ДСТУ EN ISO 10218-2:2018 (EN ISO 10218-2:2011, IDT; ISO 10218-2:2011, IDT) Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпечності промислових роботів. Частина 2. Роботизовані системи та їхні поєднання

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN ISO 10218-2:2018 (EN ISO 10218-2:2011, IDT; ISO 10218-2:2011, IDT) за ДК 004 (25.040.30)

Позначення та назва  
ДСТУ 2879-94 Маніпулятори, автооператори, роботи промислові та системи виробничі гнучкі. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3738-98 (ГОСТ 12.2.072-98) Роботи промислові. Роботизовані технологічні комплекси. Вимоги безпеки та методи випробувань діє
ДСТУ EN 775:2005 Роботи промислові. Безпека діє
ДСТУ EN ISO 13287:2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття. Метод випробування опору ковзанню не діє
ГОСТ 4.480-87 СПКП. Роботы промышленные. Номенклатура основных показателей не діє
ГОСТ 24836-81 Устройства программного управления промышленными роботами. Методы кодирования и программирования не діє
ГОСТ 25204-82 Роботы промышленные. Ряды номинальной грузоподъемности не діє
ГОСТ 25685-83 Роботы промышленные. Классификация не діє
ГОСТ 25686-85 Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Термины и определения не діє
ГОСТ 26050-89 Роботы промышленные. Общие технические требования не діє
ГОСТ 26053-84 Роботы промышленные. Правила приемки. Методы испытаний не діє
ГОСТ 26054-85 Роботы промышленные для контактной сварки. Общие технические условия не діє
ГОСТ 26056-84 Роботы промышленные для дуговой сварки. Общие технические условия діє
ГОСТ 26057-84 Манипуляторы сбалансированные. Общие технические условия не діє
ГОСТ 26058-85 Роботы промышленные. Гидродвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры не діє
ГОСТ 26059-89 Роботы промышленные. Пневмодвигатели исполнительных устройств. Типы, основные параметры и присоединительные размеры не діє
ГОСТ 26063-84 Роботы промышленные. Устройства захватные. Типы, номенклатура основных параметров, присоединительные размеры не діє
ГОСТ 26662-85 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Классификация исполнительных модулей не діє
ГОСТ 27122-86 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Модули электромеханические. Типы, основные параметры не діє
ГОСТ 27123-86 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Направляющие. Типы, основные размеры не діє
ГОСТ 27312-87 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули углового перемещения. Типы и основные параметры не діє
ГОСТ 27350-87 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули линейного перемещения. Типы, основные параметры не діє
ГОСТ 27351-87 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Общие технические условия не діє
ГОСТ 27387-87 Роботы промышленные для контактной точечной сварки. Основные параметры и размеры не діє
ГОСТ 27696-88 Роботы промышленные. Интерфейсы. Технические требования не діє
ГОСТ 27697-88 Роботы промышленные. Устройства циклового, позиционного и контурного программного управления. Технические требования и методы испытаний не діє
ГОСТ 28331-89 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Присоединительные размеры не діє
ГОСТ 28336-89 Системы производственные гибкие. Робокары. Основные параметры не діє
ГОСТ 28337-89 Системы производственные гибкие. Робокары. Нормы надежности и методы их контроля не діє
ГОСТ 28395-89 Роботы промышленные агрегатно-модульные. Основания. Типы, основные размеры не діє

Всі ДСТУ за 25.040.30


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.