Про граничні тарифи на основні платні медичні послуги

Розпорядження Сумської обласної державної адміністрації
від 10 грудня 2018 року N 740-ОД

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області
13 грудня 2018 р. за N 119/1914

Відповідно до пункту 12 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 (із змінами і доповненнями), Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1138 (із змінами і доповненнями), з метою задоволення потреб населення в якісних платних медичних послугах, забезпечення належного функціонування лікувально-профілактичних закладів, що надають платні медичні послуги населенню, та приведення тарифів у відповідність до собівартості надання послуг:

1. Затвердити Граничні тарифи на основні платні медичні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров'я області, крім закладів охорони здоров'я МВС, окремих науково-дослідних установ Національної академії медичних наук, які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги (додаються).

2. Державним та комунальним закладам охорони здоров'я області, крім закладів охорони здоров'я МВС, окремих науково-дослідних установ Національної академії медичних наук, які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги, встановлювати тарифи на платні медичні послуги в межах граничних, виходячи з фактичних витрат на їх надання.

3. Управлінню охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації в межах наданих законодавством повноважень забезпечити дотримання закладами охорони здоров'я області вимог Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року N 559.

4. Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації забезпечити в установленому законодавством порядку:

1) подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Сумській області;

2) опублікування цього розпорядження в друкованих засобах масової інформації.

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації:

1) від 31 січня 2008 року N 34 "Про державне регулювання тарифів на медичні послуги" (Розпорядження N 34), зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Сумській області 07 лютого 2008 року за N 10/1024;

2) від 14 січня 2011 року N 10 "Про внесення змін до Граничних тарифів на основні платні медичні послуги, які надаються лікувально-профілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров'я області" (Розпорядження N 10), зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Сумській області 19 січня 2011 року за N 2/1179;

3) від 14 травня 2012 року N 183-ОД "Про внесення змін до Граничних тарифів на основні платні медичні послуги, які надаються лікувально-профілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров'я області" (Розпорядження N 183-од), зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Сумській області 21 травня 2012 року за N 39/1356;

4) від 16 травня 2013 року N 188-ОД "Про внесення змін до Граничних тарифів на основні платні медичні послуги, які надаються лікувально-профілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров'я області" (Розпорядження N 188-од), зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Сумській області 21 травня 2013 року за N 27/1423;

5) від 21 вересня 2015 року N 450-ОД "Про внесення змін до Граничних тарифів на основні платні медичні послуги, які надаються лікувально-профілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров'я області" (Розпорядження N 450-ОД), зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 03 листопада 2015 року за N 72/1569;

6) від 06 лютого 2018 року N 71-ОД "Про внесення змін до Граничних тарифів на основні платні медичні послуги, які надаються лікувально-профілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров'я області", зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 12 лютого 2018 року за N 08/1803.

6. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування.

 

Голова

М. Клочко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Сумської обласної державної адміністрації
10 грудня 2018 року N 740-ОД

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області
13 грудня 2018 р. за N 119/1914

Граничні тарифи
на основні платні медичні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров'я області, крім закладів охорони здоров'я МВС, окремих науково-дослідних установ Національної академії медичних наук, які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги

N з/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Тариф без ПДВ,
гривень

1

2

3

4

Розділ I. Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом (крім обстежень на ВІЛ та СНІД)

1.

Первинний прийом

послуга

144,00

2.

Первинний прийом із застосуванням одноразового дзеркала

послуга

172,20

3.

Повторний прийом

послуга

64,70

4.

Повторний прийом із застосуванням одноразового дзеркала

послуга

86,20

5.

Забір капілярної крові

послуга

8,70

6.

Реакція мікропреципітації (РМП) з інактивованою сироваткою або з плазмою, якісна методика

дослідження

12,00

7.

Забір крові з вени

послуга

17,30

8.

Реакція мікропреципітації (РМП) з інактивованою сироваткою або з плазмою, кількісна методика

дослідження

31,70

9.

Реакція імунофлюоресценції (одномоментно РІФ АБС та РІФ 200)

дослідження

151,10

10.

Бактеріоскопічне дослідження на трихомонади (чоловіки)

дослідження

22,20

11.

