ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 жовтня 2019 року N 96

Про організацію виконання наукових робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2020 році

Відповідно до пункту 9 Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. N 13 (Постанова N 13), пунктів 9 (Положення N 1770/5), 10 розділу II Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації (Положення N 1770/5), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2019 р. N 1770/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 червня 2019 р. за N 638/33609, наказую:

1. Директору Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства у строк до 01.12.2019 подати на затвердження Укрдержархіву проект Тематичного плану наукової установи, проект замовлення на виконання НДР (з додатками) на 2020 рік таких робіт:

"Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів із метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду";

"Дослідження питань документування управлінської інформації та організації роботи з документами в центральних органах виконавчої влади";

"Інформаційний моніторинг та наукове опрацювання літератури з питань архівної справи та документознавства з метою підготовки на їх основі аналітичної, реферативної, оглядової, бібліографічної та іншої інформації у вигляді Бюлетенів Галузевого центру науково-технічної інформації";

"Дослідження теоретичних та практичних засад обліку та зберігання електронних документів НАФ";

"Дослідження питань використання та забезпечення доступу до документів державних архівів, що містять персональні дані";

"Розроблення теоретичних та методичних засад підготовки архівними установами довідкових видань".

2. Затвердити перелік структурних підрозділів Укрдержархіву, відповідальних за перевірку якості виконання науково-дослідних робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2020 році та організацію впровадження їх результатів (додається).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови

І. Кісіль

 

Додаток
до наказу Укрдержархіву
18.10.2019 N 96

Перелік
структурних підрозділів Укрдержархіву, відповідальних за перевірку якості виконання науково-дослідних робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2020 році та організацію впровадження їх результатів

N

Назва науково-дослідної роботи

Відповідальний структурний підрозділ Укрдержархіву

1

"Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів із метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду"

Відділ зберігання та обліку Національного архівного фонду департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення
ПАЛАМАРЧУК І. С.

2

"Дослідження питань документування управлінської інформації та організації роботи з документами в центральних органах виконавчої влади"

Відділ формування Національного архівного фонду департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення
КУЗНЄЦОВА М. І.

3

"Інформаційний моніторинг та наукове опрацювання літератури з питань архівної справи та документознавства з метою підготовки на їх основі аналітичної, реферативної, оглядової, бібліографічної та іншої інформації у вигляді Бюлетенів Галузевого центру науково-технічної інформації"

Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення
ПРИЛЕПІШЕВА Ю. А.

4

"Дослідження теоретичних та практичних засад обліку та зберігання електронних документів НАФ"

Відділ зберігання та обліку Національного архівного фонду департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення
ПАЛАМАРЧУК І. С.
Відділ взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення
СОРОКА К. Г.

5

"Дослідження питань використання та забезпечення доступу до документів державних архівів, що містять персональні дані"

Сектор правової експертизи та юридичного забезпечення діяльності Укрдержархіву
РИБАЛЬЧЕНКО Д. А.
Відділ управління персоналом
БРУСІЛОВА Т. М.

6

"Розроблення теоретичних та методичних засад підготовки архівними установами довідкових видань"

Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення
ПРИЛЕПІШЕВА Ю. А.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.