97.120 Пристрої автоматичного керування побутової призначеності

УКНД Назва  
35.240.99, 91.140.01, 97.120 ДСТУ EN 14908-2:2014 Відкритий зв'язок передавання даних у засобах автоматизації, контролювання та управління будівлями. Протокол мережі управління. Чаcтина 2. Зв'язок витою парою діє
35.240.99, 91.140.01, 97.120 ДСТУ EN 14908-3:2014 Відкритий зв'язок передавання даних у засобах автоматизації, контролювання та управління будівлями. Протокол мережі управління. Чаcтина 3. Характеристики каналу лінії електроживлення діє
35.240.99, 91.140.01, 97.120 ДСТУ EN 14908-4:2014 Відкритий зв'язок передавання даних у засобах автоматизації, контролювання та управління будівлями. Протокол мережі управління. Чаcтина 4. ІР зв'язок діє
35.240.99, 91.140.01, 97.120 ДСТУ EN 14908-6:2014 Відкритий зв'язок передавання даних у засобах автоматизації, контролювання та управління будівлями. Протокол мережі управління. Чаcтина 6. Елементи застосування не діє
35.240.99, 91.120.10, 97.120 ДСТУ EN 15232:2014 Енергоефективність будівель. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями не діє
97.120 ДСТУ EN 15500:2014 Управління застосуванням опалення, вентиляції та кондиціонування. Електронне устатковання управління індивідуальною зоною не діє
31.160, 33.040.30, 97.120 ДСТУ EN 50065-4-7:2014 Сигнали у низьковольтному електричному устаткованні діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц та від 1,6 МГц до 30 МГц. Частина 4-7. Портативні низьковольтні розв’язувальні фільтри. Вимоги щодо безпеки не діє
97.120 ДСТУ EN 50090-1:2014 Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 1. Структура стандартизації діє
97.120 ДСТУ EN 50090-2-3:2014 Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 2-3. Загальний огляд системи. Частина 2-3. Загальні вимоги щодо функціональної безпеки виробів, призначених для інтеграції в житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС) діє
97.120 ДСТУ EN 50090-3-1:2014 Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 3-1. Аспекти застосування. Вступ до структури застосування діє
97.120 ДСТУ EN 50090-3-2:2014 Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 3-2. Аспекти застосування. Процес користувача класу 1 діє
97.120 ДСТУ EN 50090-3-3:2014 Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 3-3. Аспекти застосування. Міжмережева модель ЖБЕС та загальні типи даних ЖБЕС діє
35.100.70, 97.120 ДСТУ EN 50090-4-1:2014 Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 4-1. Медіа незалежні прокладки. Застосування прокладки для ЖБЕС класу 1 діє
35.100.05, 97.120 ДСТУ EN 50090-4-2:2014 Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 4-2. Медіа незалежні прокладки. Транспортна прокладка, мережева прокладка та загальні частини канальної прокладки для ЖБЕС класу 1 діє
97.120 ДСТУ EN 50090-5-1:2014 Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 5-1. Медіа та медіа незалежні прокладки. Лінія електроживлення для ЖБЕС класу 1 діє
97.120 ДСТУ EN 50090-5-2:2014 Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 5-2. Медіа та медіа незалежні прокладки. Мережа, що базується на ЖБЕС класу 1. Вита пара діє
97.120 ДСТУ EN 50090-5-3:2014 Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 5-3. Медіа та медіа незалежні прокладки. Радіочастота не діє
97.120 ДСТУ EN 50090-7-1:2014 Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 7-1. Управління системою. Процедури управління діє
97.120 ДСТУ EN 50090-8:2014 Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 8. Оцінка відповідності продукції діє
97.120 ДСТУ EN 50090-9-1:2014 Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 9-1. Вимоги до монтажу. Загальне укладання кабелю для ЖБЕС класу 1. Вита пара діє
29.120.40, 97.120 ДСТУ EN 50428:2014 Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Додатковий стандарт. Вимикачі і споріднене обладнання для застосування в електронних системах будинків і будівель (HBES) діє
13.310, 97.120 ДСТУ EN 50486:2014 Устатковання для використання в системах аудіо і відео входу дверей діє
97.120 ДСТУ EN 50491-1:2014 Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 1. Загальні вимоги не діє
97.120 ДСТУ EN 50491-2:2014 Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 2. Умови навколишнього середовища діє
97.120 ДСТУ EN 50491-3:2015 Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу й управління будівлями (АСМУБ). Частина 3. Вимоги щодо електричної безпеки діє
97.120 ДСТУ EN 50491-4-1:2015 Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу й управління будівлями (АСМУБ). Частина 4-1. Загальні вимоги щодо функційної безпеки виробів, призначених для підключення до ЖБЕС та АСМУБ діє
97.120 ДСТУ EN 50491-5-1:2014 Основні вимоги до електронних систем житлових і громадських будівель (HBES) і систем автоматизації та контролю в будівництві (BACS). Частина 5-1. Вимоги електромагнітної сумісності, умови та схеми проведення випробування діє
97.120 ДСТУ EN 50491-5-2:2014 Основні вимоги до електронних систем житлових та громадських будвель (HBES) і систем автоматизації та контролю в будівництві (BACS). Частина 5-2. Вимоги електромагнітної сумісності для HBES/BACS, використовуваних в цивільному, комерційному оточенн... діє
97.120 ДСТУ EN 50491-5-3:2014 Основні вимоги до електронних систем житлових і громадських будівель (HBES) і систем автоматизації та контролю в будівництві (BACS). Частина 5-1. Вимоги електромагнітної сумісності, умови до HBES/BACS, використовуваних в промисловості діє

12345 ...

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.