СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НАКАЗ

від 16 грудня 2019 року N 121-15/19

Щодо оприлюднення публічної інформації

Відповідно до частини шостої статті 14 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", статей 101 (Закон N 2939-VI), 14 (Закон N 2939-VI), 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (далі - Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 N 835 (Постанова N 835), з метою забезпечення доступу до публічної інформації наказую:

1. Визначити відповідальною особою за оприлюднення і систематичне оновлення публічної інформації на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (далі - відповідальна особа) Кудь Ксенію Вячеславівну, головного спеціаліста відділу комп'ютеризованих систем Управління майнових відносин та ресурсного забезпечення.

2. Затвердити перелік публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню, та структурні підрозділи Секретаріату, відповідальні за її подання (додаток 1).

3. Заступнику Керівника Секретаріату та керівникам структурних підрозділів Секретаріату забезпечувати подання публічної інформації протягом 3 робочих днів з дня створення (затвердження, реєстрації) документа відповідальній особі для оприлюднення на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

4. Відповідальній особі забезпечувати:

4.1. протягом двох робочих днів з дня отримання від структурних підрозділів Секретаріату оприлюднення та подальше оновлення на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини наборів даних згідно з Положенням (Постанова N 835);

4.2. оприлюднення наборів даних на відповідній веб-сторінці на Єдиному державному веб-порталі відкритих протягом одного робочого дня після оприлюднення (оновлення) таких наборів даних на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

4.3. систематизацію (сортування) на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини наборів даних за визначеними ознаками, зокрема за предметом, ключовими словами, форматом наборів даних, частотою оновлення, популярністю наборів даних серед користувачів, а також можливість пошуку серед наборів даних.

5. Визначити приміщення громадської приймальні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини місцем для роботи запитувачів із документами чи їх копіями.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 15.04.2016 N 5/02-16 "Про оприлюднення інформації у формі відкритих даних".

7. Департаменту документального забезпечення та контролю виконання (Дейнека В. В.) забезпечити ознайомлення представників Уповноваженого та працівників Секретаріату з цим наказом.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Керівник Секретаріату

Л. В. Левшун

 

Додаток 1
до наказу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
16.12.2019 N 121-15/19

Перелік публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню, та відповідальний за її надання структурний підрозділ Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Інформація, яка підлягає оприлюдненню

Відповідальний структурний підрозділ Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)

Служба управління персоналом
Управління фінансового забезпечення

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація про нормативно-правові засади діяльності

Департамент документального забезпечення та контролю виконання

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності

Управління моніторингу прав на звернення та інформацію

Перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних

Управління майнових відносин та ресурсного забезпечення

Інформація про механізми або процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

Управління моніторингу прав на звернення та інформацію
Департамент моніторингу процесуальних прав

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи

Відділ звернень та прийому громадян
Відділи регіональних представництв у визначених Уповноваженим територіальних одиницях України

Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку

Служба управління персоналом

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Структурні підрозділи Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у межах функціональних обов'язків

інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

 

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

Відділ інформаційної політики та комунікації
Відділи регіональних представництв у визначених Уповноваженим територіальних одиницях України

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних і регіональних підрозділів, основні функції структурних і регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

Служба управління персоналом

розклад роботи та графік прийому громадян;

Відділ звернень та прийому громадян

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

Служба управління персоналом

Інша інформація про діяльність Уповноваженого та Секретаріату, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлено законом

Структурні підрозділи Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у межах функціональних обов'язків


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.