АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 10 квітня 2019 року N 220-р

Про допустимість нової державної допомоги для конкуренції

За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу, надісланого листом Державного управління справами від 01.08.2018 N 02-01/16/1536 (вх. N 537-ПДД від 02.08.2018), розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 16.10.2018 N 07/232-р розпочато розгляд справи про державну допомогу N 500-26.15/32-18-ДД для проведення поглибленого аналізу допустимості державної допомоги для конкуренції (далі - Справа).

За результатами розгляду Справи встановлено, що підтримка суб'єкта господарювання, зазначена в повідомленні, є допустимою державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 500-26.15/32-18-ДД про державну допомогу та подання з попередніми висновками від 11.03.2019 N 500-26.15/32-18-ДД/94-спр, встановив:

1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

(1) Листом Державного управління справами від 01.08.2018 N 02-01/16/1536 (вх. N 537-ПДД від 02.08.2018) надіслано повідомлення про нову державну допомогу (далі - Повідомлення), яке було подано на виконання пункту 2 розділу 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(2) За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 16.10.2018 N 07/232-р розпочато розгляд справи про державну допомогу N 500-26.15/32-18-ДД для проведення поглибленого аналізу допустимості державної допомоги для конкуренції. Листом Антимонопольного комітету України від 17.10.2018 N 500-29/07-13692 направлено копію розпорядження на адресу Державного управління справами. На офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України опубліковано інформацію про початок розгляду справи про державну допомогу із зверненням до всіх заінтересованих осіб щодо подання ними протягом 30 календарних днів вмотивованих заперечень та зауважень щодо надання державної допомоги та іншої інформації в зв'язку із розглядом справи про державну допомогу.

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. Надавач підтримки

(3) Державне управління справами (01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, ідентифікаційний код юридичної особи 0037256).

2.2. Отримувач підтримки

(4) Державне підприємство "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" (далі - ДП "Український дім", Підприємство, Центр) (01010, м. Київ, вул. Хрещатик, 2, ідентифікаційний код юридичної особи 34299989).

2.3. Мета (ціль) підтримки

(5) Метою (ціллю) підтримки є здійснення заходів з внутрішньої та зовнішньої трансформації будівлі та прилеглої території ДП "Український дім", з метою створення центру національної ідеї для активної діяльності протягом цілого року, проводячи різноманітні заходи і події різного масштабу.

2.4. Очікуваний результат

(6) Реконструкція будівлі ДП "Український дім" дозволить створити належні умови для проведення в місті масштабних міжнародних політико-економічних форумів, виставкових, конгресних та концертних заходів світового рівня.

(7) Реконструкція гранітної підпірної стіни та каскаду фонтанів на території ДП "Український дім" дозволить запобігти зсуву ґрунтів Володимирської гірки.

2.5. Форма підтримки

(8) Фінансова підтримка на реалізацію інвестиційних проектів.

2.6. Обсяг підтримки

(9) Загальний обсяг підтримки - 727519,002 тис. грн.

2.7. Підстава для надання підтримки

(10) Закон України "Про інвестиційну діяльність".

(11) Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 N 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями".

(12) Державний інвестиційний проект "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім".

(13) Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 21.06.2018.

2.8. Тривалість підтримки

(14) З 01.01.2019 по 31.12.2021.

3. ІНФОРМАЦІЯ, ОТРИМАНА В ПРОЦЕСІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

(15) Державне підприємство "Центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" створено розпорядженням керівника Державного управління справами від 16.01.2005 N 6 шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків Національного комплексу "Експоцентр України".

(16) Відповідно до преамбули Статуту державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім", затвердженого розпорядженням керівника Державного управління справами від 23.02.2010 N 31 (далі - Статут), підприємство засноване на державній власності та належить до сфери управління Державного управління справами.

(17) Указом Президента України від 08.02.2010 N 142/2010 "Про надання Центру ділового та культурного співробітництва "Український дім" статусу національного", ураховуючи вагомий внесок Центру ділового та культурного співробітництва "Український дім" у популяризацію національної культурної спадщини та сучасного мистецтва, розвиток культурного і суспільного життя, а також з метою сприяння дальшому розвитку центру, надано статус національного.

