ДСТУ EN ISO 10075-2:2004 Ергономічні принципи визначення психічного робочого навантаження. Частина 2. Принципи проектування

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN ISO 10075-2:2004 за ДК 004 (13.180)

Позначення та назва  
ДСТУ EN 14750-1:2017 (EN 14750-1:2006, IDT) Залізниця. Кондиціонери для міського та приміського транспорту. Частина 1. Параметри комфорту діє
ДСТУ 3943-2000 Дизайн і ергономіка. Склад, виклад та зміст документації діє
ДСТУ 3944-2000 Дизайн і ергономіка. Правила виконання дизайн-ергономічних робіт під час розроблення та поставлення продукції на виробництво діє
ДСТУ 3963-2000 Дизайн і ергономіка. Класифікація і номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості побутових машин та приладів діє
ДСТУ 4055-2001 Дизайн і ергономіка. Номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості продукції виробничо-технічного призначення діє
ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем усередині приміщень діє
ДСТУ EN 547-1-2001 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах не діє
ДСТУ EN 547-2-2001 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу не діє
ДСТУ EN 547-3-2001 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані не діє
ДСТУ EN 614-1-2001 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи не діє
ДСТУ prEN 614-2:2002 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв’язок між проектуванням машин і робочих завдань не діє
ДСТУ EN 894-1-2001 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування не діє
ДСТУ EN 894-2-2001 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори не діє
ДСТУ EN 894-3-2003 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування не діє
ДСТУ EN 13202:2002 Ергономіка теплового середовища. Температури гарячих поверхонь, доступних для дотику. Посібник з установлення граничних значень температур поверхонь в стандартах на продукцію з використання EN 563 діє
ДСТУ EN 14434:2009 Дошки класні для навчальних закладів. Ергономічні, технічні вимоги і вимоги щодо безпеки та методи випробування діє
ДСТУ EN ISO 6385:2005 Ергономічне проектування робочих систем. Основні принципи не діє
ДСТУ EN ISO 9886:2005 Ергономіка. Оцінювання теплового навантаження за допомогою фізіологічних вимірювань діє
ДСТУ EN ISO 10075-2:2004 Ергономічні принципи визначення психічного робочого навантаження. Частина 2. Принципи проектування діє
ДСТУ EN ISO 10551:2006 Ергономіка теплового середовища. Оцінювання впливу теплового середовища з використанням шкал суб’єктивного оцінювання діє
ДСТУ EN ISO 13426-2:2008 Геотекстиль і віднесені до геотекстилю вироби. Міцність внутрішніх конструкційних з’єднань. Частина 2. Геокомпозити діє
ДСТУ EN ISO 14915-1:2009 Ергономіка програмного забезпечення для мультимедійних інтерфейсів користувача. Частина 1. Принципи проектування та структура діє
ДСТУ EN ISO 14915-2:2013 Ергономіка програмного забезпечення для мультимедійних інтерфейсів користувача. Частина 2. Навігація та керування мультимедіа діє
ДСТУ EN ISO 15605:2005 Клеї. Відбирання проб діє
ДСТУ ISO 7250-2002 Основні розміри людського тіла, застосовувані для інженерного проектування діє
ДСТУ ISO 9241-1:2003 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення діє
ДСТУ ISO 9241-2:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 2. Настанови щодо встановлення вимог до завдань діє
ДСТУ ISO 9241-3-2001 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів діє
ДСТУ ISO 9241-5:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози діє
ДСТУ ISO 9241-6:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища діє

Всі ДСТУ за 13.180

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.