Багатостороння угода - законодавство

Тип Назва Прийняття
Багатостороння угода, Регламент Країни - учасниці Багатостороння угода, Регламент: від 27.04.2016 N 2016/679 Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про статус даних) 2016-04-27
Рекомендація, Багатостороння угода Країни - учасниці Рекомендація, Багатостороння угода: від 13.04.2016 N CM/Rec (2016) 5 Рекомендація CM/Rec (2016) 5 Комітету Міністрів держав-членів щодо Інтернет-свободи 2016-04-13
Багатостороння угода Країни - учасниці Багатостороння угода: від 31.05.2013 Угода про координацію міждержавних відносин держав - учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях 2013-05-31
Протокол, Багатостороння угода Країни - учасниці Протокол, Багатостороння угода: від 31.05.2013 Протокол про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 26 червня 1992 року 2013-05-31
Протокол, Багатостороння угода Країни - учасниці Протокол, Багатостороння угода: від 19.05.2011 Протокол про внесення змін до Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів від 25 січня 2000 року 2011-05-19
Висновок, Багатостороння угода Країни - учасниці Висновок, Багатостороння угода: від 15.11.2013 Висновок N (2013)16 Консультативної ради європейських суддів про відносини між суддями та адвокатами 2013-11-15
Багатостороння угода Країни - учасниці Багатостороння угода: від 13.07.2011 Угода про правовий статус Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи 2011-07-13
Тарифи, Багатостороння угода Країни - учасниці Тарифи, Багатостороння угода: від 18.10.2013 Тарифна політика залізниць держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2014 фрахтовий рік 2013-10-18
Багатостороння угода Країни - учасниці Багатостороння угода: від 14.03.2013 Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Білорусь і Урядом Республіки Польща про точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща 2013-03-14
Протокол, Багатостороння угода Країни - учасниці Протокол, Багатостороння угода: від 18.10.2011 Протокол про внесення змін та доповнень до Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року 2011-10-18
Закон, Багатостороння угода Верховна Рада України Закон, Багатостороння угода: від 23.10.2013 N 654-VII Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Угорщини про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Угорщиною через територію України 2013-10-23
Протокол, Багатостороння угода Країни - учасниці Протокол, Багатостороння угода: від 17.10.2012 Протокол прикордонного знака "ТУР", який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини 2012-10-17
Протокол, Багатостороння угода Країни - учасниці Протокол, Багатостороння угода: від 30.05.2012 Протокол про внесення змін до Угоди про створення системи міжбібліотечного абонемента держав - учасниць СНД від 13 січня 1999 року 2012-05-30
Багатостороння угода, Правила Країни - учасниці Багатостороння угода, Правила: від 23.09.2004 Правила процедури Парламентської Асамблеї 2004-09-23
Багатостороння угода, Резолюція Країни - учасниці Багатостороння угода, Резолюція: від 20.12.2012 Резолюція ПА ГУАМ про внесення поправки до Правил Процедури Парламентської Асамблеї ГУАМ 2012-12-20
Декларація, Багатостороння угода Країни - учасниці Декларація, Багатостороння угода: від 25.06.2010 Бакинська декларація керівників відомств держав - членів ГУАМ, відповідальних за розвиток туризму 2010-06-25
Багатостороння угода, Заява Країни - учасниці Багатостороння угода, Заява: від 29.09.2011 Варшавська заява РМЗС ГУАМ про перспективи співробітництва та європейської інтеграції 2011-09-29
Декларація, Багатостороння угода Країни - учасниці Декларація, Багатостороння угода: від 13.02.2013 Тбіліська декларація Керівників відомств держав - членів ГУАМ, відповідальних за розвиток транспорту 2013-02-13
Багатостороння угода Країни - учасниці Багатостороння угода: від 10.12.2010 Договір держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про міждержавний розшук осіб 2010-12-10
Рекомендація, Багатостороння угода Країни - учасниці Рекомендація, Багатостороння угода: від 11.01.2006 N R (2006) 2 Рекомендація N R (2006) 2 Комітету Міністрів держав-учасниць "ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕНІТЕНЦІАРНІ ПРАВИЛА" 2006-01-11
Порядок, Перелік, Багатостороння угода Країни - учасниці Порядок, Перелік, Багатостороння угода: від 17.10.2012 Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Угорщини про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Угорщиною через територію України 2012-10-17
