Takeda Pharmaceuticals International AG" (м. Цюрих, Швейцарія) 06 лютого 2020 року:

- у момент здійснення трансакції, що не включає Варфарин, компанія "Acrobat Holding Jersey Limited" набуде контроль над бізнесом Takeda, що придбається, крім таких активів та зобов'язань, що стосуються Варфарину Takeda:

реєстраційне посвідчення на Варфарин Takeda N UA/7897/01/01 (визначене як Переданий дозвіл Варфарин);

будь-які інші придбані активи, включаючи запаси Варфарину та ліцензію на використання будь-якої незареєстрованої торговельної марки або еквівалентних прав на словосполучення "ВАРФАРИН НІКОМЕД" в Україні (як цей термін визначено в Договорі купівлі-продажу активів, укладеному між Acrobat та Takeda 10 жовтня 2019 року, які стосуються виключно переданого дозволу Варфарин або продукту на основі варфарину;

будь-які взяті зобов'язання, що стосуються виключно активів Варфарин.

Зазначені вище активи й зобов'язання забезпечують здійснення компанією "Takeda Pharmaceutical Company Limited" господарської діяльності у сфері дистрибуції, маркетингу та продажу Варфарину Takeda.

Цим учасники концентрації підтверджують, що вони погодились повністю виключити Варфарин Takeda з обсягу активів, що будуть передані Групі Acino в межах цієї трансакції.

За інформацією, наданою заявниками:

компанія "Takeda Pharmaceutical Company Limited" є міжнародною фармацевтичною компанією, що діє у сфері досліджень та розробок, яка створює інноваційні ліки для пацієнтів у всьому світі в 70 країнах і регіонах; займається інноваційною медициною; зосереджує свої дослідницькі роботи на: гастроентерології (GI), онкології, центральній нервовій системі (CNS) та вакцинах;

компанія "Takeda Pharmaceutical Company Limited" разом із компаніями, пов'язаними з нею відносинами контролю, утворюють групу компаній "Takeda";

Група Takeda в Україні через суб'єктів господарювання - резидентів та нерезидентів України здійснює діяльність із продажу, реєстрації фармацевтичних препаратів;

компанія "Acrobat Holding Jersey Limited" спільно контролюється двома фондами прямих інвестицій "Nordic Capital CV1" (м. Сент-Гелієр, Джерсі, Нормандські острови) та "Avista Capital Holdings, LP" і разом із підконтрольними компаніями утворює групу компаній Acino, яка включає компанію "Acino International AG";

Група Acino діє в Україні через суб'єктів господарювання - резидентів України та здійснює діяльність із: виробництва й продажу фармацевтичних препаратів, оренди об'єктів нерухомості в межах Групи Acino;

компанія "Nordic Capital CV1" є фондом прямих інвестицій, кінцевими власниками якої є велика кількість партнерів з обмеженою відповідальністю, жоден з яких не має повноважень здійснювати вирішальний вплив на фонд або його портфельні компанії;

Група Nordic в Україні через суб'єктів господарювання - нерезидентів України здійснює діяльність із: комплектації та продажу дитячих автокрісел та колісних товарів; програмних рішень для автоматизації трекерів, монетизації панелей та оптимізації оперативних процесів і мережевої панелі; створення 30-графіків у реальному часі, автоматизації студій, спортивного аналізу та інструментів управління активами для засобів масової інформації та сфери розваг;

компанія "Avista Capital Holdings, LP" є американським фондом прямих інвестицій у компанії сфери охорони здоров'я, яка інвестує у фармацевтичну продукцію, медичні вироби, аутсорсингові фармацевтичні послуги, дистрибуцію та споживчі підсектори охорони здоров'я, та разом із суб'єктами господарювання - нерезидентами України утворюють групу Avista;

[інформація зазначена заявником, як конфіденційна].

Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтею 25 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та підпунктом 1 пункту 6 розділу XII Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року N 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за N 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 N 14-рп (Розпорядження N 14-рп)), Антимонопольний комітет України постановив:

Надати дозвіл компанії "Acrobat Holding Jersey Limited" (м. Сент-Гелієр, Джерсі, Нормандські острови) на набуття контролю над активами компанії "Takeda Pharmaceutical Company Limited" з дистрибуції, маркетингу та продажу певних фармацевтичних препаратів, за винятком Варфарину Takeda.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.