Бактеріоскопічне дослідження на трихомонади (жінки)

дослідження

30,80

12.

Бактеріоскопічне дослідження мазків на гонокок (чоловіки)

дослідження

32,00

13.

Бактеріоскопічне дослідження мазків на гонокок (жінки)

дослідження

46,70

14.

Бактеріоскопічне дослідження на хламідії

дослідження

32,40

15.

Бактеріологічне дослідження на гонококи (чоловіки)

дослідження

99,00

16.

Бактеріологічне дослідження на гонококи (жінки)

дослідження

102,90

17.

Бактеріологічне дослідження на трихомонади

дослідження

43,00

18.

Бактеріоскопічне дослідження на трихомонади нативного препарату

дослідження

10,00

19.

Бактеріоскопічне дослідження на бліду трепонему

дослідження

48,00

20.

Бактеріоскопічне дослідження на демодекс, патогенні гриби, коросту

дослідження

33,30

21.

Бактеріологічне дослідження на патогенні гриби

дослідження

55,30

22.

Забір матеріалу для дослідження на хламідійну, мікоплазменну та уреоплазменну інфекції (чоловіки)

послуга

27,50

23.

Дослідження на хламідіоз (чоловіки) ПІФ

дослідження

128,30

24.

Дослідження на мікоплазменну інфекцію (чоловіки) ПІФ

дослідження

135,80

25.

Дослідження на уреоплазму (чоловіки) ПІФ

дослідження

135,80

26.

Забір матеріалу для дослідження на хламідійну, мікоплазменну та уреоплазменну інфекції (жінки)

послуга

38,40

27.

Дослідження на хламідіоз (жінки) ПІФ

дослідження

207,10

28.

Дослідження на мікоплазменну інфекцію (жінки) ПІФ

дослідження

222,10

29.

Дослідження на уреоплазму (жінки) ПІФ

дослідження

222,10

30.

Дослідження на мікрофлору (стафілокок, стрептокок) і чутливість їх до антибіотиків

дослідження

93,00

31.

Дослідження на чутливість гонококу до антибіотиків

дослідження

93,60

32.

Імунохроматографічне дослідження (швидкий тест) для діагностики сифілісу

дослідження

128,90

33.

Імунохроматографічне дослідження (швидкий тест) для діагностики урогенітального хламідіозу жіночих мазків з цервікального каналу

дослідження

184,20

34.

Імунохроматографічне дослідження (швидкий тест) для діагностики урогенітального хламідіозу чоловічих мазків з уретри

дослідження

184,20

35.

Імунохроматографічне дослідження (швидкий тест) для діагностики урогенітального хламідіозу зразків чоловічої сечі

дослідження

188,80

36.

Виявлення акантолітичних клітин в мазках-відбитках на поверхні шкіри та слизових оболонках людини

дослідження

49,30

37.

Дерматоскопія одного місця висипання

дослідження

52,00

38.

Ін'єкція внутрішньовенна

ін'єкція

24,10

39.

Ін'єкція внутрішньом'язова

ін'єкція

23,70

40.

Ін'єкція підшкірна

ін'єкція

23,60

41.

Дослідження методом ІФА на хламідіоз Ig A

дослідження

75,40

42.

Дослідження методом ІФА на хламідіоз Ig M

дослідження

75,40

43.

Дослідження методом ІФА на хламідіоз Ig G

дослідження

75,00

44.

Дослідження методом ІФА на сифіліс Ig M

дослідження

50,30

45.

Дослідження методом ІФА на сифіліс Ig G

дослідження

50,30

46.

Дослідження методом ІФА на сифіліс сумарних (A, G, M)

дослідження

52,10

47.

Дослідження на сифіліс методом реакції пасивної гемаглютинації (РПГА)

дослідження

208,70

48.

Аналіз крові на виявлення LE-клітин ("вовчарочних" клітин)

дослідження

81,00

49.

Загальний аналіз крові (5 показників + лейкоформула, із забором матеріалу)

дослідження

65,80

50.

Аналіз крові на цукор (із забором матеріалу)

дослідження

16,70

51.

Визначення тромбоцитів в крові (із забором матеріалу)

дослідження

36,30

52.