(18) Відповідно до інформації, наданої у Повідомленні, за період з 2013 по 2017 роки підприємством проведено понад 1000 заходів. Це були послуги із забезпечення проведення тематичних заходів ділового та культурного спрямування: мистецьких проектів, форумів, конгресів, симпозіумів, конференцій, презентацій, семінарів, прес-конференцій, науково-технічних і торговельно-промислових виставок, культурно-мистецьких акцій, вернісажів, салонів, аукціонів, фестивалів, концертів, видовищно-розважальних заходів, а також заходів державного значення на замовлення державних органів, зокрема Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України та інших, які відбуваються за участю вищих посадових осіб держави.

(19) Державним інвестиційним проектом "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" (далі - інвестиційний проект) передбачається надання підтримки на здійснення заходів із внутрішньої та зовнішньої трансформації будівлі, з метою створення центру національної ідеї для активної діяльності протягом цілого року, проводячи різноманітні заходи і події різного масштабу.

(20) Згідно з Повідомленням, проект реконструкції будівлі ДП "Український дім" - це цілісна стратегія, спрямована на створення Центру національної ідеї, що дозволить йому стати найпрестижнішим місцем у центрі столиці для проведення різних заходів на високому міжнародному рівні: конгресів, форумів, конференцій, виставок, урочистих церемоній, презентацій тощо.

(21) Крім того, реалізація інвестиційного проекту обумовлена тим, що ДП "Український дім" розташоване на схилах Володимирської гірки. Прилегла до Підприємства територія відмежована від Володимирської гірки гранітною підпірною стінкою та каскадом фонтанів, які перебувають в аварійному стані, - існує загроза зсуву ґрунтів.

Нереалізація проекту може призвести до вкрай загрозливих наслідків, оскільки за останні три роки ситуація з підпірними та парапетними стінами й каскадним фонтаном погіршилась.

(22) Варто також зазначити, що в січні 2014 року будівлю ДП "Український дім" було захоплено невідомими особами, внаслідок чого діяльність Підприємства було заблоковано, зруйновано фасадні скляні конструкції, вибито вікна в службових приміщеннях, знищено меблі, комп'ютерну техніку, пошкоджено стелю тощо. Після звільнення приміщень було виявлено, що значну кількість основних засобів та інших необоротних активів пошкоджено та вони не підлягають відновленню.

(23) Відповідно до розділу III інвестиційного проекту план реалізації та фінансування проекту включає два етапи:

I. Інвестиційний етап (розроблення), що включає дослідження та розроблення проекту (проектування за стадіями, коригування проекту за чергами, експертиза проекту):

- розробка проекту;

- розробка робочої документації на реконструкцію підпірної стінки та гідроізоляції, експертна оцінка;

- коригування стадії "П" проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі та розробка робочої документації;

- забезпечення земельною ділянкою;

- експертиза проектно-кошторисної документації;

- інші заходи.

II. Інвестиційний етап (реалізація):

1. Виконання будівельних робіт, у т. ч.:

1.1. I пусковий комплекс.

1.2. Роботи з укріплення підпірної стінки та гідроізоляції.

1.3. II пусковий комплекс.

1.4. III пусковий комплекс.

2. Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо.

3. Інші заходи (авторський та технічний нагляд, інші витрати).

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

4.1. Управління державними унітарними підприємствами

(24) Частиною п'ятою статті 22 Господарського кодексу України передбачено, що держава реалізує право державної власності у державному секторі економіки через систему організаційно-господарських повноважень відповідних органів управління щодо суб'єктів господарювання, що належать до цього сектора і здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління.

(25) Особливості управління державним унітарним підприємством визначаються Законом України "Про управління об'єктами державної власності".

Статтею 1 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" встановлено, що управління об'єктами державної власності - здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

(26) Згідно з абзацом шостим частини п'ятої статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки (акцій) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.

(27) Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (далі - Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 N 138 (Постанова N 138).

Згідно з абзацом першим пункту 1 Порядку (Постанова N 138) частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII) належать до наукових установ, науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності, а також державних підприємств "Міжнародний державний центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, у розмірі 75 відсотків.

4.2. Реалізація інвестиційних проектів

(28) Відповідно до частини третьої статті 2 Закону України "Про інвестиційну діяльність" інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей.

Інвестиційний проект - це комплекс заходів (організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку національної економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється суб'єктами інвестиційної діяльності з використанням цінностей відповідно до положень цього Закону.

(29) Згідно з абзацом четвертим частини третьої статті 2 Закону України "Про інвестиційну діяльність" інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, розробляється в порядку та за формою, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку.

