ДСТУ EN ISO 10821:2014/Зміна № 1:2019 (EN ISO 10821:2005/A1:2009, IDT; ISO 10821:2005/Amd 1:2009, IDT) Швейні машини промислового призначення. Вимоги щодо безпеки для швейних машин, вузлів і систем

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN ISO 10821:2014/Зміна № 1:2019 (EN ISO 10821:2005/A1:2009, IDT; ISO 10821:2005/Amd 1:2009, IDT) за ДК 004 (61.080)

Позначення та назва  
ДСТУ 2246-93 Устаткування технологічне для ремонту взуття. Вимоги безпеки діє
ДСТУ ГОСТ 12.2.138-2002 Система стандартів безпеки праці. Машини швейні промислові.  Вимоги безпеки і методи випробування діє
ДСТУ EN 60204-31:2009 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 31. Додаткові вимоги безпеки та вимоги до електромагнітної сумісності швейних машин, вузлів і систем не діє
ДСТУ IEC 60320-2-1:2003 З’єднувачі для побутових електроприладів домашнього та аналогічного загального призначення. Частина 2-1. З’єднувачі для швацьких машин не діє
ДСТУ IEC 60335-2-28:2007 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-28. Додаткові вимоги до швейних машин не діє
ГОСТ 8390-84 Прессы электрогидравлические для вырубки деталей. Общие технические условия не діє
ГОСТ 19930-91 Машины швейные бытовые. Общие технические условия не діє
ГОСТ 21197-84 Челноки вращающиеся промышленных швейных машин. Типы и основные размеры не діє
ГОСТ 24624-81 Прессы для приклеивания подошв к обуви. Общие технические условия не діє
ГОСТ 24824-88 Прессы гладильные. Основные размеры, технические требования и методы испытаний не діє
ГОСТ 25647-83 Машины швейные бытовые. Методы функциональных испытаний не діє
ГОСТ 25707-83 Регуляторы натяжения нити промышленных швейных машин. Типы и основные размеры не діє
ГОСТ 25824-83 Стойки катушечные промышленных швейных машин. Типы и основные размеры не діє
ГОСТ 25825-83 Платформы и столы промышленных швейных машин. Присоединительные размеры не діє
ГОСТ 27273-87 Охрана труда. Машины раскройные. Требования безопасности не діє
ГОСТ 27274-87 Машины кожевенные отжимные. Типы, основные параметры, размеры и технические требования не діє
ГОСТ 27275-87 Устройства приводные промышленных швейных машин. Присоединительные размеры не діє
ГОСТ 27288-87 Машины швейные промышленные. Общие технические требования не діє
ГОСТ 27290-87 Машины обувные двоильные. Типы, основные параметры и размеры, технические требования не діє
ГОСТ 27291-87 Машины обувные взъерошивающие. Типы, основные параметры и размеры, технические требования не діє
ГОСТ 27292-87 Машины обувные краесрезные. Типы, основные параметры и размеры, технические требования не діє
ГОСТ 27293-87 Машины обувные шлифовальные. Типы, основные параметры и размеры, технические требования не діє
ГОСТ 27442-87 Оборудование обувное формовочное. Типы, основные параметры и размеры, технические требования не діє
ДСТУ EN 60204-31:2014 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 31. Додаткові вимоги безпеки та вимоги до електромагнітної сумісності швейних машин, вузлів і систем діє
ДСТУ EN 60335-2-28:2014 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-28. Додаткові вимоги до швейних машин діє
ДСТУ EN ISO 10821:2014 Швейні машини промислового призначення. Вимоги щодо безпеки для швейних машин, вузлів і систем діє
ДСТУ EN 60204-31:2015 (EN 60204-31:1998, IDT) Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 31. Додаткові вимоги щодо безпеки та вимоги до електромагнітної сумісності швацьких машин, вузлів і систем діє
ДСТУ EN 60204-31:2015/Поправка № 1:2015 (EN 60204-31:1998/AC:2000,IDT) Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 31. Додаткові вимоги щодо безпеки та вимоги до електромагнітної сумісності швацьких машин, вузлів і систем діє
ДСТУ 3135.22-98 (ГОСТ 30345.22-98); (IEC 60335-2-28:1994) Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. Додаткові вимоги до машин швейних побутових не діє
ГОСТ 22249-82 Иглы к швейным машинам. Типы и основные размеры не діє

Всі ДСТУ за 61.080

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДСТУ EN ISO 10416:2019 (EN ISO 10416:2009, IDT; ISO 10416:2008, IDT) Промисловість нафтова та газова. Промивальні рідини. Лабораторні випробування1357.001593.00
ДСТУ EN ISO 22088-6:2019 (EN ISO 22088-6:2009, IDT; ISO 22088-6:2006, IDT) Пластмаси. Визначення стійкості до розтріскування під впливом довкілля (ESC). Частина 6. Метод повільної розтяжної деформації161.00189.00
ДСТУ ISO 2439:2019 (ISO 2439:2008, IDT) Матеріали полімерні чарункові еластичні. Визначення твердості методом утискування230.00270.00
ДСТУ ISO 22400-1:2019 (ISO 22400-1:2014, IDT) Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPIs) для керування виробничими процесами. Частина 1. Огляд, загальні положення та термінологія299.00351.00
ДСТУ EN ISO 604:2019 (EN ISO 604:2003, IDT; ISO 604:2002, IDT) Пластмаси. Визначення властивостей під час стискання241.50283.50
ДСТУ EN 61508-1:2019 (EN 61508-1:2010, IDT; IEC 61508-1:2010, IDT) Функційна безпечність електричних, електронних, програмованих електронних систем, пов’язаних із безпекою. Частина 1. Загальні вимоги713.00уточнюйте
ДСТУ EN 13523-1:2015 Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 1. Товщина плівки покриття (EN 13523-1:2009, IDT)115.00135.00
ДСТУ EN 13523-0:2015 Фарбовані рулонні метали. Методи випробування. Частина 0. Загальний вступ (EN 13523-0:2014, IDT)115.00135.00
ДСТУ EN 923:2019 (EN 923:2015, IDT) Клеї. Терміни та визначення понять736.00864.00
ДСТУ EN 10021-2002 Вироби із сталі та чавуну. Загальні технічні вимоги постачання (EN 10021:1993, IDT)207.00243.00
ДСТУ EN 13017-1:2004 Щити дерев’яні. Класифікація за зовнішнім виглядом. Частина 1. Хвойна деревина (EN 13017-1:2000, IDT)115.00135.00
ДСТУ EN 13017-2:2004 Щити дерев'яні. Класифікація за зовнішнім виглядом. Частина 2. Листяна деревина (EN 13017-2:2000, IDT)115.00135.00
ДСТУ EN 12775:2004 Щити дерев'яні. Класифікація та термінологія (EN 12775:2001, IDT)115.00135.00
ДСТУ EN 13445-4:2015 (EN 13445-4:2014, IDT) Посудини, що працюють під тиском без вогневого підведення тепла. Частина 4. Виготовлення805.00945.00
ДСТУ EN 55011:2017 (EN 55011:2016, IDT) Обладнання промислове, наукове та медичне . Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання885.501039.50

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.