АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 27 лютого 2019 року N 119-р

Про надання дозволу на концентрацію

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників компанії "DYMERKA SOLAR POLAND Sp. z o.o." (м. Варшава, Польща) і товариства з обмеженою відповідальністю "Гудзовка-Солар-2" (далі - ТОВ "Гудзовка-Солар-2") (м. Київ, Україна) про надання дозволу компанії "DYMERKA SOLAR POLAND Sp. z o.o." на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Гудзовка-Солар-2", встановив:

Концентрація полягає у придбанні компанією "DYMERKA SOLAR POLAND Sp. z o.o." частки в статутному капіталі ТОВ "Гудзовка-Солар-2", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

За наданою заявниками інформацією:

ТОВ "Гудзовка-Солар-2" не здійснює господарської діяльності, планує здійснювати діяльність із генерації електричної енергії (згенерованої на фотогальванічних станціях);

контроль над ТОВ "Гудзовка-Солар-2" здійснює фізична особа - громадянин України, який також пов'язаний відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання - резидентами та нерезидентами України;

після здійснення концентрації відносини контролю між ТОВ "Гудзовка-Солар-2" і фізичною особою - громадянином України та іншими суб'єктами господарювання, які пов'язані з ним відносинами контролю, будуть припинені;

компанія "Dymerka Solar Poland Sp. z о.о" не здійснює господарської діяльності на території України та входить до складу Групи Acciona;

Група Acciona здійснює діяльність на світових ринках переважно з генерації електричної енергії, а також із будівництва мостів, доріг, тунелів, залізниць, портів та гідротехнічних споруд; управління концесіями у сферах транспортної та соціальної інфраструктури; обробки води та її постачання населенню;

до складу Групи Acciona входять:

суб'єкти господарювання - резиденти України, які не здійснюють господарської діяльності та планують здійснювати діяльність із генерації електричної енергії (згенерованої на фотогальванічних станціях);

суб'єкти господарювання - нерезиденти України, які не здійснюють господарської діяльності на території України.

Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтею 25 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та підпунктом 1 пункту 6 розділу XII Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року N 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за N 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 N 14-рп (Розпорядження N 14-рп)), Антимонопольний комітет України постановив:

Надати дозвіл компанії "DYMERKA SOLAR POLAND Sp. z o.o." (м. Варшава, Польща) на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Гудзовка-Солар-2" (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 40986163), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.