ДСТУ EN 60947-6-1:2018 (EN 60947-6-1:2005; А1:2014, IDT; IEC 60947-6-1:2005; А1:2013, IDT) Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 6-1. Багатофункційна апаратура. Комутаційна апаратура перемикання

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ EN 60947-6-1:2018 (EN 60947-6-1:2005; А1:2014, IDT; IEC 60947-6-1:2005; А1:2013, IDT) за ДК 004 (29.130.20)

Позначення та назва  
ГОСТ 12.2.007.6-93 ССБТ. Аппараты электрические коммутационные на напряжение до 1000 В. Требования безопасности діє
ГОСТ 11206-93 Контакторы электромагнитные низковольтные. Общие технические условия не діє
ДСТУ 2993-95 (ГОСТ 2933-93) Апарати електричні низьковольтні. Методи випробувань діє
ГОСТ 12434-93 Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия діє
ДСТУ ГОСТ 30011.5-2003 (МЭК 947-5-1-90) Комплектні розподільчі пристрої. Частина 5. Апарати та комутаційні елементи кіл керування. Розділ 1. Електромеханічні апарати для кіл керування діє
ДСТУ EN 50295:2010 Апаратура комутації та керування низьковольтна. Системи взаємодії між пристроєм і контролером. Інтерфейс виконавчих пристроїв та здавачів (AS-i) діє
ДСТУ IEC 60439-1:2003 Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устатковання, що пройшло випробування типу повністю чи частково не діє
ДСТУ IEC 60947-1:2008 Комутаційна апаратура та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила. не діє
ДСТУ IEC 60947-2:2008 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 2. Автоматичні вимикачі не діє
ДСТУ IEC 60947-3:2010 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 3. Вимикачі, роз’єднувачі, вимикачі-роз’єднувачі та комбінації запобіжник-комутаційний апарат не діє
ДСТУ IEC 60947-4-1:2009 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромеханічні контактори й пускачі електродвигунів не діє
ДСТУ IEC 60947-4-2:2004 Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 4-2. Контактори і стартери для двигуна. Контролери змінного струму для двигуна і стартери напівпровідникові не діє
ДСТУ IEC 60947-5-1:2007 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл не діє
ДСТУ IEC 60947-5-2:2008 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі не діє
ДСТУ IEC 60947-5-3:2007 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-3. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних перемикачів з визначеним режимом за умов відмови не діє
ДСТУ IEC 60947-5-4:2006 Низьковольтне контрольно-розподільче обладнання. Частина 5-4. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Методи визначення характеристик низькопотенціальних контактів. Спеціальні випробування не діє
ДСТУ IEC 60947-5-5:2007 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-5. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електричні пристрої аварійного зупинення з функцією механічного фіксування не діє
ДСТУ IEC 60947-5-7:2007 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-7. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних давачів з аналоговим виходом не діє
ДСТУ IEC 60947-6-1:2007 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 6-1. Багатофункційне обладнання. Перемикальне комутаційне обладнання не діє
ДСТУ IEC 60947-7-1:2007 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 7-1. Допоміжне обладнання. Клемні колодки для мідних провідників не діє
ДСТУ IEC 60947-7-2:2007 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 7-2. Допоміжне обладнання. Клемні колодки із захисним проводом для мідних провідників не діє
ДСТУ IEC 60947-7-3:2009 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 7-3. Допоміжне обладнання. Вимоги безпеки до клемних колодок плавких запобіжників не діє
ДСТУ IEC 60947-8:2010 Пристрої комплексні розподільчі низьковольтні. Частина 8. Блоки керування для вбудованих систем теплового захисту обертових електричних машин не діє
ДСТУ IEC 62208:2009 Оболонки для низьковольтних комплектних розподільчих пристроїв. Загальні технічні вимоги не діє
ДСТУ EN 60947-5-5:2015/ Зміна № 2:2017 (EN 60947-5-5:1997/A2:2017, IDT) Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-5. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електричні пристрої аварійного зупинення з функцією механічного фіксування діє
ГОСТ 4.147-85 СПКП. Изделия электротехнические. Аппараты низковольтные контактные. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 4.148-85 СПКП. Устройства комплектные низковольтные. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 3884-77 Контакт-детали для коммутационных электрических аппаратов. Конструкция и размеры не діє
ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-85) Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытаний діє
ГОСТ 25188-82 Контакт-детали электрические. Метод определения эрозионной стойкости в электродуговом режиме не діє

Всі ДСТУ за 29.130.20


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.