(30) Згідно з абзацом другим статті 12-1 Закону України "Про інвестиційну діяльність" державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається шляхом:

- співфінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного бюджету;

- надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єкта господарювання;

- кредитування за рахунок коштів державного бюджету суб'єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;

- повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного бюджету відсотків за кредитами суб'єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;

- застосування інших форм, передбачених цим Законом.

(31) Згідно з пунктами 10 - 12 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 N 571, Комісія на своєму засіданні здійснює відбір державних інвестиційних проектів відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 N 571. Рішення Комісії приймається на засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, що присутні на засіданні.

Комісія приймає рішення щодо кожного державного інвестиційного проекту окремо. За результатами відбору державних інвестиційних проектів Комісією складається протокол, який підписується головуючим на засіданні та її секретарем і подається Мінекономрозвитку для доведення Мінфіну з метою врахування під час розроблення проекту Державного бюджету України на плановий бюджетний період та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

(32) Частиною п'ятою статті 2 Закону України "Про інвестиційну діяльність" передбачено, що державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) після набрання ним чинності.

4.3. Ознаки державної допомоги

(33) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(34) Державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(35) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі (Закон N 1555-VII) у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(36) Згідно з частиною першою статті 6 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) державна допомога може бути визнана допустимою, якщо вона надається для таких цілей:

- сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим;

- виконання загальнодержавних програм розвитку або розв'язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру;

- сприяння окремим видам господарської діяльності або суб'єктам господарювання в окремих економічних зонах, за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

- підтримки та збереження національної культурної спадщини, якщо вплив такої державної допомоги на конкуренцію є неістотним.

(37) Частиною другою статті 6 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) встановлено, що Кабінет Міністрів України визначає, зокрема, критерії оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на підтримку середнього та малого підприємництва (Постанова N 57).

(38) Критерії оцінки допустимості державної допомоги для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 N 57 (Постанова N 57) (далі - Критерії оцінки).

(39) Відповідно до пункту 1 Критеріїв оцінки (Постанова N 57) критеріями оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва є:

- недопущення суттєвої нерівності умов діяльності конкуруючих між собою суб'єктів господарювання;

- збільшення кількості нових робочих місць;

- зменшення кількості безробітних;

- вихід на ринки нових товарів (робіт, послуг).

(40) Згідно з підпунктом 1 пункту 3 Критеріїв оцінки (Постанова N 57) державна допомога для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва є допустимою у разі, коли надається з метою забезпечення сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, стимулювання їх інвестиційної та інноваційної активності, сприяння діяльності щодо реалізації вироблених ними товарів (робіт, послуг), забезпечення зайнятості населення.

(41) Підпунктом 2 пункту 3 Критеріїв оцінки (Постанова N 57) встановлено, що державна допомога для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва спрямована на відшкодування суб'єктам господарювання, зокрема, витрат на реалізацію інвестиційних проектів (створення нового суб'єкта господарювання; розширення виробничих потужностей; диверсифікацію асортименту товарів (робіт та послуг); зміну виробничого процесу), що включають:

- права власності на результати інтелектуальної діяльності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності, право користування майном та майновими правами, набуті в установленому законодавством порядку (далі - нематеріальні активи);

- основні засоби і оборотні активи, які мають матеріальну форму і не є коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами (далі - матеріальні активи).

Матеріальні та нематеріальні активи повинні залишатися у власності суб'єкта господарювання - отримувача державної допомоги і перебувати на його балансі не менш як п'ять років (для середнього та малого підприємництва - трьох років).

(42) Відповідно до пункту 4 Критеріїв оцінки (Постанова N 57) до категорій отримувачів державної допомоги для підтримки середнього та малого підприємництва належать суб'єкти середнього та малого підприємництва, що провадять діяльність у будь-якій галузі.

(43) Пунктом 5 Критеріїв оцінки (Постанова N 57) встановлено, що ці критерії не застосовуються до суб'єктів господарювання, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, які перебувають на стадії ліквідації, мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної влади, визнають свою неспроможність своєчасно виконати зобов'язання перед кредиторами через незадовільний стан фінансово-господарської діяльності.

(44) Згідно з пунктом 7 Критеріїв оцінки (Постанова N 57), у разі коли суб'єкт господарювання є отримувачем державної допомоги за різними програмами державної допомоги та/або індивідуальної державної допомоги, з метою визначення сукупного розміру державної допомоги на забезпечення розвитку регіонів та підтримку середнього та малого підприємництва ураховується розмір всіх витрат, зазначених у пункті 3 цих Критеріїв (Постанова N 57), за всіма чинними програмами державної допомоги та індивідуальної державної допомоги.

