ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.01.2019 р. N 47

Про функції та повноваження голови, першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 6, 39 і 40 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Регламенту обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації 12.02.2018 N 75, у зв'язку із кадровими змінами:

1. Затвердити функції та повноваження голови, першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації, що додаються.

2. Установити, що голова, перший заступник та заступники голови обласної державної адміністрації:

2.1. Контролюють діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, виконання делегованих повноважень обласної ради обласній державній адміністрації згідно з розподілом функцій та повноважень.

2.2. У межах своїх повноважень спрямовують діяльність районних державних адміністрацій, здійснюють контроль за їх діяльністю та контролюють здійснення виконавчими комітетами Берегівської, Ужгородської, Мукачівської, Хустської, Чопської міських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

3. У разі відсутності першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації здійснюється взаємозамінюваність їх функцій та повноважень.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації 20.02.2018 N 100.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова державної адміністрації

Г. Москаль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації
31 січня 2019 року N 47

ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
голови, першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації

Голова обласної державної адміністрації

Очолює обласну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

Призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Інформує Президента України і Кабінет Міністрів України та щороку звітує перед ними про виконання облдержадміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище в області, вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання облдержадміністрації, а також з урахуванням вимог статті 18 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" визначає її структуру, дотримуючись рекомендаційних переліків та Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Визначає граничну чисельність та фонд оплати праці працівників структурних підрозділів облдержадміністрації у межах виділених асигнувань.

Затверджує Регламент обласної державної адміністрації з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Інструкцію з діловодства в обласній державній адміністрації, Положення про апарат та структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

Представляє обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Забезпечує дієву взаємодію з органами прокуратури, іншими правоохоронними органами у питаннях виконання в області Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, забезпечення законності і правопорядку, додержання прав, свобод і законних інтересів громадян, здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, боротьби зі злочинністю та корупцією.

Сприяє розвитку в області міжнародного співробітництва.

Укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво у межах компетенції, визначеної законодавством.

Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в облдержадміністрації та у підконтрольних державних органах, установах, організаціях.

Скасовує розпорядження голів райдержадміністрацій, накази керівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства, або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами.

Здійснює контроль за складанням і поданням на затвердження обласної ради проекту обласного бюджету.

Забезпечує виконання обласного бюджету та звітування перед обласною радою про його виконання.

У межах затвердженого бюджету здійснює функції головного розпорядника коштів обласної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Оголошує зони надзвичайної ситуації у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій; здійснює передбачені законодавством заходи, пов'язані з дотриманням громадського порядку, рятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей.

Здійснює заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою та оборонною роботою на території області.

В особливий період утворює раду оборони та організовує її роботу.

Контролює здійснення заходів щодо функціонування системи військового обліку.

Здійснює контроль за своєчасним доведенням до керівництва облдержадміністрації, керівників її структурних підрозділів, голів райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) сигналів оповіщення про приведення у вищий ступінь готовності в особливий період.

Погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участі особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, з використанням озброєння і військової техніки.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на обласну державну адміністрацію.

Щороку виступає з публічним звітом про підсумки діяльності облдержадміністрації за участі представників громадських рад, громадських об'єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів відповідних галузей та засобів масової інформації.

Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами, відзнаками та присвоєння почесних звань України.

Нагороджує відзнакою "За заслуги перед Закарпаттям", Почесною Грамотою облдержадміністрації та оголошує Подяку голови обласної державної адміністрації.

Утворює та очолює колегію обласної державної адміністрації, а з метою сприяння здійсненню повноважень облдержадміністрації - інші консультативні, дорадчі, допоміжні органи, служби та комісії, визначаючи їх завдання, функції та персональний склад.

У випадках, передбачених законом, може порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної, обласної рад, сільського, селищного, міського голів.

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, у межах своїх повноважень видає розпорядження та дає доручення.

Вносить на розгляд обласної ради питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.

Щороку звітує перед обласною радою з питань виконання облдержадміністрацією делегованих повноважень.

Має право: дорадчого голосу на пленарних засіданнях обласної ради; бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються компетенції облдержадміністрації.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови облдержадміністрації у визначеному законодавством порядку.

Здійснює контроль за організацією проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, забезпечує прозорість і об'єктивність таких конкурсів відповідно до Закону України "Про державну службу".

