ДСТУ 2436.2:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Хроматографічний метод вимірювання масової частки домішок та визначення масової частки основної речовини в бензолі, толуолі та ксилолі

 

ДСТУ, що пов'язані з ДСТУ 2436.2:2018 за ДК 004 (71.080.15, 71.040.50)

Позначення та назва  
ДСТУ 2436.1-94 (ГОСТ 2706.1-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення зовнішнього вигляду та кольору діє
ДСТУ 2436.2-94 (ГОСТ 2706.2-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Хроматографічний метод визначення основної речовини і домішок у бензолі, толуолі та ксилолі діє
ДСТУ 2436.3-94 (ГОСТ 2706.3-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення забарвлення сірчаної кислоти діє
ДСТУ 2436.4-94 (ГОСТ 2706.4-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення сірковуглецю в бензолі діє
ДСТУ 2436.5-94 (ГОСТ 2706.5-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення тіофену в бензолі діє
ДСТУ 2436.6-94 (ГОСТ 2706.6-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення речовин, що сульфуються діє
ДСТУ 2436.7-94 (ГОСТ 2706.7-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення реакції водної витяжки діє
ДСТУ 2436.8-94 (ГОСТ 2706.8-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення випарності діє
ДСТУ 2436.9-94 (ГОСТ 2706.9-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення висоти шару води у цистерні діє
ДСТУ 2436.10-94 (ГОСТ 2706.10-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення сірководню та меркаптанів діє
ДСТУ 2436.11-94 (ГОСТ 2706.11-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення бромного числа діє
ДСТУ 2436.12-94 (ГОСТ 2706.12-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення температури кристалізації бензолу діє
ДСТУ 2436.13-94 (ГОСТ 2706.13-95) Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення температурних границь перегонки діє
ДСТУ 2768-94 (ГОСТ 14888-95); (ISO 3165:1976) Бензоїлу пероксид технічний. Технічні умови діє
ДСТУ 3985-2000 Хроматографія газова. Терміни та визначення діє
ДСТУ ГОСТ 13005:2009 Интерферометры для определения концентрации жидкостей и газов. Методы и средства поверки не діє
ДСТУ ГОСТ 17567:2008 Хроматография газовая. Термины и определения не діє
ДСТУ ГОСТ 29131:2009 (ИСО 2211-73) Продукты жидкие химические. Метод измерения цвета в единицах Хазена (платино-кобальтовая шкала) не діє
ГОСТ 313-77 Анилин технический. Технические условия не діє
ГОСТ 923-80 2-Нафтол технический. Технические условия діє
ГОСТ 1571-82 Скипидар живичный. Технические условия не діє
ГОСТ 2168-83 Диметиланилин технический. Технические условия не діє
ГОСТ 4254-76 Дифенил технический. Технические условия не діє
ГОСТ 5243-77 Анилин солянокислый технический. Технические условия не діє
ГОСТ 6599-76 Динитронафталин технический. Технические условия не діє
ГОСТ 8448-78 Бензол каменноугольный и сланцевый. Технические условия не діє
ГОСТ 9385-77 Этилбензол технический. Технические условия не діє
ГОСТ 9410-78 Ксилол нефтяной. Технические условия діє
ГОСТ 9593-74 1-Фенил-3-метил-5-пиразолон технический. Технические условия не діє
ГОСТ 9728-79 4-Хлорнитробензол технический. Технические условия не діє

Всі ДСТУ за 71.040.50Всі ДСТУ за 71.080.15


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.