НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.04.2012

м. Київ

N 584


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 травня 2012 р. за N 788/21101

Про порядок погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідальної особи небанківської фінансової групи або призначення такої

Відповідно до статті 161 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Встановити такий порядок погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідальної особи небанківської фінансової групи або призначення такої:

1.1. У разі створення небанківської фінансової групи фінансова група повинна визначити серед фінансових установ, що входять до її складу, відповідальну особу фінансової групи та погодити її з Комісією.

1.2. Небанківська фінансова група подає на погодження до Комісії такі документи щодо відповідальної особи - учасника такої фінансової групи:

довідку про призначення відповідальної особи небанківської фінансової групи (додаток);

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи - відповідальної особи небанківської фінансової групи, завірену підписом керівника та печаткою товариства визначеного відповідальною особою;

копію статуту відповідальної особи, завірену підписом керівника та печаткою товариства, визначеного відповідальною особою;

довідку в довільній формі про засновників відповідальної особи відповідно до статуту (у випадку створення відповідальної особи фізичною особою зазначається П. І. Б., для юридичних осіб зазначаються найменування та код за ЄДРПОУ);

довідку в довільній формі про посадових осіб відповідальної особи (зазначаються П. І. Б., найменування посади);

довідку в довільній формі про фінансові установи, що входять до складу небанківської фінансової групи, що визначила відповідальну особу. Довідка повинна містити інформацію щодо повних найменувань, кодів за ЄДРПОУ, видів діяльності за КВЕД, місцезнаходжень установ, телефонів, факсів, електронних адрес, веб-сайтів у мережі Інтернет (у разі наявності), реквізитів ліцензій (у разі наявності) на провадження діяльності на фондовому ринку або з надання фінансових послуг;

довідку в довільній формі про вартість активів за останній звітний квартал кожного учасника небанківської фінансової групи, підписану керівником та головним бухгалтером (за наявності) учасника такої фінансової групи.

1.3. Під час розгляду документів, наданих небанківською фінансовою групою, Комісія може зробити запит щодо пояснення їх окремих положень або щодо надіслання протягом 10 днів уточнених документів.

1.4. Комісія своїм рішенням має право:

погодити запропоновану відповідальну особу;

відмовити в погодженні такої відповідальної особи.

1.5. Комісія має право відмовити в погодженні відповідальної особи небанківської фінансової групи у разі:

1.5.1. Подання недостовірної інформації учасниками фінансової групи.

1.5.2. Відсутності документів, зазначених у підпункті 1.2 цього пункту.

1.5.3. Неподання, подання не в повному обсязі інформації відповідно до підпункту 1.3 цього пункту.

1.5.4. Невідповідності вимогам ділової репутації фінансової установи, що була призначена фінансовою групою відповідальною особою.

1.6. У разі неспроможності належним чином забезпечити фінансовою установою, визначеною відповідальною особою, виконання функцій відповідальної особи Комісія має право:

самостійно визначити відповідальну особу відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

зобов'язати фінансову групу додатково надати документи щодо іншої фінансової установи як відповідальної особи.

1.7. Своє рішення щодо відповідальної особи Комісія оприлюднює шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії та опубліковує в офіційному друкованому виданні Комісії, про що Комісія повідомляє відповідальну особу протягом 15 робочих днів після дати прийняття такого рішення.

1.8. Небанківська фінансова група повинна протягом 15 робочих днів після створення такої групи подати до Комісії документи відповідно до підпункту 1.2 цього пункту.

1.9. Комісія протягом 30 робочих днів з дня отримання відповідних документів щодо відповідальної особи розглядає їх та протягом 10 робочих днів приймає рішення відповідно до підпункту 1.4 цього пункту.

У разі якщо Комісія направляє письмовий запит відповідно до підпункту 1.3 цього пункту стосовно фінансової групи, строк прийняття рішення щодо відповідальної особи продовжується на 15 робочих днів з дня отримання відповідної інформації.

1.10. У разі якщо Комісія не погоджує запропоновану кандидатуру відповідальної особи, небанківська фінансова група протягом 30 робочих днів з дня прийняття такого рішення повинна надати на повторний розгляд Комісії документи щодо іншої фінансової установи, яка визначається фінансовою групою відповідальною.

1.11. У разі якщо станом на 1 січня відповідного року група юридичних осіб, яка належала до небанківської фінансової групи та погодила з Комісією кандидатуру відповідальної особи, не належить до небанківської фінансової групи, така група юридичних осіб повинна відкликати відповідальну особу шляхом письмового звернення до Комісії до 15 січня року, наступного за роком, у якому існувала небанківська фінансова група.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

Протокол засідання Комісії
від 26 квітня 2012 р. N 20


 

Додаток
до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
26.04.2012 N 584


До центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від учасників небанківської фінансової групи (вказується перелік юридичних осіб - учасників небанківської фінансової групи із зазначенням щодо кожного найменування, коду за ЄДРПОУ)


Довідка про призначення відповідальної особи небанківської фінансової групи

Ми, учасники небанківської фінансової групи у складі (зазначається кількість учасників), прийняли спільне рішення (дата прийняття рішення) та призначили відповідальну особу учасника групи (найменування, код за ЄДРПОУ фінансової установи - призначеної відповідальною особою), яку подаємо на погодження до Комісії.

Перелік учасників, що прийняли рішення:

__
 (прізвище, ім'я, по батькові)

______
(підпис керівника) М. П.

__
 (прізвище, ім'я, по батькові)

______
(підпис керівника) М. П.

__
 (прізвище, ім'я, по батькові)

______
(підпис керівника) М. П.

__
 (прізвище, ім'я, по батькові)

______
(підпис керівника) М. П.


Дата складання довідки

 

Директор департаменту регулювання
діяльності торговців цінними
паперами та фондових бірж

О. Науменко 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.