Протокол, Багатостороння угода Країни - учасниці Протокол, Багатостороння угода: від 28.08.2012 Протокол про внесення зміни до додатку 2 до Угоди про регулювання постачань деяких видів сталевих труб, що походять з України, на території Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації від 23 вересня 2011 року 2012-08-28
Протокол, Багатостороння угода Країни - учасниці Протокол, Багатостороння угода: від 31.12.2012 Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 2012-12-31
Положення, Багатостороння угода Країни - учасниці Положення, Багатостороння угода: від 05.12.2012 Угода про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав 2012-12-05
Протокол, Багатостороння угода Країни - учасниці Протокол, Багатостороння угода: від 15.03.2011 Протокол про приєднання Міністерства Транспорту та Дорожньої Інфраструктури Республіки Молдова до Угоди про Розвиток Перевезень Вантажів у Напрямі Балтійське море - Чорне море від 12 травня 2008 року 2011-03-15
Протокол, Багатостороння угода Країни - учасниці Протокол, Багатостороння угода: від 15.03.2011 Протокол про приєднання Міністерства Економіки та Сталого Розвитку Грузії до Угоди про Розвиток Перевезень Вантажів у Напрямі Балтійське море - Чорне Море від 12 травня 2008 року 2011-03-15
Багатостороння угода, Директива Країни - учасниці Багатостороння угода, Директива: від 17.12.1979 Директива N 80/68/ЕЭС Ради Європейських Співтовариств про захист підземних вод від забруднення деякими небезпечними речовинами 1979-12-17
Багатостороння угода, Директива Країни - учасниці Багатостороння угода, Директива: від 11.03.2008 Директива 2008/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу, що вносить зміни до Директиви 2006/49/ЄС про достатність капіталу інвестиційних компаній та кредитних установ стосовно виконавчих повноважень, наданих Комісії 2008-03-11
Багатостороння угода, Директива Країни - учасниці Багатостороння угода, Директива: від 12.06.1989 N 89/391/ЕЭС Директива N 89/391/ЄЕС Ради Європейських співтовариств про введення заходів, сприяючих поліпшенню безпеки і гігієни праці працівників на виробництві 1989-06-12
Багатостороння угода, Правила Країни - учасниці Багатостороння угода, Правила: від 02.11.1981 Міжнародні готельні правила 1981-11-02
Багатостороння угода, Регламент Країни - учасниці Багатостороння угода, Регламент: від 28.01.2003 N 304/2003 Регламент N 304/2003 Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо експорту та імпорту небезпечних хімікатів 2003-01-28
Багатостороння угода Країни - учасниці Багатостороння угода: від 12.08.2008 Угода про поштові платіжні послуги 2008-08-12
Протокол, Багатостороння угода, Регламент Країни - учасниці Протокол, Багатостороння угода, Регламент: від 12.08.2008 Перший додатковий протокол до Загального регламенту Всесвітнього поштового союзу 2008-08-12
План, Багатостороння угода Країни - учасниці План, Багатостороння угода: від 23.06.2011 План дій Ради Європи для України на 2011 - 2014 роки 2011-06-23
Багатостороння угода Країни - учасниці Багатостороння угода: від 02.11.2012 Тарифна політика залізниць держав - учасників Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів в міжнародному повідомленні на 2013 фрахтовий рік 2012-11-02
Багатостороння угода Країни - учасниці Багатостороння угода: від 28.10.2011 Угода між Урядом України, Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Польща про створення транскордонного біосферного резервату "Західне Полісся" 2011-10-28
Закон, Багатостороння угода Верховна Рада України Закон, Багатостороння угода: від 16.10.2012 N 5434-VI Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини 2012-10-16
Протокол, Багатостороння угода Країни - учасниці Протокол, Багатостороння угода: від 18.10.2011 Протокол про внесення змін та доповнень до Угоди про соціальний захист і охорону здоров'я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань від 9 вересня 1994 року 2011-10-18
Багатостороння угода Країни - учасниці Багатостороння угода: від 19.04.2012 Угода між Урядом Російської Федерації і Співдружністю Незалежних Держав про умови перебування Координаційної служби Ради командувачів Пограничними військами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на території Російської Федерації 2012-04-19

0.0740740740740742345678 ...

 


 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.