(45) Пунктом 8 Критеріїв оцінки (Постанова N 57) встановлено, що максимальний розмір державної допомоги для забезпечення розвитку регіонів, у тому числі для підтримки інвестицій та створення нових робочих місць у результаті реалізації інвестиційного проекту, становить, зокрема:

- для суб'єктів середнього підприємництва - до 60 відсотків таких витрат;

- для суб'єктів малого підприємництва - до 70 відсотків таких витрат.

5. ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ЗАХОДУ ПІДТРИМКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

5.1. Надання підтримки суб'єкту господарювання

(46) Пунктом 4.1 Статуту ДП "Український дім" передбачено, що підприємство є юридичною особою за законодавством України з дня державної реєстрації. Центр є суб'єктом господарювання відповідно до чинного законодавства.

(47) Відповідно до пункту 3.1 статті 3 Статуту ДП "Український Дім" засновано з метою:

- сприяння реалізації державної політики у галузях економіки, науково-технічної інформації, освіти та культури, пропаганди потужного науково-економічного, інтелектуального та творчого потенціалу України, сприяння духовному та творчому відродженню її народу;

- здійснення господарської, виробничої, науково-дослідної і підприємницької діяльності, спрямованої на одержання прибутку (доходу).

(48) Згідно з інформацією, наданою в Повідомленні, дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) ДП "Український дім" становить:

- за 2015 рік - 9097,0 тис. грн;

- за 2016 рік - 11119,0 тис. грн;

- за 2017 рік - 13329,0 тис. грн.

(49) Статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" передбачено, що суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.

(50) ДП "Український дім" є суб'єктом господарювання у розумінні Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

5.2. Надання підтримки за рахунок ресурсів держави

(51) Відповідно до інформації, наданої в Повідомленні, фінансова підтримка ДП "Український дім" здійснюватиметься за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України.

(52) Отже, підтримка, що надається ДП "Український дім", здійснюється за рахунок ресурсів держави в розумінні Закону (Закон N 1555-VII).

5.3. Створення переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності

(53) Відповідно до інформації, наведеної у Повідомленні, основними видами діяльності ДП "Український дім" є:

- організація та проведення заходів державного значення та міжнародних заходів, у тому числі за участю вищих посадових осіб держави;

- сприяння розвитку ділового та культурного співробітництва;

- проведення державних та інших культурно-мистецьких заходів;

- організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, мистецьких заходів ділового спрямування;

- організація та проведення національних і міжнародних виставок;

- організація конгресів і торговельних виставок;

- організація та проведення громадсько-політичних заходів;

- театрально-концертна діяльність тощо.

(54) Повідомлена підтримка спрямована на фінансування чітко визначеного суб'єкта господарювання, який провадить конкретні види господарської діяльності у сфері організування конгресів та торговельних виставок, а також у культурно-мистецькій сфері. Отже, підтримка спрямована на окремі види господарської діяльності, що провадить ДП "Український дім".

(55) Підтримка спрямована на реалізацію інвестиційного проекту, що включає роботи із розробки та коригування проектної документації та виконання будівельних робіт, тобто отримувач отримує додаткове фінансування з метою реконструкції, а також частково звільняється від звичайних витрат, які б здійснював суб'єкт господарювання, що провадить аналогічну господарську діяльність за звичайних ринкових умов, тобто без втручання держави.

(56) Отже, у результаті отримання повідомленої фінансової підтримки ДП "Український дім" набуває переваг, які недоступні іншим суб'єктам господарювання у звичайних ринкових умовах.

5.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції

(57) Відповідно до Повідомлення ДП "Український дім" надає послуги з організації та проведення конгресів, симпозіумів, конференцій, презентацій, семінарів, прес-конференцій, науково-технічних і торговельно-промислових виставок, культурно-мистецьких акцій, вернісажів, салонів, аукціонів, фестивалів, концертів, видовищно-розважальних заходів споживачам за місцем свого розташування.

(58) Згідно з Повідомленням основними конкурентами отримувача державної допомоги, що здійснюють аналогічну діяльність, є: державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський", приватне акціонерне товариство "Центр агропромислових технологій", товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний виставковий центр", товариство з обмеженою відповідальністю "АККО Інтернешнл", державне підприємство "Національний цирк України", державне підприємство "Зал офіційних делегацій", Національна музична академія імені П. І. Чайковського, підприємство Федерації професійних спілок України "Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України".