Видає розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад керівників апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

Утворює конкурсну комісію, у складі не менше п'яти осіб, для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад керівників апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

Призначає на посади керівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, звільняє з таких посад у порядку, визначеному законодавством.

Надає відпустки та відкликає із щорічної основної або додаткової відпустки першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації, керівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідно до законодавства.

Присвоює ранги державним службовцям, які займають посади керівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.

Встановлює розмір надбавки та премії першому заступнику та заступникам голови облдержадміністрації.

Погоджує встановлення розміру надбавки керівникам апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.

Погоджує встановлення розміру надбавки та премії головам райдержадміністрацій.

Утворює дисциплінарну комісію стосовно посадових осіб, які займають посади першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації, керівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.

Розглядає скарги на дії або бездіяльність посадових осіб, які займають посади першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації, керівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.

Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які займають посади першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації, керівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.

У разі відсутності голови облдержадміністрації його функції та повноваження виконує перший заступник, а у разі відсутності останнього - один із заступників голови облдержадміністрації.

Здійснює розподіл контролю за діяльністю райдержадміністрацій, міськвиконкомів (з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади) згідно з додатком 1 до функцій та повноважень.

Розподіляє взаємозамінюваність функцій та повноважень першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації згідно з додатком 2 до функцій та повноважень.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України.

Порушує перед міністерствами, іншими органами виконавчої влади вищого рівня вмотивовані питання про невідповідність займаній посаді керівників їх територіальних підрозділів.

Вносить на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій.

За наявності підстав, передбачених законодавством, може порушувати питання перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів районних державних адміністрацій.

За результатами роботи райдержадміністрацій може застосовувати встановлені законодавством заходи заохочення до її посадових осіб.

Погоджує пропозиції щодо встановлення надбавок, стимулюючих виплат та преміювання керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та голів райдержадміністрацій.

Погоджує шляхом візування проекти розпоряджень, підготовку яких здійснюють структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні підрозділи органів центральної виконавчої влади, діяльність яких контролює та координує.

У межах компетенції здійснює інші функції та повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Відповідає за:

виконання в області Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку;

здійснення державної фінансової політики в області;

забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів;

стан фінансової дисципліни, облік та звітність, виконання державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належне і своєчасне відшкодування шкоди, заподіяної державі;

подання, в установленому порядку, до центральних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміну складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, враховуючи забезпеченість мінімальних соціальних потреб;

складання балансів фінансових ресурсів, грошових доходів і видатків;

забезпечення контролю за станом фінансової дисципліни;

здійснення контролю щодо фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих в установленому законом порядку в управління облдержадміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад;

реалізацію повноважень, делегованих облдержадміністрації обласною радою;

стан мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, оборонної роботи;

проведення заходів територіальної оборони області, у межах повноважень;

взаємодію із Закарпатським обласним військовим комісаріатом, військовими частинами, організаціями і установами Міністерства оборони України щодо зміцнення зв'язків з місцевими органами виконавчої влади;

сприяння відкритому та демократичному цивільному контролю у сфері оборони в порядку, визначеному законодавством, та дотримання вимог щодо збереження державної таємниці;

здійснення контролю за: виконанням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням; дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

забезпечення координації дій правоохоронних та антимонопольних органів з облдержадміністрацією;

розроблення та організацію виконання обласних програм профілактики злочинності та правопорушень;

сприяння діяльності митних органів та прикордонних служб, створення умов для їх належного функціонування;

забезпечення в області виконання зобов'язань за міжнародними договорами України;

здійснення державної політики з питань розвитку інфраструктури;

забезпечення організації обслуговування населення установами та організаціями телебачення і радіомовлення, незалежно від форми власності;

здійснення заходів з розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

здійснення заходів щодо належної роботи енергетичного комплексу, транспорту та зв'язку;

забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями зв'язку та транспортного обслуговування, незалежно від форми власності;

регулювання цін і тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначення і встановлення норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням;

забезпечення організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, незалежно від форми власності, дотримання його правил;

організацію роботи з атестації об'єктів, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства;

визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

додержання санітарних правил, збирання, утилізацію і захоронення промислових, побутових та інших відходів, додержання правил благоустрою;

розроблення та затвердження схем санітарного очищення території області, організацію окремого збирання побутових відходів;

розроблення і забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання;

обмеження або заборону використання підприємствами питної води у промислових цілях;

складання, необхідних для управління соціально-економічним розвитком області, балансів палива та місцевих будівельних матеріалів;

Контролює діяльність:

департаменту фінансів облдержадміністрації;

департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації;

відділу мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації;

відділу запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації;

юридичного відділу апарату облдержадміністрації (у частині правової діяльності облдержадміністрації);

сектору режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації (у частині забезпечення охорони державної таємниці).

