ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 листопада 2010 року N 2-05/7

Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України

(Витяг)

Відповідно до п. 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 N 423, наказу ВАК України від 07.07.2008 N 437 "Про внесення змін до наказу ВАК України від 04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України від 24.01.2009 N 29 щодо формування нового Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, та на підставі рекомендацій експертних рад президія Вищої атестаційної комісії України постановляє:

1. Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (додається).

2. Експертній раді з педагогічних наук посилити контроль за виконанням засновниками наукових видань, внесених до Переліку фахових видань України у галузі педагогічних наук, наказів ВАК України N 175, N 178 від 04.04.2000, із змінами, пункту 3 постанови президії ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1 щодо вимог до фахових видань, відбору наукових статей та їх рецензування.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова президії ВАК України
10.11.2010 N 2-05/7 


ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

N  

Назва видання 

Засновник(співзасновники) 

Галузі науки 

Біологія і хімія в школі 

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, ТОВ "Зодіак-ЕКО", Видавництво "Освіта України" 

педагогічні (теорія та методика навчання) 

Всесвітня література в середніх навчальних закладах України 

Міністерство освіти і науки України, Видавництво "Педагогічна преса", ТОВ "Зодіак-ЕКО", Видавництво "Освіта України" 

педагогічні (теорія та методика навчання) 

Географія та основи економіки в школі 

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, ТОВ "Зодіак-ЕКО", Видавництво "Освіта України" 

педагогічні (теорія та методика навчання) 

Дефектологія 

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України 

педагогічні (корекційна педагогіка) 

Історія в школах України 

Міністерство освіти і науки України, Видавництво "Педагогічна преса", ТОВ "Зодіак-ЕКО", Видавництво "Освіта України" 

педагогічні (теорія та методика навчання) 

Іноземні мови в навчальних закладах 

Міністерство освіти і науки України, Видавництво "Педагогічна преса", ТОВ "Зодіак-ЕКО" 

педагогічні (теорія та методика навчання) 

Математика в школі 

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Видавництво "Педагогічна преса", ТОВ "Зодіак-ЕКО", Видавництво "Освіта України" 

педагогічні (теорія та методика навчання) 

Русская словесность в школах Украины 

Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Видавництво "Педагогічна преса", Асоціація вчителів російської мови та літератури України 

педагогічні (теорія та методика навчання) 

Трудова підготовка в закладах освіти 

Міністерство освіти і науки України 

педагогічні (теорія та методика навчання) 

10 

Фізика та астрономія в школі 

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, ТОВ "Зодіак-ЕКО", Видавництво "Освіта України" 

педагогічні (теорія та методика навчання) 

11 

Фізичне виховання в школі 

Міністерство освіти і науки України 

педагогічні (теорія та методика навчання) 


 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.