(59) Як зазначено вище, ДП "Український дім" отримує переваги в результаті надання повідомленої фінансової підтримки, які відповідно покращують конкурентну позицію отримувача порівняно з іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють або могли б здійснювати аналогічну господарську діяльність у сфері організації конгресів та торговельних виставок у культурно-мистецькій сфері. Отже, повідомлена підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

5.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги

(60) Враховуючи викладене, фінансова підтримка надається суб'єкту господарювання ДП "Український дім" за рахунок ресурсів держави, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для провадження окремих видів господарської діяльності, а отже, є державною допомогою у розумінні Закону (Закон N 1555-VII).

6. ОЦІНКА ДОПУСТИМОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

6.1. Мета (ціль) державної допомоги

(61) За інформацією, поданою в Повідомленні, підтримка надається з метою здійснення заходів з внутрішньої та зовнішньої трансформації будівлі та прилеглої території ДП "Український дім", з метою створення центру національної ідеї для активної діяльності протягом цілого року, проводячи різноманітні заходи і події різного масштабу.

(62) З урахуванням інформації, що будівлю ДП "Український дім" було споруджено в 1978 - 1982 роках як приміщення Всесоюзного музею В. І. Леніна, після отримання Україною незалежності експозицію колишнього музею було демонтовано та

розміщено у фондах Підприємства, наказом головного управління охорони культурної спадщини Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.06.2011 N 10/34-11 Підприємство занесено до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини міста Києва.

(63) Необхідність реалізації інвестиційного проекту також обумовлена тим, що територія ДП "Український дім" відмежована від Володимирської гірки, де існує загроза зсуву ґрунтів, що завдає шкоди навколишньому середовищу та загрожує безпеці населення. Більше того, у 2014 році будівлю ДП "Український дім" було захоплено невідомими особами, внаслідок чого в приміщеннях виявлено, що значна кількість основних засобів та інших необоротних активів пошкоджена та не підлягає відновленню.

(64) Враховуючи викладене, підтримка надається з ціллю підтримки та збереження національної культурної спадщини й розв'язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру, що відповідає положенням частини першої статті 6 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

6.2. Отримувач державної допомоги

(65) Відповідно до наданої в Повідомленні інформації, державна допомога спрямована суб'єкту господарювання, що здійснює діяльність з організації конгресів та торговельних виставок та є державним унітарним підприємством.

(66) Оскільки ДП "Український дім" є державним унітарним підприємством, розмір чистого прибутку, що відраховується Підприємством до державного бюджету згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 N 138 (Постанова N 138), становить 75 відсотків.

6.3. Форма державної допомоги

(67) Відповідно до наданої у Повідомленні інформації, державна допомога ДП "Український дім" надається у формі інвестиційної допомоги за рахунок коштів державного бюджету.

6.4. Обсяг державної допомоги, що може бути наданий отримувачу

(68) Згідно з пунктом 8 розділу I інвестиційного проекту загальна вартість реалізації проекту, згідно з кошторисними розрахунками державного підприємства Науково-дослідний і проектний інститут "Містобудування", рекомендованого до затвердження державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2012 N 626 (Розпорядження N 626-р), становить 290147,537 тис. грн. Враховуючи індекси зміни вартості будівельних робіт на 01.01.2018, згідно з листом Мінрегіону України N 7/15-4534 від 22.02.2018, загальна вартість становитиме 687975,564 тис. грн та, враховуючи індекси інфляції на 2019 рік - 106,2, на 2020 рік - 105,8, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 N 411 (Постанова N 411), становитиме 727519,002 тис. грн. У 2011 році з державного бюджету було виділено 8 млн грн на розробку проектної документації. З урахуванням використаних коштів залишок на 01.01.2018 становить 719519,002 тис. грн.

(69) Розділом I інвестиційного проекту передбачено, що після завершення реконструкції будівлі ДП "Український дім" збільшиться кількість заходів та їх вартість; щорічна сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до державного бюджету становитиме з 2020 року у середньому 25915 тис. грн, до реалізації інвестиційного проекту розмір таких платежів до державного бюджету становить 5782 тис. грн.

