НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.03.2020 р. N 220-р

Про зняття з реєстрації першої, другої, третьої, четвертої та шостої вимог у колективному трудовому спорі (конфлікті) між найманими працівниками цеху 001 державного підприємства "Львівський державний завод "ЛОРТА" міста Львова та адміністрацією державного підприємства "Львівський державний завод "ЛОРТА" міста Львова

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", підпунктів 6.1 (Положення N 18), 6.3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) (Положення N 18), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 29.03.2018 N 18:

1. Зняти з реєстрації першу (Розпорядження N 339-р), другу (Розпорядження N 339-р), третю (Розпорядження N 339-р), четверту (Розпорядження N 339-р) та шосту вимоги у колективному трудовому спорі (конфлікті) між найманими працівниками цеху 001 державного підприємства "Львівський державний завод "ЛОРТА" міста Львова та адміністрацією державного підприємства "Львівський державний завод "ЛОРТА" міста Львова (Розпорядження N 339-р), зареєстровані розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 19.11.2018 N 339-р (реєстраційний номер 147-18/13-В), як виконані:

"1. Виплатити заробітну плату працівникам за квітень - вересень 2018 року.

2. Забезпечити ефективну виробничу діяльність підприємства, відповідний об'єм робіт, повну тривалість робочого часу з метою забезпечення продуктивної зайнятості працівників відповідно до вимог ст. 141 КЗпП України, р. II Колективного договору.

3. Надавати працівникам щорічні відпустки відповідно до вимог ст. 74 КЗпП України, пунктів 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 Колективного договору.

4. Заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки виплачувати згідно чинного законодавства (ч. 4 ст. 115 КЗпП України).

6. Виплатити працівникам всі кошти, належні їм при звільненні відповідно до вимог ст. 116 КЗпП України".

Підстава:

1) подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Львівській області від 16.03.2020 N 02-13/01-178;

2) письмове повідомлення органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників від 16.03.2020 N 2.

2. Рекомендувати сторонам колективного трудового спору (конфлікту) продовжити здійснення заходів для задоволення п'ятої (Розпорядження N 339-р) та сьомої вимог найманих працівників (Розпорядження N 339-р), зареєстрованих розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 19.11.2018 N 339-р:

"5. Перерахувати первинній профспілковій організації ДП "ЛДЗ "ЛОРТА" профспілкові внески за період з травня 2018 р. по вересень 2018 р.

7. Забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, миючими засобами відповідно до вимог чинного законодавства, пункту 6.8 Колективного договору".

3. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Львівській області забезпечити подальше сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору (конфлікту) в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17.11.98 N 1258/98, із змінами.

4. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

5. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників цеху 001 державного підприємства "Львівський державний завод "ЛОРТА" міста Львова, адміністрації державного підприємства "Львівський державний завод "ЛОРТА" міста Львова, Львівській міській раді, Львівській обласній державній адміністрації, Державному концерну "Укроборонпром", відділенню Національної служби посередництва і примирення в Львівській області.

 

Голова

О. Окіс


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.