ГОСТ 9.053-75 ЕСЗКС. Материалы неметаллические и изделия с их применением. Метод испытаний на микробиологическую стойкость в природных условиях в атмосфере

 

ДСТУ, що пов'язані з ГОСТ 9.053-75 за ДК 004 (07.100.99)

Позначення та назва  
ДСТУ 8729:2017 Мед і продукти бджільництва. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод підрахування колоній за температури 30 °С діє
ДСТУ EN 14065:2009 Матеріали текстильні. Прання. Система контролювання біозабрудненості діє
ДСТУ ISO 21148:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Загальні вимоги до мікробіологічних випробувань діє
ДСТУ ISO 21149:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Перелік та виявляння мезофільних аеробних бактерій діє
ДСТУ ISO 21150:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Виявлення Escherichia Coli діє
ДСТУ ISO 22717:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Метод виявляння Pseudomonas аeruginosa діє
ДСТУ ISO 22718:2010 Засоби косметичні. Мікробіологія. Метод виявляння Staphylococcus аureus діє
ДСТУ 8716:2017 Мед і продукти бджільництва. Методи виявлення та визначення кількості коліформ діє
ГОСТ 9.023-74 ЕСЗКС. Топлива нефтяные. Метод лабораторных испытаний биостойкости топлив, защищенных противомикробными присадками діє
ГОСТ 9.048-89 ЕСЗКС. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов не діє
ГОСТ 9.050-75 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов не діє
ГОСТ 9.052-88 ЕСЗКС. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов діє
ГОСТ 9.053-75 ЕСЗКС. Материалы неметаллические и изделия с их применением. Метод испытаний на микробиологическую стойкость в природных условиях в атмосфере не діє
ГОСТ 9.060-75 ЕСЗКС. Ткани. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к микробиологическому разрушению не діє
ГОСТ 9.082-77 ЕСЗКС. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию бактерий діє
ГОСТ 9.085-78 ЕСЗКС. Жидкости смазочно-охлаждающие. Методы испытаний на биостойкость діє
ГОСТ 9.801-82 ЕСЗКС. Бумага. Методы определения грибостойкости не діє
ГОСТ 9.802-84 ЕСЗКС. Ткани и изделия из натуральных, искусственных, синтетических волокон и их смесей. Метод испытания на грибостойкость не діє
ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия не діє
ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия не діє
ДСТУ-H CAC/GL-30:2016 (CAC/GL-30:1999, IDT) Продукти харчові. Мікробіологічний ризик. Принципи та настанови щодо проведення оцінювання діє
ДСТУ EN ISO 11930:2016(EN ISO 11930:2012, IDT) Косметика. Мікробіологія. Оцінювання протимікробного захисту косметичного продукту діє
ДСТУ EN ISO 17516:2016(EN ISO 17516:2014, IDT) Косметика. Мікробіологія. Мікробіологічні межі діє
ДСТУ 8684:2016 Мед і продукти бджільництва. Готування проб і розведень для мікробіологічного досліджування діє
ГОСТ 9.049-91 ЕСЗКС. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов не діє
ДСТУ EN 12306:20014 Біотехнологія. Настанова щодо контролювання якості діагностичних наборів для використання в сільському господарстві в боротьбі зі шкідниками та хворобами рослин і тварин та тестування забруднення навколишнього середовища діє
ДСТУ EN ISO 29621:2016(EN ISO 29621:2011, IDT; ISO 29621:2010, IDT) Косметика. Мікробіологія. Настанова з оцінювання ризику та ідентифікації продуктів із низьким рівнем мікробіологічного ризику діє
ДСТУ EN 12306:2014 Біотехнологія. Настанова щодо контролювання якості діагностичних наборів для використання в сільському господарстві в боротьбі зі шкідниками та хворобами рослин і тварин та тестування забруднення навколишнього середовища діє

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДСТУ EN 61557-10:2016 (EN 61557-10:2001, IDT) Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму і 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролю засобів безпеки. Частина 10. Комбіноване вимірювальне устатковання для випробування, вимірювання або контролю засобів захисту115.00уточнюйте
ДСТУ IEC 61439-5:2016 (ІЕС 61439-5:2014, IDT) Комплектне низьковольтне устатковання розподілення та керування. Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності437.00513.00
ДСТУ IEC 60214-2:2016 (IEC 60214-2:2004, IDT) Перемикачі відгалужень. Частина 2. Настанова щодо застосування471.50553.50
ДСТУ EN 60099-5:2016 (EN 60099-5:2013, IDT) Розрядники. Частина 5. Рекомендації щодо вибору та застосування1690.501984.50
ДСТУ ISO 1219-2:2018 (ISO 1219-2:2012, IDT) Приводи гідравлічні і пневматичні та їхні елементи. Графічні умовні познаки та принципові схеми. Частина 2. Принципові схеми621.00729.00
ДСТУ EN ISO 21078-1:2018 (EN ISO 21078-1:2008, IDT; ISO 21078-1:2008, IDT) Визначення оксиду бору (III) у вогнетривах. Частина 1. Визначення загального вмісту оксиду бору (III) в оксидних матеріалах для кераміки, скла та глазурі241.50283.50
ДСТУ ASTM A615/A615M:2019 (ASTM A615/A615M-16, IDT) Прокат гладкого та періодичного профілю з вуглецевої сталі для армування бетону. Технічні вимоги161.00189.00
ДСТУ ISO 13715:2018 (ISO 13715:2017, IDT) Технічна документація на продукцію. Крайки довільної форми. Познаки та визначення розмірів356.50418.50
ДСТУ EN 13481-2:2018 (EN 13481-2:2012 + A1:2017, IDT) Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 2. Системи кріплення для залізобетонних шпал230.00270.00
ДСТУ EN ISO 6410-3:2018 (EN ISO 6410-3:1996, IDT; ISO 6410-3:1993, IDT) Кресленики технічні. Нарізі та нарізні деталі. Частина 3. Спрощене подання115.00135.00
ДСТУ EN ISO 6410-1:2018 (EN ISO 6410-1:1996, IDT; ISO 6410-1:1993, IDT) Кресленики технічні. Нарізі та нарізні деталі. Частина 1. Загальні положення126.50148.50
ДСТУ EN 60695-1-10:2018 (EN 60695-1-10:2017, IDT; IEC 60695-1-10:2016, IDT) Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-10. Настанова щодо оцінювання пожежної небезпеки електротехнічних виробів. Загальні методичні рекомендації322.00378.00
ДСТУ EN ISO 4064-2:2018 (EN ISO 4064-2:2017, IDT; ISO 4064-2:2014, IDT) Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробування977.501147.50
ДСТУ 8801:2018 Автомобільні дороги. Настанова з улаштування шарів дорожнього одягу з укріплених ґрунтів264.50310.50
ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)184.00216.00

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.