(70) Відповідно до пункту 11 розділу I інвестиційного проекту джерелом покриття витрат у сумі 25367 тис. грн будуть надходження від реалізації послуг, які надає ДП "Український дім".

(71) Пунктом 8 Критеріїв оцінки (Постанова N 57) встановлено, що максимальний розмір державної допомоги для забезпечення розвитку регіонів, у тому числі для підтримки інвестицій та створення нових робочих місць у результаті реалізації інвестиційного проекту, становить для суб'єктів малого підприємництва - до 70 відсотків таких витрат.

(72) З урахуванням 100-відсоткової вартості інвестиційного проекту - 727519,002 тис. грн, отримувач державної допомоги покриває за рахунок власних надходжень 25367,0 тис. грн, що становить 3,5 відсотка загального обсягу державної допомоги.

(73) З метою виконання умов, установлених у пункті 8 Критеріїв оцінки (Постанова N 57), отримувач державної допомоги повинен забезпечити додаткове фінансування обсягом 218255,701 тис. грн. Покриття за рахунок власних надходжень отримувача становить 25367,0 тис. грн (11,6 % необхідної суми додаткового фінансування).

Водночас ДП "Український дім" відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 N 138 (Постанова N 138), відраховує 75 відсотків чистого прибутку до державного бюджету, що унеможливлює участь Підприємства в інвестиційному проекті за рахунок власних коштів.

(74) Одним із способів досягнення мети інвестиційного проекту можна було б розглянути повне або часткове залучення коштів інвесторів. Проте, враховуючи, що Підприємство на 100 відсотків є державною власністю, має статус Національного та залучення коштів інвесторів у державне підприємство не урегульовано законодавством, інвестор не має економічної вигоди від інвестованих коштів у проект реконструкції, а саме: отримання частки у власності, дивідендів або відсотків від вкладених коштів. Враховуючи зазначене, досягнути мети проекту можливо лише шляхом державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів.

7. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

(75) Отримувачем підтримки є суб'єкт господарювання, що є державним унітарним підприємством, що здійснює діяльність у сфері організації конгресів та торговельних виставок, а також у культурно-мистецькій сфері. При цьому реалізація інвестиційного проекту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, що може загрожувати спотворенням конкуренції, створюючи переваги для провадження ДП "Український дім" окремих видів господарської діяльності. Отже, вказана в Повідомленні підтримка є державною допомогою.

(76) Відповідно до інформації, наданої у Повідомленні, державна допомога надається з ціллю, що відповідає положенням частини першої статті 6 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(77) Державна допомога відповідає критеріям, установленим у підпункті 2 пункту 3 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 N 57 (Постанова N 57).

(78) Зазначену позицію сформовано з урахуванням інформації, наданої експертами проекту технічної допомоги Європейського Союзу "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" листом від 06.03.2019 N SESAR2019/03-06.

(79) На подання з попередніми висновками від 11.03.2019 N 500-26.15/32-18-ДД/94-спр (далі - Подання), надіслане листом від 11.03.2019 N 500-29/07-3180, Державним управлінням справами листом від 28.03.2019 N 02-01/16/0595 (вх. N 7-01/3980 від 02.04.2019) повідомлено про відсутність зауважень чи заперечень щодо Подання.

(80) Відповідно до пункту 3 частини сьомої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) за результатами розгляду справи про державну допомогу Уповноважений орган приймає рішення щодо допустимості нової державної допомоги для конкуренції за умови виконання надавачем та отримувачами державної допомоги встановлених Уповноваженим органом зобов'язань.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 8 розділу VI Порядку розгляду справ про державну допомогу суб'єктам господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12.04.2016 N 8-рп (Розпорядження N 8-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за N 686/28816, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка (фінансування), яку буде надавати Державне управління справами згідно з державним інвестиційним проектом "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім", у формі фінансової допомоги на реалізацію інвестиційного проекту, обсягом 727519,002 тис. гривень на період з 01.01.2019 по 31.12.2021, є допустимою державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII), за умови виконання отримувачем державної допомоги такого зобов'язання.

Оскільки розмір відрахування державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" частини чистого прибутку до державного бюджету становить 75 відсотків та отримувач державної допомоги не в змозі забезпечити фінансування інвестиційного проекту за власні кошти, після реалізації інвестиційного проекту отримувач зобов'язаний відшкодувати надлишковий обсяг державної допомоги, що становить 192888,701 тис. гривень, за рахунок відрахувань частини чистого прибутку до державного бюджету.

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.