ДСТУ 8901:2019 Сталь та чавун. Методи визначення фосфору

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ 8901:2019 за ДК 004 (77.080.10, 77.080.20)

Позначення та назва  
ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки діє
ДСТУ 2891-94 Чавун для виливків. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3132-95 (ГОСТ 4832-95) Чавун ливарний. Технічні умови діє
ДСТУ 3133-95 (ГОСТ 805-95) Чавун переробний. Технічні умови діє
ДСТУ 3925-99 Чавун з кулястим графітом для виливків. Марки діє
ДСТУ 3926-99 Чавун з вермикулярним графітом для виливків. Марки діє
ДСТУ 3995-2000 (ISO 9441:1988) Сталь. Метод визначення ніобію діє
ДСТУ ГОСТ 12344:2005 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання вуглецю діє
ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення сірки діє
ДСТУ ГОСТ 12348:2009 (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца діє
ДСТУ ГОСТ 12351:2005 (ISO 4942:1998, ISO 9647:1989) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання ванадію діє
ДСТУ ГОСТ 12358:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення миш’яку діє
ДСТУ ГОСТ 12361:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення ніобію діє
ДСТУ EN 10001-2002 Чавуни переробні. Визначення та класифікація діє
ДСТУ EN 10020:2007 Сталі. Визначення й класифікація діє
ДСТУ EN 10027-1:2004 Сталь. Системи позначання. Частина 1. Назви сталі. Основні символи не діє
ДСТУ EN 10027-2:2004 Сталь. Системи позначання. Частина 2. Система нумерації не діє
ДСТУ EN 10177-2002 Сталі. Визначення кальцію. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії діє
ДСТУ EN 10178-2002 Сталі. Визначення ніобію. Спектрофотометричний метод діє
ДСТУ EN 10179-2003 Сталь. Визначення азоту. Спектрофотометричний метод діє
ДСТУ EN 10181-2002 Сталь. Визначення свинцю. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії діє
ДСТУ EN 10200:2003 Сталь. Визначення бору. Спектрофотометричний метод діє
ДСТУ EN 10269:2005/ГОСТ ЕН 10269:2007 Сталі та нікелеві сплави для кріпильних виробів із заданими властивостями за високих та (або) низьких температур. Технічні умови не діє
ДСТУ EN 29658-2002 Сталь. Визначення алюмінію. Метод полуменевої атомноабсорбційної спектрометрії діє
ДСТУ ISO 404:2008 Сталь і вироби із сталі. Загальні технічні вимоги до постачання не діє
ДСТУ-П ISO/TR 4830-4:2010 Сталь. Визначення низького вмісту вуглецю. Частина 4. Кулонометричний метод після спалювання не діє
ДСТУ ISO 10278:2005 Сталь. Визначення марганцю методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивнозв’язаною плазмою діє
ДСТУ ISO 10698:2010 Сталь. Визначення сурми методом електротермічної атомно-абсорбційної спектрометрії діє
ДСТУ ISO 11653:2010 Сталь. Визначення високого вмісту кобальту методом потенціометричного титрування після відділення іонообміном елементів, що заважають діє
ДСТУ-П ISO/TS 13899-1:2010 Сталь. Визначення молібдену, ніобію та вольфраму в легованій сталі методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою. Частина 1. Визначення молібдену не діє

Всі ДСТУ за 77.080.10Всі ДСТУ за 77.080.20

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДСТУ EN 10250-2:2008 Поковки сталеві ковані для машинобудування загальної призначеності. Частина 2. Нелеговані якісні та спеціальні сталі (EN 10250-2:1999, IDT)126.50148.50
ДСТУ EN ISO 17660-1:2015 (EN ISO 17660-1:2006, IDT; ISO 17660-1:2006, IDT) Зварювання. Зварювання арматурної сталі. Частина 1. Зварні з’єднання, що несуть навантаження494.50580.50
ДСТУ EN 954-1:2003 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування (EN 954-1:1996, IDT)322.00378.00
ДСТУ CEN/TR 14383-5:2014 Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 5. Автозаправні станції586.50688.50
ДСТУ EN 62271-107:2016 (EN 62271-107:2012, IDT) Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 107. Вимикачі змінного струму з запобіжниками на номінальну напругу понад 1 кВ до 52 кВ включно563.50661.50
ДСТУ EN 60811-5-1:2015 (EN 60811-5-1:1999, IDT) Проводи та кабелі електричні. Загальні методи випробувань матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 5-1. Спеціальні методи випробувань заповнювальних компаундів230.00270.00
ДСТУ EN 62271-103:2016 (EN 62271-103:2011, IDT) Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 103. Вимикачі навантаження на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включно782.00918.00
ДСТУ EN 61557-10:2016 (EN 61557-10:2001, IDT) Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму і 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролю засобів безпеки. Частина 10. Комбіноване вимірювальне устатковання для випробування, вимірювання або контролю засобів захисту115.00уточнюйте
ДСТУ IEC 61439-5:2016 (ІЕС 61439-5:2014, IDT) Комплектне низьковольтне устатковання розподілення та керування. Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності437.00513.00
ДСТУ IEC 60214-2:2016 (IEC 60214-2:2004, IDT) Перемикачі відгалужень. Частина 2. Настанова щодо застосування471.50553.50
ДСТУ EN 60099-5:2016 (EN 60099-5:2013, IDT) Розрядники. Частина 5. Рекомендації щодо вибору та застосування1690.501984.50
ДСТУ ISO 1219-2:2018 (ISO 1219-2:2012, IDT) Приводи гідравлічні і пневматичні та їхні елементи. Графічні умовні познаки та принципові схеми. Частина 2. Принципові схеми621.00729.00
ДСТУ EN ISO 21078-1:2018 (EN ISO 21078-1:2008, IDT; ISO 21078-1:2008, IDT) Визначення оксиду бору (III) у вогнетривах. Частина 1. Визначення загального вмісту оксиду бору (III) в оксидних матеріалах для кераміки, скла та глазурі241.50283.50
ДСТУ ASTM A615/A615M:2019 (ASTM A615/A615M-16, IDT) Прокат гладкого та періодичного профілю з вуглецевої сталі для армування бетону. Технічні вимоги161.00189.00
ДСТУ ISO 13715:2018 (ISO 13715:2017, IDT) Технічна документація на продукцію. Крайки довільної форми. Познаки та визначення розмірів356.50418.50

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.