Визначення часу згортання капілярної крові (із забором матеріалу)

дослідження

15,90

53.

Визначення часу тривалості кровотечі капілярної крові (із забором матеріалу)

дослідження

12,60

54.

Аналіз сечі клінічний з мікроскопією осаду (без визначення глюкози)

дослідження

23,50

55.

Визначення глюкози в сечі

дослідження

14,60

56.

Дослідження на гельмінти

дослідження

32,20

57.

Дослідження секрету простати

дослідження

11,70

58.

Визначення чутливості грибків роду Candida до протигрибкових препаратів

дослідження

153,70

59.

Бактеріологічне дослідження на гриби роду Candida

дослідження

102,90

60.

Забір матеріалу на гонокок та трихомонади (жінки)

послуга

25,20

61.

Забір матеріалу на гонокок та трихомонади (чоловіки)

послуга

18,90

Розділ II. Анонімне обстеження та лікування хворих на алкоголізм і наркоманію (крім обстежень на ВІЛ та СНІД)

1.

Лікування хронічного алкоголізму за методом О. Р. Довженка

1 день лікування

175,00

2.

Купірування запою з застосуванням дезінтоксикації і психотропних препаратів

1 день лікування

204,10

3.

Лікування алкоголізму шляхом уведення препарату "Торпеда" із емоційно-стресовою терапією

курс лікування

943,10

4.

Імплантація "Еспералі-II" хворому хронічним алкоголізмом

курс лікування

1508,40

5.

Лікування наркоманії без гемосорбції

1 день лікування

126,80

6.

Консультація лікаря-нарколога

консультація

59,40

Розділ III. Медичні огляди

1.

Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості) та відповідні періодичні профілактичні медичні огляди, а також медичні огляди для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів)

1.1.

Обов'язковий попередній і періодичний медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в професійному доборі, а також медичний огляд для отримання виїзної візи:

 

 

1.1.1.

терапевтом

огляд

37,10

1.1.2.

хірургом

огляд

23,50

1.1.3.

дерматовенерологом

огляд

17,80

1.1.4.

отоларингологом

огляд

21,60

1.1.5.

невропатологом

огляд

29,70

1.1.6.

офтальмологом

огляд

29,60

1.1.7.

гінекологом

огляд

30,80

1.1.8.

гінекологом (з урахуванням вартості оглядового набору)

огляд

43,60

1.1.9.

ендокринологом

огляд

24,10

1.1.10.

інфекціоністом

огляд

25,30

1.1.11.

онкологом

огляд

23,40

1.1.12.

ортопедом

огляд

12,70

1.1.13.

урологом

огляд

28,80

1.1.14.

стоматологом

огляд

17,90

1.1.15.

фтизіатром

огляд

43,20

1.1.16.

Дослідження крові (4 показники)

дослідження

24,60

1.1.17.

Загальний аналіз крові (4 показники + лейкоформула)

дослідження

38,00

1.1.18.

Аналіз крові на цукор

дослідження

19,50

1.1.19.

Аналіз крові на білірубін

дослідження

28,00

1.1.20.

Аналіз крові на АЛТ

дослідження

43,80

1.1.21.

Аналіз крові на АЛТ + білірубін

дослідження

66,50

1.1.22.

Аналіз крові на білірубін + АЛТ + АСТ

дослідження

105,00

1.1.23.

Визначення тромбоцитів

дослідження

26,70

1.1.24.

Визначення ретикулоцитів

дослідження

21,30

1.1.25.

Визначення еритроцитів у крові з базофільною зернистістю

дослідження

35,50

1.1.26.

Аналіз сечі клінічний з мікроскопією осаду

дослідження

22,60

1.1.27.

Аналіз сечі на копропорфірини

дослідження

71,90

1.1.28.

Дослідження на гельмінти

дослідження

23,20

1.1.29.

Функція зовнішнього дихання (спірографія)

дослідження

51,80

1.1.30.

Електрокардіограма (ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях)

дослідження

35,90

1.1.31.

Флюорографія (цифровий друк)

дослідження

13,60

1.1.32.