Координує діяльність:

головного управління Державної казначейської служби України у Закарпатській області;

головного управління ДФС у Закарпатській області;

головного територіального управління юстиції у Закарпатській області;

управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області;

служби автомобільних доріг у Закарпатській області;

сектору НКРЕКП у Закарпатській області (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з:

прокуратурою Закарпатської області;

управлінням Служби безпеки України в Закарпатській області;

головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області;

управлінням захисту економіки в Закарпатській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України;

управлінням патрульної поліції в Закарпатській області;

управлінням поліції охорони;

Закарпатською митницею ДФС;

управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області;

Закарпатським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України;

відділом Державної пенітенціарної служби України у Закарпатській області;

Мукачівським та Чопським прикордонними загонами;

Закарпатським обласним центром з гідрометеорології;

Закарпатським обласним військовим комісаріатом щодо зміцнення зв'язків з місцевими органами виконавчої влади;

територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Закарпатській області;

державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Закарпатській області.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації Дуран І. П.

Несе персональну відповідальність за реалізацію в області законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішень обласної ради, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації з питань економічного розвитку, промисловості, розвитку підприємництва, туризму та курортів, побутового та торговельного обслуговування населення, здійснення державної регуляторної та аграрної політики, використання і охорони земель та лісів, екології, охорони довкілля та використання природних ресурсів, управління майном та приватизації.

У межах компетенції здійснює інші функції та повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади.

Відповідає за:

здійснення державної економічної та промислової політики в області;

розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області і подання їх на розгляд обласної ради, забезпечення їх реалізації, звітування перед обласною радою про їх виконання;

складання, необхідних для управління соціально-економічним розвитком області, балансів, матеріально-фінансових ресурсів;

визначення необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб;

проведення розрахунку коштів та визначення обсягу послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб;

формування, за пропозиціями органів місцевого самоврядування, обсягів продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;

розроблення та внесення пропозицій до проектів державних програм соціально-економічного розвитку України, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей господарства, їх фінансово-економічного забезпечення;

отримання від усіх суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання бюджету;

забезпечення реалізації державної політики щодо сприяння розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробленням та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню;

забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, незалежно від форми власності;

організацію роботи з атестації об'єктів, робіт і послуг підприємств та організацій побутового, торговельного обслуговування населення;

здійснення державної політики з питань розвитку туризму та курортів;

вирішення питань розвитку туристично-курортного комплексу, про визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

подання висновків щодо доцільності розміщення на території області нових підприємств та інших об'єктів, незалежно від форми власності;

розгляд та прийняття рішень, за пропозиціями органів місцевого самоврядування, щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на території області;

сприяння підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності;

забезпечення якісного проведення атестації робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

здійснення державної регуляторної політики у межах та у спосіб, відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

залучення вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що входять до компетенції облдержадміністрації, а також залучення громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб'єктів господарювання, до підготовки аналізів регуляторного впливу та виконання заходів із відстеження результативності регуляторних актів;

координацію діяльності органів виконавчої влади і господарських структур щодо виконання програм продовольчого забезпечення населення, постачання продовольства і сировини до централізованих фондів;

підготовку пропозицій про розміщення, спеціалізацію і розвиток підприємств, організацій та установ сільського господарства, переробної промисловості і внесення їх відповідним органам управління, а також здійснення контролю за виконанням рішень із цих питань;

розвиток фермерства та внесення пропозицій щодо надання йому допомоги зі спеціальних фондів підтримки;

контроль за розпорядженням землями відповідно до законодавства;

розроблення та забезпечення виконання, затверджених у встановленому законом порядку, програм раціонального використання земель державної власності;

затвердження матеріалів погодження місця розташування земельних ділянок та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері навколишнього природного середовища;

забезпечення ефективного використання природних ресурсів відповідно до компетенції;

розроблення та забезпечення виконання, затверджених у встановленому законом порядку, програм раціонального використання лісів;

