ДСТУ EN 61391-1:2018 (EN 61391-1:2006, IDT; IEC 61391-1:2006, IDT)/Зміна № 1:2018 (EN 61391-1:2006/A1:2017, IDT; IEC 61391-1:2006/A1:2017, IDT) Ультразвук. Ехо-імпульсні сканери. Частина 1. Методи калібрування просторових вимірювальних систем та вимірювання розсіювання точки функційного відгуку

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN 61391-1:2018 (EN 61391-1:2006, IDT; IEC 61391-1:2006, IDT)/Зміна № 1:2018 (EN 61391-1:2006/A1:2017, IDT; IEC 61391-1:2006/A1:2017, IDT) за ДК 004 (17.140.50)

Позначення та назва  
ДСТУ IEC 60118-13:2008 Електроакустика. Апарати слухові. Частина 13. Електромагнітна сумісність не діє
ДСТУ IEC 60804:2004 Інтегрувально-усереднювальні вимірювачі рівня звуку діє
ДСТУ IEC 61252:2010 Електроакустика. Технічні умови на індивідуальні дозиметри шуму діє
ДСТУ IEC 61260:2010 Електроакустика. Фільтри смугові октавні та частинооктавні діє
ДСТУ IEC 61094-2:2009 Електроакустика. Мікрофони вимірювальні. Частина 2. Первинне калібрування за тиском лабораторних еталонних мікрофонів методом взаємності діє
ДСТУ IEC 61094-5:2009 Мікрофони вимірювальні. Частина 5. Калібрування за тиском робочих еталонних мікрофонів методом порівняння діє
ДСТУ IEC 61094-6:2009 Мікрофони вимірювальні. Частина 6. Електростатичні збуджувачі для визначення частотної характеристики чутливості діє
ДСТУ IEC 62127-1:2009 Ультразвук. Гідрофони. Частина 1. Вимірювання та характеристики ультразвукових полів у медицині частотою до 40 МГц включно діє
ДСТУ IEC 62127-2:2009 Ультразвук. Гідрофони. Частина 2. Калібрування для ультразвукових полів частотою до 40 МГц включно діє
ДСТУ IEC 62127-3:2009 Ультразвук. Гідрофони. Частина 3. Властивості гідрофонів для ультразвукових полів частотою до 40 МГц включно діє
ДСТУ ISO 12124:2008 Акустика. Методи вимірювання акустичних характеристик слухових апаратів на реальному вусі діє
ГОСТ 8.153-75 ГСИ. Микрофоны измерительные конденсаторные. Методы и средства поверки не діє
ГОСТ 8.154-75 ГСИ. Приборы измерительные типа "Ухо искусственное". Методы и средства поверки не діє
ГОСТ 8.257-84 ГСИ. Шумомеры. Методика поверки не діє
ГОСТ 8.555-91 (МЭК 866-87) ГСИ. Характеристики и градуировка гидрофонов для работы в частотном диапазоне от 0,5 до 15 МГц не діє
ГОСТ 10893-87 Аппараты слуховые электронные. Общие технические условия не діє
ГОСТ 17187-81 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний не діє
ГОСТ 27955-88 (МЭК 782-84) Преобразователи ультразвуковые магнитострикционные. Методы измерения характеристик не діє
ДСТУ EN 60118-13:2014 Електроакустика. Слухові апарати. Частина 13. Електромагнітна сумісність (ЕМС) діє
ДСТУ EN 60645-1:2014 Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 1. Устатковання для тональної аудіометрії не діє
ДСТУ EN 60645-3:2014 Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 3. Сигнали випробувальні короткотривалі діє
ДСТУ EN 60645-6:2014 Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 6. Прилади для вимірювання отоакустичної емісії діє
ДСТУ EN 60645-7:2014 Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 7. Прилади для вимірювання реакції стовбура мозку на акустичні сигнали діє
ДСТУ IEC 60565:2013 Гідроакустика. Гідрофони. Калібрування в діапазоні частот від 0,01 Гц до 1 МГц діє
ДСТУ EN 60645-2:2015 (EN 60645-2:1997) Аудіометри. Частина 2. Обладнання для мовної аудіометрії діє
ДСТУ EN 60645-1:2015 (EN 60645-1:2001, IDT) Електроакустика. Устаткованняаудіометричне. Частина 1. Устатковання для тональної аудіометрії діє
ДСТУ EN 60645-1:2015 (EN 60645-1:2015, IDT) Електроакустика. Устаткованняаудіометричне. Частина 1. Устатковання для тональної аудіометрії діє
ДСТУ 3990:2015 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання звукового тиску в повітряному середовищі діє
ДСТУ EN 60942:2017 (EN 60942:2003, IDT) Електроакустика. Калібратори звуку діє
ДСТУ EN 61161:2017 (EN 61161:2013, IDT) Ультразвук. Вимірювання потужності. Метод балансу радіаційних сил діє

Всі ДСТУ за 17.140.50


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.