ДСТУ EN ISO 14915-2:2013 Ергономіка програмного забезпечення для мультимедійних інтерфейсів користувача. Частина 2. Навігація та керування мультимедіа

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN ISO 14915-2:2013 за ДК 004 (13.180, 35.200)

Позначення та назва  
ДСТУ 2231-93 Системи оброблення інформації. Інтерфейс між обчислювальною машиною і технічним процесом. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2373-94 (ГОСТ 28854-94) Інтерфейс послідовний радіального типу для автоматизованих систем управління роззосередженими об’єктами. Загальні вимоги діє
ДСТУ 2981-95 Комплекс мікропроцесорних засобів диспетчеризації, автоматики, телемеханіки. Інтерфейси внутрішньоблокові. Загальні технічні умови діє
ДСТУ 3397-96 (ГОСТ 26139-97) Інтерфейс для автоматизованих систем керування розосередженими об’єктами. Загальні вимоги діє
ДСТУ EN 14750-1:2017 (EN 14750-1:2006, IDT) Залізниця. Кондиціонери для міського та приміського транспорту. Частина 1. Параметри комфорту діє
ДСТУ 3943-2000 Дизайн і ергономіка. Склад, виклад та зміст документації діє
ДСТУ 3944-2000 Дизайн і ергономіка. Правила виконання дизайн-ергономічних робіт під час розроблення та поставлення продукції на виробництво діє
ДСТУ 3963-2000 Дизайн і ергономіка. Класифікація і номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості побутових машин та приладів діє
ДСТУ 4055-2001 Дизайн і ергономіка. Номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості продукції виробничо-технічного призначення діє
ДСТУ 4708:2006 Інформаційні технології. З’єднувачі інтерфейсу зв’язку, використовувані в локальних обчислювальних мережах діє
ДСТУ ГОСТ 28043:2008 Персональные электронные вычислительные машины. Интерфейс накопителей на жестких несменных магнитных дисках с подвижными головками. Общие требования (Тільки при експлуатації та ремонті) не діє
ДСТУ ГОСТ 28054:2008 Интерфейс клавиатуры ввода данных четырехпроводный. Общие требования (Тільки при експлуатації та ремонті) не діє
ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем усередині приміщень діє
ДСТУ EN 547-1-2001 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах не діє
ДСТУ EN 547-2-2001 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу не діє
ДСТУ EN 547-3-2001 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані не діє
ДСТУ EN 614-1-2001 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи не діє
ДСТУ prEN 614-2:2002 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв’язок між проектуванням машин і робочих завдань не діє
ДСТУ EN 894-1-2001 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування не діє
ДСТУ EN 894-2-2001 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори не діє
ДСТУ EN 894-3-2003 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування не діє
ДСТУ EN 13202:2002 Ергономіка теплового середовища. Температури гарячих поверхонь, доступних для дотику. Посібник з установлення граничних значень температур поверхонь в стандартах на продукцію з використання EN 563 діє
ДСТУ EN 14434:2009 Дошки класні для навчальних закладів. Ергономічні, технічні вимоги і вимоги щодо безпеки та методи випробування діє
ДСТУ EN ISO 6385:2005 Ергономічне проектування робочих систем. Основні принципи не діє
ДСТУ EN ISO 9886:2005 Ергономіка. Оцінювання теплового навантаження за допомогою фізіологічних вимірювань діє
ДСТУ EN ISO 10075-2:2004 Ергономічні принципи визначення психічного робочого навантаження. Частина 2. Принципи проектування діє
ДСТУ EN ISO 10551:2006 Ергономіка теплового середовища. Оцінювання впливу теплового середовища з використанням шкал суб’єктивного оцінювання діє
ДСТУ EN ISO 13426-2:2008 Геотекстиль і віднесені до геотекстилю вироби. Міцність внутрішніх конструкційних з’єднань. Частина 2. Геокомпозити діє
ДСТУ EN ISO 14915-1:2009 Ергономіка програмного забезпечення для мультимедійних інтерфейсів користувача. Частина 1. Принципи проектування та структура діє
ДСТУ EN ISO 14915-2:2013 Ергономіка програмного забезпечення для мультимедійних інтерфейсів користувача. Частина 2. Навігація та керування мультимедіа діє

Всі ДСТУ за 13.180Всі ДСТУ за 35.200

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.