розроблення, подання на розгляд обласної ради та забезпечення виконання регіональних екологічних програм;

внесення до відповідних органів пропозицій щодо державних екологічних програм;

вжиття заходів із відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

організацію окремого збирання відходів як вторинної сировини;

внесення пропозицій відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

інформування населення про стан довкілля, а також про заходи, що вживаються для його поліпшення;

внесення пропозицій в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;

сприяння розвитку та впровадженню нових екологічно безпечних технологій;

здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передавання їх матеріалів на розгляд інших органів у разі порушення законодавства про відходи;

додержання виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією;

збереження і раціональне використання державного майна;

здійснення управління об'єктами, що перебувають у державній власності, та передані до сфери управління облдержадміністрації;

здійснення управління майном інших суб'єктів права власності у разі передавання його в установленому порядку;

внесення пропозицій власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб, щодо його відчуження у власність держави;

внесення пропозицій до проектів програм приватизації державного майна, організацію їх виконання.

Погоджує шляхом візування проекти розпоряджень голови облдержадміністрації:

про призначення, звільнення, присвоєння рангів, надання та відкликання з відпусток, про дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ та інших кадрових питань керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, діяльність яких контролює;

підготовку яких здійснюють структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні підрозділи органів центральної виконавчої влади, діяльність яких контролює та координує.

Контролює діяльність:

департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації;

департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації;

департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

Координує діяльність:

головного управління статистики у Закарпатській області;

головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області;

Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства;

головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області;

Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з:

державною екологічною інспекцією у Закарпатській області;

сектором Державної регуляторної служби у Закарпатській області;

регіональним відділенням Фонду державного майна України по Закарпатській області;

обласним фондом інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості;

Закарпатською торгово-промисловою палатою;

державними, комунальними і дочірніми підприємствами, філіями, компаніями, товариствами, установами, відокремленими підрозділами державних територіально-галузевих об'єднань, спілками, благодійними організаціями відповідно до функцій та повноважень.

Готує голові обласної державної адміністрації інформації з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, розвитку підприємництва, туризму та курортів, побутового та торговельного обслуговування населення, здійснення державної регуляторної та аграрної політики, використання і охорони земель та лісів, екології, охорони довкілля та використання природних ресурсів, управління майном та приватизації.

Заступник голови обласної державної адміністрації Мікулін В. П.

Несе персональну відповідальність за реалізацію в області законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішень обласної ради, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації з питань цивільного захисту населення та надзвичайних ситуацій, зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та транскордонного співробітництва, будівництва, містобудування, архітектури та регіонального розвитку, децентралізації та реформ місцевого самоврядування.

У межах компетенції здійснює інші функції та повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади.

Відповідає за:

організацію роботи з ліквідації наслідків екологічних аварій, техногенних катастроф, спалахів епідемій та епізоотій, залучення до цих робіт підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, та громадян;

перевірку підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

сприяння діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;

перевірку наявності та утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;

наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення;

здійснює заходи, пов'язані з цивільним захистом на території області;

здійснення контролю за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);

розгляд проектної документації на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;

виконання інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

взаємодію з органами військового управління під час планування та проведення потенційно небезпечних заходів, в умовах присутності цивільного населення за участі особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, з використанням озброєння і військової техніки з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків та своєчасного інформування населення про загрозу їх виникнення;

здійснення державної інвестиційної політики в області;

здійснення, в установленому порядку, регулювання інвестиційної діяльності в області;

внесення, у встановленому порядку, до відповідних органів пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій у розвиток економічного потенціалу області;

сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам та транскордонному співробітництву підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності;

вжиття заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України;

сприяння розвитку експортної бази і збільшення виробництва продукції на експорт;

внесення, за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування, пропозицій про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон;

створення територіальних інноваційних та логістичних центрів, індустріальних, техно- та наукових парків;

діяльність забудовників, пов'язану із залученням коштів фізичних та юридичних осіб;

організацію розроблення та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;

організацію охорони, реставрацію та використання пам'яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів;

здійснення державної політики з питань регіонального розвитку, децентралізації та реформ місцевого самоврядування.

Погоджує шляхом візування проекти розпоряджень голови облдержадміністрації:

про призначення, звільнення, присвоєння рангів, надання та відкликання з відпусток, про дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ, та інших кадрових питань керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, діяльність яких контролює;

підготовку яких здійснюють структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні підрозділи органів центральної виконавчої влади, діяльність яких контролює та координує.

