МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 березня 2011 року N 76

Про ліквідацію ДВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Маяк"

Відповідно до статті 324 Господарського кодексу України, Гірничого закону України та Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року N 939 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2002 року N 938), наказую:

1. Припинити діяльність державного відкритого акціонерного товариства "Центральна збагачувальна фабрика "Маяк" (далі - ДВАТ "ЦЗФ "Маяк") - код ЄДРПОУ 00178063, розташованого за адресою: смт Калінівський, м. Свердловськ Луганської області, шляхом ліквідації.

2. Утворити ліквідаційну комісію ДВАТ "ЦЗФ "Маяк" (далі - Комісія) у складі:

Свірідов Костянтин Володимирович - голова ліквідаційної комісії (інд. номер [...]);

Панаіт Тетяна Михайлівна - член комісії (інд. номер [...]);

Єзопов Олександр Володимирович - член комісії (інд. номер [...]).

3. Голові Комісії Свірідову К. В.:

3.1. У триденний термін повідомити державного реєстратора про прийняте рішення щодо припинення діяльності юридичної особи та подати йому в установленому законодавством порядку документи, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.

3.2. Не пізніше двох робочих днів з дати надходження до державного реєстратора документів, які подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновника юридичної особи щодо припинення її діяльності, погодити з державним реєстратором призначення комісії з припинення діяльності юридичної особи в установленому чинним законодавством порядку.

3.3. Установити строки для заявлення вимог кредиторами протягом двох місяців із дня публікації повідомлення про ліквідацію ДВАТ "ЦЗФ "Маяк".

3.4. Забезпечити розроблення проекту ліквідації ДВАТ "ЦЗФ "Маяк" та після отримання позитивного висновку комплексної державної експертизи надати його на затвердження Міністерству вугільної промисловості України.

3.5. Управлінню кадрів та трудових ресурсів підготувати матеріали щодо звільнення Свірідова К. В. від виконання обов'язків директора - голови правління ДВАТ "ЦЗФ "Маяк" згідно з чинним законодавством.

3.6. Працівників підприємства, не зайнятих у роботах з ліквідації, звільнити за п. 1 ст. 40 КЗпП України із додержанням їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

3.7. Відповідно до чинного законодавства України опублікувати в спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства інформацію про його ліквідацію, порядок і термін заяви претензій кредиторами, а явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у письмовій формі.

3.8. Здійснити інвентаризацію майна ДВАТ "ЦЗФ "Маяк" та:

3.8.1. Підготувати і подати Міністерству вугільної промисловості України на затвердження розподільчий баланс з переліком основних фондів, які підлягають ліквідації та можуть бути використані державним підприємством "Обласна дирекція "Луганськвуглереструктуризація" (далі - ДП "ОД "Луганськвуглереструктуризація"), для виконання робіт з фізичної ліквідації підприємства та пропозиції щодо встановлення правонаступників майна, яке не підлягає фізичній ліквідації,

3.8.2. Подати Міністерству вугільної промисловості України на затвердження акт приймання-передачі, погоджений головою Комісії та ДП "ОД "Луганськвуглереструктуризація".

3.8.3. Після виконання пп. 3.8.2 скласти проміжний ліквідаційний баланс та з висновками Комісії подати на затвердження Міністерству вугільної промисловості України, але не раніше закінчення терміну для пред'явлення вимог кредиторами.

Термін - 20 квітня 2011 року. 


3.9. У встановленому порядку і терміни провести роботу зі стягнення дебіторської заборгованості підприємства та розрахуватися з кредиторами. Скласти ліквідаційний баланс та подати його з висновками комісії Міністерству вугільної промисловості України на затвердження.

Термін - 1 липня 2011 року. 


3.10. У триденний термін від дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення діяльності юридичної особи надати Управлінню майнових відносин та Управлінню реструктуризації Мінвуглепрому відповідні підтверджуючі документи, оформленні згідно з вимогами чинного законодавства.

4. Призначити ДП "ОД "Луганськвуглереструктуризація" замовником і виконавцем робіт, передбачених проектом ліквідації "ДВАТ "ЦЗФ "Маяк".

5. Керівнику ДП "ОД "Луганськвуглереструктуризація" (Рябічев В. Д.):

5.1. Прийняти згідно із затвердженим Міністерством вугільної промисловості України передавальним балансом ДВАТ "ЦЗФ "Маяк" на баланс підприємства основні виробничі фонди, які підлягають ліквідації та необхідні для виконання робіт з фізичної ліквідації підприємства.

Термін - 20 квітня 2011 року. 


5.2. Забезпечити виконання комплексу робіт, передбачених проектом ліквідації, у встановлені терміни в межах кошторису.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра 

В. Фічов 


 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.