ДСТУ EN 61847:2018 (EN 61847:1998, IDT; IEC 61847:1998, IDT) Ультразвук. Хірургічні системи. Вимірювання та декларування основних вихідних характеристик

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN 61847:2018 (EN 61847:1998, IDT; IEC 61847:1998, IDT) за ДК 004 (11.040.01, 17.140.50)

Позначення та назва  
ДСТУ 3798-98 (IEC 60601-1:1988) Вироби медичні електричні. Частина 1. Загальні вимоги безпеки не діє
ДСТУ 4388:2005 Вироби медичні. Класифікування залежно від потенційного ризику застосування. Загальні вимоги діє
ДСТУ ГОСТ 31214:2014 Вироби медичні. Вимоги до документації та зразків медичних виробів, які подають на токсикологічні, санітарно-хімічні випробування, випробування на стерильність та пірогенність діє
ДСТУ IEC 60118-13:2008 Електроакустика. Апарати слухові. Частина 13. Електромагнітна сумісність не діє
ДСТУ IEC 60601-1-2-2001 Електроустатковання медичне. Частина 1. Загальні вимоги безпеки. Частина 2. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування не діє
ДСТУ IEC 60601-2-2:2008 Вироби медичні електричні. Частина 2-2. Окремі вимоги щодо безпеки високочастотного хірургічного обладнання не діє
ДСТУ IEC 60804:2004 Інтегрувально-усереднювальні вимірювачі рівня звуку діє
ДСТУ IEC 61252:2010 Електроакустика. Технічні умови на індивідуальні дозиметри шуму діє
ДСТУ IEC 61260:2010 Електроакустика. Фільтри смугові октавні та частинооктавні діє
ДСТУ IEC 61094-2:2009 Електроакустика. Мікрофони вимірювальні. Частина 2. Первинне калібрування за тиском лабораторних еталонних мікрофонів методом взаємності діє
ДСТУ IEC 61094-5:2009 Мікрофони вимірювальні. Частина 5. Калібрування за тиском робочих еталонних мікрофонів методом порівняння діє
ДСТУ IEC 61094-6:2009 Мікрофони вимірювальні. Частина 6. Електростатичні збуджувачі для визначення частотної характеристики чутливості діє
ДСТУ IEC 62127-1:2009 Ультразвук. Гідрофони. Частина 1. Вимірювання та характеристики ультразвукових полів у медицині частотою до 40 МГц включно діє
ДСТУ IEC 62127-2:2009 Ультразвук. Гідрофони. Частина 2. Калібрування для ультразвукових полів частотою до 40 МГц включно діє
ДСТУ IEC 62127-3:2009 Ультразвук. Гідрофони. Частина 3. Властивості гідрофонів для ультразвукових полів частотою до 40 МГц включно діє
ДСТУ ISO 12124:2008 Акустика. Методи вимірювання акустичних характеристик слухових апаратів на реальному вусі діє
ГОСТ 8.153-75 ГСИ. Микрофоны измерительные конденсаторные. Методы и средства поверки не діє
ГОСТ 8.154-75 ГСИ. Приборы измерительные типа "Ухо искусственное". Методы и средства поверки не діє
ГОСТ 8.257-84 ГСИ. Шумомеры. Методика поверки не діє
ГОСТ 8.555-91 (МЭК 866-87) ГСИ. Характеристики и градуировка гидрофонов для работы в частотном диапазоне от 0,5 до 15 МГц не діє
ГОСТ 12.2.025-76 ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний не діє
ГОСТ 10893-87 Аппараты слуховые электронные. Общие технические условия не діє
ГОСТ 17187-81 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний не діє
ГОСТ 20790-82 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия не діє
ГОСТ 23986-80 Пространства взрывоопасные медицинских помещений. Термины и определения не діє
ГОСТ 27878-88 Системы и комплексы медицинские автоматизированные. Термины и определения не діє
ГОСТ 27955-88 (МЭК 782-84) Преобразователи ультразвуковые магнитострикционные. Методы измерения характеристик не діє
ДСТУ EN 60118-13:2014 Електроакустика. Слухові апарати. Частина 13. Електромагнітна сумісність (ЕМС) діє
ДСТУ EN 60601-1-2:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-2. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування не діє
ДСТУ EN 60601-1-8:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-8. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Загальні вимоги, випробування і настанова щодо систем тривожної сигналізації в медичних електричних виробах та медичних електричних системах діє

Всі ДСТУ за 11.040.01Всі ДСТУ за 17.140.50


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.