Контролює діяльність:

управління цивільного захисту облдержадміністрації;

управління зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та транскордонного співробітництва облдержадміністрації;

управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;

управління капітального будівництва облдержадміністрації.

Координує діяльність:

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області;

басейнового управління водних ресурсів річки Тиса;

управління Державного агентства рибного господарства у Закарпатській області;

сектору у Закарпатській області Державного агентства водних ресурсів України.

Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з:

управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській області;

західною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки;

Закарпатським обласним центром з гідрометеорології;

Закарпатським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву";

Закарпатським регіональним центром з інвестицій та розвитку;

відокремленим підрозділом "Центру розвитку місцевого самоврядування" у Закарпатській області;

державними, комунальними і дочірними підприємствами, філіями, компаніями, товариствами, установами, відокремленими підрозділами державних територіально-галузевих об'єднань, спілками, благодійними організаціями відповідно до функцій та повноважень.

Готує голові обласної державної адміністрації інформації з питань цивільного захисту населення та надзвичайних ситуацій, зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та транскордонного співробітництва, будівництва, містобудування, архітектури та регіонального розвитку, децентралізації та реформ місцевого самоврядування.

Заступник голови обласної державної адміністрації Галас Я. В.

Несе персональну відповідальність за реалізацію в області законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, рішень обласної ради, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації з питань науки і освіти, охорони здоров'я, материнства і дитинства, культури і мистецтва, молодіжної політики, підготовки молоді до військової та альтернативної (невійськової) служби, фізичної культури і спорту, національних меншин та релігій, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, роботи державного архіву області, праці, соціального захисту, зайнятості, пенсійного забезпечення та міграції населення, сімейної політики, взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

У межах компетенції здійснює інші функції та повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади.

Відповідає за:

здійснення загального керівництва закладами науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, їх матеріально-фінансове забезпечення;

вжиття заходів до збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту та прогнозів її розвитку, враховуючи їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку;

виконання програм щодо обов'язкової повної загальної середньої освіти;

забезпечення виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;

прогнозування потреб регіону у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, формування регіонального замовлення на їх підготовку, координацію роботи між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями щодо укладення договорів про підготовку робітничих кадрів;

розвиток мережі навчальних закладів, внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

внесення Міністерству освіти і науки України пропозицій щодо впорядкування мережі навчальних закладів;

співпрацю з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів;

вжиття заходів щодо надання навчальними закладами належного рівня дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

внесення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу;

розгляд питань та внесення в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності державними нагородами;

підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти і науки, молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення їх виконання;

збереження і розвиток мережі фізкультурно-спортивних закладів, вжиття заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

вжиття заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

взаємодію органів виконавчої влади з регіональними центрами "Інваспорт" та їх структурними підрозділами, громадськими організаціями інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надання їм консультаційно-методичної допомоги;

вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям (у частині охорони здоров'я населення);

здійснення контролю за організацією роботи медичних закладів із надання допомоги населенню, у тому числі, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;

забезпечення здійснення заходів стосовно осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз;

вирішення питань про утворення, реорганізацію та ліквідацію установ для осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз;

здійснення контролю за організацією роботи щодо профілактики негативних явищ серед неповнолітніх;

вирішення питань про встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, про захист особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вжиття інших заходів щодо соціального захисту дітей, віднесених законом до компетенції облдержадміністрації;

розроблення прогнозів розвитку молодіжної політики;

сприяння підготовці молоді до військової та альтернативної (невійськової) служби;

взаємодію облдержадміністрації з народними депутатами України, депутатами місцевих рад, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями;

забезпечення виконання законодавства про свободу думки і слова, свободу світогляду;

забезпечення в області умов для розвитку інформаційної та видавничої сфер;

забезпечення виконання законодавства щодо національних меншин і віросповідання;

виконання державних і регіональних програм національно-культурного розвитку в місцях компактного проживання національних меншин;

створення умов для: розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури; розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організації культурного дозвілля населення, здобуття спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва; забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв; збереження та розвитку культури української нації, національно-культурних традицій; моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики;

реалізацію міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики;

організацію вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, конгресів, форумів, конференцій, семінарів, нарад, які проводяться в області.

захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

виготовлення, складання і передавання Міністерству культури України наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а у разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, що становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

визначення меж територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затвердження їх зон охорони;

погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій" щодо охорони культурної спадщини;

встановлення режиму використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

контроль за застосуванням фінансових санкцій за порушення вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини";

зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків;

сприяння діяльності творчих спілок, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих, юнацьких та інших громадських організацій;

проведення роботи, пов'язаної з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

реалізацію державної політики у галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави;

створення мережі, забезпечення зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази центрів обліку бездомних осіб, закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;

сприяння роботі фондів, асоціацій та громадських організацій з питань соціального захисту населення;

вжиття заходів до збереження мережі закладів соціального захисту та розроблення прогнозів її розвитку, враховуючи їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку;

здійснення загального керівництва закладами соціального захисту, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, їх матеріально-фінансове забезпечення;

розроблення і забезпечення виконання комплексних програм та здійснення заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких, соціально незахищених громадян похилого віку та всебічний розвиток їх обслуговування;

забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяння наданню протезно-ортопедичної допомоги, забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації; встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб;

вирішення питань гуманітарної допомоги;

взаємодію з громадськими, релігійними організаціями, благодійними фондами, окремими громадянами щодо надання допомоги соціально незахищеним громадянам;

здійснення контролю за організацією роботи щодо поліпшення умов життя багатодітних сімей;

здійснення контролю за організацією роботи із надання встановлених пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;

реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на регіональному рівні, зокрема шляхом здійснення постійного контролю за своєчасністю та належністю вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

розроблення, затвердження та виконання регіональних програм у цій сфері;

координацію діяльності суб'єктів та їх взаємодію на регіональному рівні;

облік даних про суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на регіональному рівні;

підготовку фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії насильству, у тому числі фахівців, які реалізують програми для кривдників;

підготовку методичних рекомендацій щодо організації і забезпечення діяльності та підвищення кваліфікації фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії насильству;

збір, аналіз і поширення відповідно до законодавства інформації з питань насильства;

інформаційно-просвітницьку діяльність (у тому числі підготовку та розповсюдження відповідних матеріалів) щодо форм, причин і наслідків насильства, заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, формування нетерпимого ставлення громадян до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках;

організацію та/або проведення регіональних соціологічних, психолого-педагогічних та інших досліджень щодо форм, причин і наслідків насильства;

моніторинг стану виконання суб'єктами поставлених завдань у процесі реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на регіональному рівні, надання їм методичної та практичної допомоги, виявлення проблемних питань у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та вживають вичерпних заходів для їх вирішення;

звітування щокварталу Мінсоцполітики про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі у визначеному ним порядку;

забезпечення: вивчення ситуації та збір згрупованих за ознакою статі статистичних даних про факти насильства; організації і проведення галузевих та міжгалузевих досліджень стану, причин і передумов поширення насильства, ефективності законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та практики його застосування; організації і проведення серед населення, зокрема серед дітей та молоді, інформаційних кампаній щодо запобігання та протидії насильству, роз'яснення його форм, проявів і наслідків; розроблення та впровадження у закладах освіти навчальних і виховних програм з питань запобігання та протидії насильству, зокрема стосовно дітей; залучення засобів масової інформації до проведення просвітницьких кампаній, спрямованих на виконання завдань у сфері запобігання насильству, зокрема формування небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед дітей, усвідомлення необхідності невідкладного повідомлення відповідних суб'єктів про випадки насильства; організації та проведення спільних спеціалізованих тренінгів та семінарів для фахівців, які працюють у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, а також для працівників правоохоронних органів і суддів.

ефективне виявлення та узгоджене реагування на факти вчинення насильства з урахуванням результатів оцінки ризиків, що загрожують постраждалій особі, своєчасне взаємне інформування суб'єктів та направлення постраждалої особи до служб підтримки постраждалих осіб.

належне розслідування фактів насильства, своєчасне та ефективне вжиття щодо кривдника спеціальних заходів у сфері протидії насильству та контроль за їх виконанням, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та зміна їх поведінки.