Флюорографія (з урахуванням вартості плівки)

дослідження

44,40

1.1.33.

Реовазографія

дослідження

51,30

1.1.34.

Аудіометрія

обстеження

57,00

1.1.35.

Рентгенографія органів грудної клітки (ОГК) (з урахуванням вартості плівки)

дослідження

79,40

1.1.36.

Рентгенографія трубчастих кісток (30 * 40)

дослідження

90,00

1.1.37.

Рентгенографія щелеп

дослідження

51,30

1.1.38.

Рентгенографія кисті рук

дослідження

39,80

1.1.39.

Дослідження гінекологічного матеріалу

дослідження

12,40

1.1.40.

Визначення тілець Гейнця в крові

дослідження

35,50

1.1.41.

Аналіз крові на лужну фосфатазу

дослідження

41,90

1.1.42

Визначення холінестерази в сироватці крові

дослідження

13,90

1.1.43.

Аналіз крові на гама-глутамінтрансферазу (ГГТФ)

дослідження

36,10

1.1.44.

Визначення терморезистентності еритроцитів

дослідження

13,80

1.1.45.

Визначення карбоксігемоглобіну

дослідження

17,40

1.1.46.

Визначення насичення трансферину залізом крові

дослідження

50,80

1.1.47.

Дослідження вестибулярного апарату

дослідження

17,90

1.1.48.

Скіаскопія

дослідження

27,60

1.1.49.

Визначення сенсомоторної реакції

дослідження

29,50

1.1.50.

Динамометрія

дослідження

10,50

1.1.51.

Холодова проба (вимірювання температури шкіри)

дослідження

17,90

1.1.52.

Вібраційна чутливість (палестезіометрія)

дослідження

24,30

1.1.53.

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові

дослідження

23,10

1.1.54.

Аналіз калу на приховану кров

дослідження

14,40

1.1.55.

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

дослідження

164,70

1.1.56.

Дослідження ультразвукове щитоподібної залози

дослідження

89,70

1.1.57.

Довготривале ЕКГ-дослідження - Холтерівське моніторування (М-стрічка) обробка матеріалів за добу

дослідження

279,70

1.1.58.

Кольпоскопія

дослідження

57,40

1.1.59.

Пальпаторне дослідження передміхурової залози

дослідження

53,00

1.1.60.

Антропометрія, визначення індексу маси тіла

дослідження

13,80

1.2.

Обов'язковий попередній та періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб:

 

 

1.2.1.

терапевтом

огляд

20,90

1.2.2.

дерматовенерологом:

 

 

 

жінки

огляд

30,60

 

чоловіки

огляд

24,30

1.2.3.

стоматологом

огляд

22,10

1.2.4.

отоларингологом

огляд

17,90

1.2.5.

Дослідження (із забором матеріалу):

 

 

 

а) крові на РМП (на сифіліс)

дослідження

21,90

 

б) мазків на гонорею

 

 

 

жінки

дослідження

122,60

 

чоловіки

дослідження

48,90

 

в) на носійство кишкової інфекції

дослідження

157,70

 

г) на гельмінти

дослідження

40,20

 

д) на ентеробіоз

дослідження

38,80

 

е) мазок із горла та носа на наявність патогенного стафілококу

дослідження

109,40

1.2.6.

Серологічне дослідження крові на носійство збудника черевного тифу:

 

 

 

а) забір аналізу крові на носійство збудника черевного тифу

послуга

13,10

 

б) серологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу

дослідження

86,40

1.3.

Обов'язковий попередній та періодичний психіатричний огляд:

 

 

1.3.1.

психіатром (для однієї довідки)

огляд

61,20

1.3.2.

те ж додатково на кожну наступну довідку

огляд

21,80

1.3.3.

психологом (за направленням психіатра)

огляд

148,60

1.4.

Обов'язковий профілактичний наркологічний огляд із лабораторним обстеженням та видачею сертифіката

огляд

112,20

2.

Медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди

2.1.

Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи з видачею довідки

огляд

65,00

2.2.

Обов'язковий попередній та періодичний психіатричний огляд:

 

 

2.2.1.

психіатром (для однієї довідки)

огляд

61,20

2.2.2.

