ДСТУ IEC 60050-112:2018 (IEC 60050-112:2010, IDT) Міжнародний електротехнічний словник. Частина 112. Величини

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ IEC 60050-112:2018 (IEC 60050-112:2010, IDT) за ДК 004 (01.040.01, 01.060)

Позначення та назва  
ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення не діє
ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення не діє
ДСТУ 2398-94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення не діє
ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення не діє
ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення не діє
ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення не діє
ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення не діє
ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення не діє
ДСТУ 4419:2005 Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ ISO 1087-1:2007 Термінологічна робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія та використання діє
ДСТУ ISO 5127:2007 Інформація і документація. Словник термінів діє
ДСТУ ISO 7345:2005 Теплоізоляція. Фізичні величини та визначення понять діє
ДСТУ ISO 9288:2005 Теплоізоляція. Радіаційний теплообмін. Фізичні величини та визначення понять діє
ДСТУ ISO 9346:2005 Теплоізоляція. Масообмін. Фізичні величини та визначення понять діє
ДСТУ ISO 10209-1:2009 Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 1. Технічні кресленики. Загальні терміни та види креслеників діє
ДСТУ ISO 10209-2:2009 Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 2. Методи проеціювання не діє
ДСТУ IEC 60027-1:2017 (IEC 60027-1:1992, IDT) Літерні познаки в електротехніці. Частина 1. Загальні поняття діє
ДСТУ IEC 60027-2:2017 (IEC 60027-2:2005, IDT) Літерні познаки в електротехніці. Частина 2. Телекомунікація та електроніка діє
ДСТУ IEC 60027-1:2017/Зміна № 1:2017 (IEC 60027-1:1992/Amd 1:1997, IDT) Літерні познаки в електротехніці. Частина 1. Загальні поняття діє
ДСТУ IEC 60027-1:2017/Зміна № 2:2017 (IEC 60027-1:1992/Amd 2:2005, IDT) Літерні познаки в електротехніці. Частина 1. Загальні поняття діє
ГОСТ 23199-78 Газодинамика. Буквенные обозначения основных величин не діє
ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять не діє
ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ 7448:2013 Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ 8371:2015 Показники для оцінювання ремонтопридатності виробів. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ EN ISO 15225:2015 Медичні вироби. Управління якістю. Структура даних номенклатури медичних виробів діє

Всі ДСТУ за 01.040.01Всі ДСТУ за 01.060


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.