Міжнародний стандарт - законодавство

Тип Назва Прийняття
Міжнародний стандарт Міжнародний стандарт: від 01.01.2013 Тлумачення КТМФЗ 20. Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар'єрі 2013-01-01
Міжнародний стандарт Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт фінансової звітності 10. Консолідована фінансова звітність 2012-01-01
Міжнародний стандарт Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт фінансової звітності 11. Спільна діяльність 2012-01-01
Міжнародний стандарт Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт фінансової звітності 12. Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання 2012-01-01
Міжнародний стандарт Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт фінансової звітності 13. Оцінка справедливої вартості 2012-01-01
Міжнародний стандарт Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 33. Прибуток на акцію 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення КТМФЗ 5. Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення КТМФЗ 4. Визначення, чи містить угода оренду 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 (МСБО 41). Сільське господарство 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 (МСБО 40). Інвестиційна нерухомість 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 (МСБО 37). Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 (МСБО 36) Зменшення корисності активів 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 (МСБО 31). Частки у спільних підприємствах 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 29 (МСБО 29). Фінансова звітність в умовах гіперінфляції 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 24 (МСБО 24). Розкриття інформації про зв'язані сторони 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23 (МСБО 23). Витрати на позики 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 (МСБО 21). Вплив змін валютних курсів 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16). Основні засоби 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 (МСБО 12). Податки на прибуток 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 (МСБО 8). Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7). Звіт про рух грошових коштів 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 (МСФЗ 9). Фінансові інструменти 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 (МСФЗ 7). Фінансові інструменти: розкриття інформації 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 (МСФЗ 3). Об'єднання бізнесу 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт фінансової звітності 2 (МСФЗ 2) Платіж на основі акцій 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення ПКТ 32. Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення ПКТ 27. Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення ПКТ-25 Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб'єкта господарювання або його акціонерів 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення ПКТ-12. Консолідація: суб'єкти господарювання спеціального призначення 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення ПКТ-10. Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення КТМФЗ 16. Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення КТМФЗ 15. Угоди про будівництво об'єктів нерухомості 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення КТМФЗ 12. Послуги за угодами про концесію 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення КТМФЗ 10. Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення КТМФЗ 7. Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення КТМФЗ 6. Зобов'язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку - відходів електричного та електронного обладнання 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення КТМФЗ 2. Частки учасників кооперативних суб'єктів господарювання та подібні інструменти 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Тлумачення КТМФЗ 1. Зміни в існуючих зобов'язаннях з виведення з експлуатації, відновлення та подібних зобов'язаннях 2012-01-01
Міжнародний стандарт Країни - учасниці Міжнародний стандарт: від 01.01.2012 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 (МСБО 39). Фінансові інструменти: визнання та оцінка 2012-01-01

0.0740740740740742345678 ...

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.