те ж додатково на кожну наступну довідку

огляд

21,80

2.2.3.

психологом (за направленням психіатра)

огляд

148,60

2.3.

Обов'язковий профілактичний наркологічний огляд із лабораторним обстеженням та видачею сертифіката

огляд

112,20

3.

Попередні профілактичні медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди

3.1.

Попередній медичний огляд кандидатів у водії та періодичний і позачерговий медичний огляд водіїв транспортних засобів із визначенням групи крові та резус-фактора

огляд

266,60

3.2.

Попередній медичний огляд кандидатів у водії та періодичний і позачерговий медичний огляд водіїв транспортних засобів без визначення групи крові та резус-фактора

огляд

242,40

3.3.

Обов'язковий попередній та періодичний психіатричний огляд:

 

 

3.3.1.

психіатром (для однієї довідки)

огляд

61,20

3.3.2.

те ж додатково на кожну наступну довідку

огляд

21,80

3.3.3.

психологом (за направленням психіатра)

огляд

148,60

3.4.

Обов'язковий профілактичний наркологічний огляд із лабораторним обстеженням та видачею сертифіката

огляд

112,20

Розділ IV. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби

1.

Копія медичної довідки та/або витяг з історії хвороби

послуга

7,50

Розділ V. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України)

1.

Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями щодо виявлення ознак стану алкогольного сп'яніння

послуга

277,10

2.

Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями щодо виявлення ознак стану наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

послуга

627,50

Розділ VI. Проведення судово-медичної та судово-психіатричної експертизи у цивільних справах

1.

Комісійна комплексна судово-психіатрична експертиза (посмертна)

одна експертиза

5379,30

2.

Комісійна однорідна судово-психіатрична експертиза (посмертна)

одна експертиза

4585,70

Розділ VII. Перебування у стаціонарі батьків у зв'язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини

1.

Добові витрати за перебування у стаціонарі батьків у зв'язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років

доба

67,00

Розділ VIII. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів

1.

Аналіз крові на білірубін

дослідження

28,00

2.

Аналіз крові на АЛТ

дослідження

43,80

3.

Аналіз крові на АЛТ + білірубін

дослідження

66,50

4.

Аналіз крові на білірубін + АЛТ + АСТ

дослідження

105,00

5.

Аналіз крові на цукор

дослідження

19,50

6.

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові

дослідження

23,10

7.

Визначення насичення трансферину залізом крові

дослідження

50,80

8.

Визначення холінестерази в сироватці крові

дослідження

13,90

9.

Аналіз крові на лужну фосфатазу

дослідження

41,90

10

Газохроматографічне дослідження на алкоголь

дослідження

233,20

11.

Дослідження крові (4 показники)

дослідження

24,60

12.

Загальний аналіз крові (4 показники + лейкоформула)

дослідження

38,00

13.

Визначення тромбоцитів

дослідження

36,20

14.

Визначення ретикулоцитів

дослідження

21,30

15.

Визначення еритроцитів у крові з базофільною зернистістю

дослідження

35,50

16.

Визначення часу згортання капілярної крові

дослідження

15,90

17.

Визначення часу тривалості кровотечі капілярної крові

дослідження

12,70

18.

Аналіз сечі клінічний з мікроскопією осаду та вмістом глюкози

дослідження

22,60

19.

Аналіз сечі на копропорфірини

дослідження

71,90

20.

Визначення глюкози в сечі

дослідження

14,60

21.

Аналіз калу на приховану кров

дослідження

14,40

22.

Дослідження на гельмінти

дослідження

40,20

23.

Дослідження зішкрібу на ентеробіоз

дослідження

38,80

24.

Дослідження гінекологічного матеріалу

дослідження

12,40

25.

Визначення тілець Гейнця в крові

дослідження

35,50

26.

Аналіз крові на гама-глутамінтрансферазу (ГГТФ)

дослідження

36,10

27.

Визначення терморезистентності еритроцитів

дослідження

13,90

28.

Визначення карбоксігемоглобіну

дослідження

17,40

29.

Дослідження (із забором матеріалу) мазків на гонорею

 

 

 

жінки

дослідження

122,60

 

чоловіки

дослідження

48,90

30.