забезпечення, в установленому порядку, надання населенню адресної допомоги та субсидій на житлово-комунальні послуги;

забезпечення виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби;

здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

вирішення питань про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку та інвалідів першої і другої груп, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

забезпечення здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

забезпечення ефективного використання та складання балансу трудових ресурсів;

забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці;

вивчення процесів, що відбуваються на ринку праці, у сфері зайнятості населення та професійного навчання, проведення їх оцінки, прогнозування попиту та пропонування робочої сили, інформування населення та органів виконавчої влади про стан ринку праці;

забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

розроблення та організацію виконання перспективних і поточних обласних програм зайнятості населення та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;

розроблення та здійснення заходів щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості населення на рівні області;

забезпечення проведення згідно із законом громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;

здійснення заходів щодо своєчасного запобігання масовому безробіттю;

визначення напрямів розширення в області сфери застосування праці за рахунок створення робочих місць;

розроблення та здійснення заходів щодо сприяння працевлаштуванню вивільнених працівників, зокрема професійної орієнтації та професійного навчання;

сприяння розвитку соціального діалогу на обласному рівні, відповідно до закону проведення консультацій з іншими сторонами соціального діалогу;

забезпечення виконання законодавства щодо міграції населення;

забезпечення виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних із перебуванням іноземців та осіб без громадянства;

сприяння органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи;

додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, здійснення управління архівною справою.

Погоджує шляхом візування проекти розпоряджень голови облдержадміністрації:

про призначення, звільнення, присвоєння рангів, надання та відкликання з відпусток, про дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ, та інших кадрових питань керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, діяльність яких контролює;

підготовку яких здійснюють структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні підрозділи органів центральної виконавчої влади, діяльність яких контролює та координує.

Контролює діяльність:

департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації;

департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;

департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації;

департаменту культури облдержадміністрації;

управління молоді та спорту облдержадміністрації;

управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації;

служби у справах дітей облдержадміністрації;

державного архіву Закарпатської області;

Закарпатського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Координує діяльність:

головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області;

головного управління Державної міграційної служби у Закарпатській області;

управління Держпраці у Закарпатській області;

державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області.

Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з:

Закарпатським обласним центром зайнятості;

Закарпатським обласним центром з профілактики та боротьби зі СНІДом;

відділенням Національної служби посередництва і примирення в Закарпатській області;

західним міжрегіональним відділом Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

Закарпатським обласним військовим комісаріатом щодо сприяння підготовці молоді до військової та альтернативної (невійськової) служби;

обласними відділеннями соціальних фондів;

обласними видавництвами;

державними, комунальними і дочірніми підприємствами, філіями, компаніями, товариствами, установами, відокремленими підрозділами державних територіально-галузевих об'єднань, спілками, благодійними організаціями відповідно до функцій та повноважень.

Готує інформації голові обласної державної адміністрації з питань науки і освіти, охорони здоров'я, материнства і дитинства, культури і мистецтва, молодіжної політики, підготовки молоді до військової та альтернативної (невійськової) служби, фізичної культури і спорту, національних меншин та релігій, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, роботи державного архіву області, праці, соціального захисту, зайнятості, пенсійного забезпечення та міграції населення, сімейної політики, взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

 

Додаток 1
до функцій та повноважень

ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ
за діяльністю райдержадміністрацій, міськвиконкомів (з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади)

Назва посад

Найменування райдержадміністрацій, міськвиконкомів

Перший заступник голови обласної державної адміністрації
ДУРАН І. П.

Воловецька райдержадміністрація
Міжгірська райдержадміністрація
Мукачівська райдержадміністрація
Свалявська райдержадміністрація
Мукачівський міськвиконком

Заступник голови обласної державної адміністрації
МІКУЛІН В. П.

Берегівська райдержадміністрація
Виноградівська райдержадміністрація
Тячівська райдержадміністрація
Рахівська райдержадміністрація
Хустська райдержадміністрація
Берегівський міськвиконком
Хустський міськвиконком

Заступник голови обласної державної адміністрації
ГАЛАС Я. В.

Великоберезнянська райдержадміністрація
Перечинська райдержадміністрація
Іршавська райдержадміністрація
Ужгородська райдержадміністрація
Ужгородський міськвиконком
Чопський міськвиконком

 

Додаток 2
до функцій та повноважень

ВЗАЄМОЗАМІНЮВАНІСТЬ
функцій та повноважень першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації

Перший заступник голови обласної державної адміністрації
ДУРАН І. П.

Заступник голови обласної державної адміністрації
ГАЛАС Я. В.

Заступник голови обласної державної адміністрації
МІКУЛІН В. П.

Заступник голови обласної державної адміністрації
ГАЛАС Я. В.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.