ДСТУ 8845:2019 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного потокового перетворення

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ 8845:2019 за ДК 004 (35.040)

Позначення та назва  
ДСТУ 2024-91 Система обробки інформації. Набір символів української абетки для знакодрукувальних пристроїв. Форма і основні параметри діє
ДСТУ 2025-91 Система обробки інформації. Набір символів української абетки для мозаїчного відображення в пристроях ЕОМ. Форма і коди діє
ДСТУ 3144-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги діє
ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки ЕАN. Вимоги до побудови діє
ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги діє
ДСТУ 3148-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну документами на постачання продукції. Загальні вимоги діє
ДСТУ 3356-96 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Порядок присвоєння, реєстрації, перегляду та скасування кодів ЕАN на продукцію діє
ДСТУ 3359-96 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Якість друку штрихкодових позначок. Загальні технічні вимоги та методи контролю діє
ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення діє
ДСТУ 3396.1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт діє
ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3470-96 Засоби обчислювальної техніки. Розташування знаків на клавіатурі діє
ДСТУ 3775-98 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки UCC/EAN-128. Ідентифікатори застосування. Загальні вимоги діє
ДСТУ 3776-98 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Код 128. Вимоги до побудови діє
ДСТУ ETSI SR 019 020:2017 (ETSI SR 019 020:2016, IDT) Модель стандартизації підписів. Стандарти для цифрових підписів AdES у мобільних і розподілених середовищах діє
ДСТУ ISO/IEC 27000:2017 (ISO/IEC 27000:2016, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Системи менеджменту інформаційної безпеки. Огляд і словник термінів діє
ДСТУ ISO/IEC 15408-3:2017 (ISO/IEC 15408-3:2008, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінки. Частина 3. Вимоги до гарантії безпеки діє
ДСТУ ISO/IEC 15408-2:2017 (ISO/IEC 15408-2:2008, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Критерії оцінки. Частина 2. Функціональні вимоги діє
ДСТУ 4145-2002 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння діє
ДСТУ 4189:2003 Інформаційні технології. Метод цифрового кодування напівтонових нерухомих зображень JPEG. Випробування на відповідність діє
ДСТУ 4190:2003 Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації МPEG-1. Частина 1. Системи. Побудова цифрового потоку. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 4191:2003 Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації МPEG-1. Частина 2. Відео. Цифрове кодування рухомих зображень. Загальні технічні вимоги діє
ДСТУ 4192:2003 Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації МPEG-2. Частина 1. Системи. Побудова цифрового потоку. Загальні технічні вимоги не діє
ДСТУ 4193:2003 Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації МPEG-2. Частина 2. Відео. Цифрове кодування рухомих зображень. Загальні технічні вимоги не діє
ДСТУ 4353-5:2004 Інформаційні технології. Восьмибитні однобайтні набори кодованих графічних символів. Частина 5. Абетка латинки/кирилиці діє
ДСТУ 4354-1:2004 Інформаційні технології. Універсальний мультиоктетний набір кодованих символів (UCS). Частина 1. Архітектура і базова мультилінгвістична плата діє
ДСТУ 4355:2004 Інформаційні технології. Процедура реєстрації ESCAPE-послідовностей і наборів кодованих символів діє
ДСТУ 4356:2004 Інформаційні технології. Міжнародне упорядкування і зіставлення рядків. Метод порівняння символьних рядків і опис порядку підгонки загальних шаблонів діє
ДСТУ ETSI TR 119 100:2017 (ETSI TR 119 100:2016, IDT) Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Настанова з використання стандартів для створення та валідації підпису діє

Всі ДСТУ за 35.040


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.