Забір крові та реакція мікропреципітації (РМП) з плазмою, якісна методика

дослідження

29,30

31.

Бактеріологічне дослідження на патогенні гриби

дослідження

55,30

32.

Профілактичне дослідження на носійство патогенного стафілококу

дослідження

109,40

33.

Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій

дослідження

157,70

34.

Серологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу

дослідження

99,50

35.

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

дослідження

164,70

36.

Ультразвукове дослідження щитоподібної залози

дослідження

89,70

37.

Дослідження вестибулярного апарату

дослідження

17,90

38.

Скіаскопія

дослідження

27,60

39.

Визначення сенсомоторної реакції

дослідження

29,50

40.

Динамометрія

дослідження

10,50

41.

Холодова проба (вимірювання температури шкіри)

дослідження

17,90

42.

Вібраційна чутливість (палестезіометрія)

дослідження

24,30

43.

Функція зовнішнього дихання (спірографія)

дослідження

51,80

44.

ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті

дослідження

35,90

45.

Довготривале ЕКГ-дослідження - Холтерівське моніторування (М-стрічка) обробка матеріалів за добу

дослідження

279,70

46.

Кольпоскопія

дослідження

57,40

47.

Пальпаторне дослідження передміхурової залози

дослідження

53,00

48.

Антропометрія, визначення індексу маси тіла

дослідження

13,80

49.

Аудіометрія

дослідження

57,00

50.

Реовазографія

дослідження

51,30

51.

Флюорографія (цифровий друк)

дослідження

13,60

52.

Флюорографія

дослідження

34,70

53.

Рентгенографія органів грудної клітки (ОГК)

дослідження

53,30

54.

Рентгенографія трубчастих кісток (30 * 40)

дослідження

90,00

55.

Рентгенографія щелеп

дослідження

51,30

56.

Рентгенографія кисті рук

дослідження

39,80

57.

Огляд лікарем-терапевтом

огляд

37,10

58.

Огляд лікарем-хірургом

огляд

23,50

59.

Огляд лікарем-дерматовенерологом

огляд

17,80

60.

Огляд лікарем-отоларингологом

огляд

21,60

61.

Огляд лікарем-невропатологом

огляд

29,70

62.

Огляд лікарем-офтальмологом

огляд

29,60

63.

Огляд лікарем-гінекологом

огляд

30,80

64.

Огляд лікарем-гінекологом (з урахуванням вартості оглядового набору)

огляд

43,60

65.

Огляд лікарем-ендокринологом

огляд

24,10

66.

Огляд лікарем-інфекціоністом

огляд

25,30

67.

Огляд лікарем-онкологом

огляд

23,40

68.

Огляд лікарем-ортопедом

огляд

12,70

69.

Огляд лікарем-урологом

огляд

28,80

70.

Огляд лікарем-стоматологом

огляд

18,60

71.

Огляд лікарем-фтизіатром

огляд

43,20

72.

Лабораторні (газохроматографічне дослідження), діагностичні та консультативні послуги щодо виявлення ознак стану алкогольного сп'яніння

послуга

277,10

73.

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги щодо виявлення ознак стану наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

послуга

627,50

Примітка:

1. Тарифи на послуги анонімного обстеження та лікування хворих на алкоголізм і наркоманію не включають вартості медикаментів та перев'язувальних засобів, що використовуються при лікуванні хворих та сплачуються пацієнтом додатково.

2. Повна вартість медичних оглядів визначається самостійно медичною установою для кожного замовника послуги залежно від переліку лікарів-спеціалістів, які беруть участь у медоглядах, складу необхідних лабораторних і функціональних досліджень згідно з тарифами, затвердженими цим розпорядженням.

3. У тарифах на медичні огляди, що вказані в підпункті 2.1 пункту 2, підпунктах 3.1 та 3.2 пункту 3 розділу III, не врахована вартість психіатричних та наркологічних оглядів і сплачується пацієнтом додатково.

4. Нарахування податку на додану вартість здійснюється згідно з вимогами законодавства.

 

Керівник апарату

Д. Живицький

Директор Департаменту
економічного розвитку і торгівлі

О. Сітак


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.