МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.03.2020 р. N 13631/1763-32-20/8.4.3

Південно-Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції України

Міністерство юстиції розглянуло листа Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України від 31 січня 2020 року N 05.7-63/575 щодо погодження інформаційно-методичних матеріалів та повідомляє таке.

Щодо зберігання реєстраційних справ

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 2 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далі - Закон) реєстраційна справа - сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі.

Відповідно до частини першої статті 17 Закону реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об'єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об'єкта.

У випадках проведення нотаріусами державної реєстрації речових прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальних дій реєстраційна справа формується в електронній формі.

Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству" від 5 грудня 2019 року N 340-IX (Закон N 340-IX) (далі - Закон N 340-IX) частину другу статті 17 Закону викладено у новій редакції, відповідно до якої реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об'єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років.

Законом N 340-IX (Закон N 340-IX) також виключено частину четверту статті 17 Закону, якою було передбачено передачу реєстраційних справ до суб'єкта державної реєстрації, уповноваженого на зберігання реєстраційних справ.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 9 Закону зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

В той же час відповідно до частини третьої статті 17 Закону реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.

Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі прав постійно.

З огляду на це варто зазначити, що реєстраційні справи, що сформовані до набрання чинності Законом N 340-IX (Закон N 340-IX), зберігаються у відповідних виконавчих органах міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київської, Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях за місцезнаходженням відповідного майна.

З набранням чинності Законом N 340-IX (Закон N 340-IX) реєстраційні справи зберігаються у електронному вигляді, а документи, визначені абзацом третім частини другої статті 17 Закону, зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років.

При цьому, з огляду на норми статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також огляду на принцип дії норм в часі, вищезазначені норми Закону щодо зберігання державним реєстратором, документів, визначених абзацом третім частини другої статті 17 Закону, поширюються виключно на відносини, коли державним реєстратором за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прийнято відповідне рішення після 16 січня 2020 року.

Щодо заяв, які вважаються відкликаними

Відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону N 340-IX (Закон N 340-IX) заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстровані у базі даних заяв Державного реєстру прав, строк зупинення яких на день набрання чинності цим Законом (Закон N 340-IX) становить більше трьох місяців, вважаються відкликаними та не впливають на черговість розгляду заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Тобто відкликаними слід вважати заяви, відносно яких було прийнято рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав.

При цьому, строки у даному випадку слід обраховувати з врахуванням особливостей положень Закону.

Так частиною першою статті 23 Закону визначено, у яких випадках державним реєстратором може бути зупинено розгляд заяви про державну реєстрацію прав.

Відповідно до частини другої статті 23 Закону державний реєстратор у строк, встановлений для державної реєстрації прав, приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та невідкладно повідомляє про це заявника.

Якщо заявник протягом 30 робочих днів з моменту отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав виконав вимоги державного реєстратора, зазначені у відповідному рішенні, розгляд заяви відновлюється на підставі рішення державного реєстратора про відновлення розгляду заяви.

Перебіг строку державної реєстрації прав продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Тому у випадку обрахування строків варто керуватися особливостями, визначеними статтею 23 Закону, а саме початок обрахування строку необхідно починати з моменту прийняття рішення державним реєстратором про зупинення державної реєстрації.

Щодо розміру адміністративного збору

Відповідно до норм Закону за державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у розмірах, визначених Законом.

Слід відмітити, що державна реєстрація прав - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (стаття 2 Закону).

Враховуючи наведене, незалежно від того, що саме підлягає державній реєстрації - набуття, зміна чи припинення права власності, іншого речового прав на нерухоме майно чи обтяження таких прав, справляється відповідний розмір адміністративного збору за державну реєстрацію прав.

Щодо такого адміністративного збору за внесення змін до записів Державного реєстру прав, розмір якого передбачено частиною п'ятою статті 34 Закону, зазначаємо.

Законом N 340-IX (Закон N 340-IX) також вносяться зміни й до частини п'ятої статті 34 Закону, якими виключаються слова "внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі". Відповідно до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" вказаного Закону (Закон N 340-IX) вказані зміни набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.

Враховуючи наведене, такий адміністративний збір справляється у разі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, відповідно до частини другої статті 26 Закону, а також у випадках проставлення відмітки про погашення запису, зокрема в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, у випадках, передбачених Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1141 (Постанова N 1141), за окремою (самостійною) процедурою на підставі відповідної заяви про внесення змін до записів Державного реєстру прав.

Водночас зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

 

Перший заступник Міністра

Є. Горовець


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.