ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 жовтня 2019 року N 98

Про організацію виконання наукових робіт у сфері страхового фонду документації у 2020 році

Відповідно до пункту 9 Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. N 13 (Постанова N 13), пунктів 9 (Положення N 1770/5), 10 розділу II Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та страхового фонду документації (Положення N 1770/5), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2019 р. N 1770/5, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 19 червня 2019 p. за N 638/33609, наказую:

1. Директору Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії в строк до 01.12.2019 подати на затвердження Укрдержархіву проект Тематичного плану наукової установи, проекти замовлень на виконання науково-дослідних/науково-технічних робіт (з додатками) на 2020 рік:

"Дослідження методів контролю читаності і роздільної здатності мікрозображення в мікрофільмах страхового фонду документації та вдосконалення порядку використання тест-оригіналу" (шифр теми 1.1);

"Дослідження чинних типових технологічних процесів виготовлення мікрофільмів страхового фонду документації в умовах цифровізації економіки та суспільства і гармонізації законодавчої та нормативної бази України з європейською системою технічного регулювання" (шифр теми 1.2);

"Дослідження методів антигрибкового захисту мікрофільмів та визначення необхідності проведення фунгіцидного обробляння негативних та позитивних мікрофільмів" (шифр теми 1.3);

"Дослідження технологічного забезпечення відтворення повнорозмірних паперових та електронних копій з мікрофільмів страхового фонду документації" (шифр теми 1.4);

"Дослідження перспектив розвитку виробництва Обласного архіву будівельної документації" (шифр теми 1.5);

"Дослідження процесів внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації і переведення мікрофільмів страхового фонду документації на архівне зберігання чи анулювання, визначення переліку робіт, встановлення правил їх виконання та документування з метою удосконалення процесу ведення галузевого та обласного (регіонального) страхового фонду документації" (шифр теми 3.1);

"Дослідження загальнотехнічної термінології державної системи страхового фонду документації, визначення напрямів її удосконалення з урахуванням змін у законодавстві України, нормативній лексиці, а також під впливом змін у міжнародній термінології у сфері стандартизації" (шифр теми 3.2);

"Дослідження матеріалів міжнародних стандартів для встановлення відповідності науково-технічної продукції страхового фонду документації вимогам міжнародної та європейської систем технічного регулювання та розроблення рекомендацій щодо впровадження результатів досліджень" (шифр теми 3.3).

2. Затвердити перелік структурних підрозділів департаменту страхового фонду документації Укрдержархіву, відповідальних за перевірку якості виконання науково-дослідних/науково-технічних робіт у сфері страхового фонду документації у 2020 році та організацію впровадження їх результатів (додається).

3. Визначити директора департаменту страхового фонду документації Укрдержархіву відповідальним за перевірку якості виконання НДР/НТР у сфері страхового фонду документації у 2020 році та організацію впровадження їх результатів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови

І. Кісіль

 

Додаток
до наказу Укрдержархіву
22.10.2019 N 98

Перелік
структурних підрозділів департаменту страхового фонду документації Укрдержархіву, відповідальних за перевірку якості виконання науково-дослідних/науково-технічних робіт у сфері страхового фонду документації у 2020 році та організацію впровадження їх результатів

N

Назва науково-дослідної роботи

Відповідальний структурний підрозділ департаменту страхового фонду документації Укрдержархіву

1

"Дослідження методів контролю читаності і роздільної здатності мікрозображення в мікрофільмах страхового фонду документації та вдосконалення порядку використання тест-оригіналу" (шифр теми 1.1);

Відділ ведення державних реєстрів та надання адміністративних послуг;
Відділ забезпечення реалізації державної політики у сфері страхового фонду документації

2

"Дослідження чинних типових технологічних процесів виготовлення мікрофільмів страхового фонду документації в умовах цифровізації економіки та суспільства і гармонізації законодавчої та нормативної бази України з європейською системою технічного регулювання" (шифр теми 1.2);

Відділ ведення державних реєстрів та надання адміністративних послуг;
Відділ забезпечення реалізації державної політики у сфері страхового фонду документації

3

"Дослідження методів антигрибкового захисту мікрофільмів та визначення необхідності проведення фунгіцидного обробляння негативних та позитивних мікрофільмів" (шифр теми 1.3);

Відділ ведення державних реєстрів та надання адміністративних послуг;
Відділ забезпечення реалізації державної політики у сфері страхового фонду документації

4

"Дослідження технологічного забезпечення відтворення повнорозмірних паперових та електронних копій з мікрофільмів страхового фонду документації" (шифр теми 1.4)

Відділ ведення державних реєстрів та надання адміністративних послуг;
Відділ забезпечення реалізації державної політики у сфері страхового фонду документації

5

"Дослідження перспектив розвитку виробництва Обласного архіву будівельної документації" (шифр теми 1.5);

Відділ формування державної політики у сфері галузевих страхових фондів документації; Відділ ведення державних реєстрів та надання адміністративних послуг;
Відділ забезпечення реалізації державної політики у сфері страхового фонду документації

6

"Дослідження процесів внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації і переведення мікрофільмів страхового фонду документації на архівне зберігання чи анулювання, визначення переліку робіт, встановлення правил їх виконання та документування з метою удосконалення процесу ведення галузевого та обласного (регіонального) страхового фонду документації" (шифр теми 3.1);

Відділ формування державної політики у сфері галузевих страхових фондів документації;
Відділ ведення державних реєстрів та надання адміністративних послуг;
Відділ забезпечення реалізації державної політики у сфері страхового фонду документації документації

7

"Дослідження загальнотехнічної термінології державної системи страхового фонду документації, визначення напрямів її удосконалення з урахуванням змін у законодавстві України, нормативній лексиці, а також під впливом змін у міжнародній термінології у сфері стандартизації" (шифр теми 3.2);

Відділ формування державної політики у сфері галузевих страхових фондів документації;
Відділ ведення державних реєстрів та надання адміністративних послуг;
Відділ забезпечення реалізації державної політики у сфері страхового фонду документації;
Відділ державного контролю за додержанням законодавства у сфері страхового фонду документації

8

"Дослідження матеріалів міжнародних стандартів для встановлення відповідності науково-технічної продукції страхового фонду документації вимогам міжнародної та європейської систем технічного регулювання та розроблення рекомендацій щодо впровадження результатів досліджень" (шифр теми 3.3).

Відділ формування державної політики у сфері галузевих страхових фондів документації;
Відділ ведення державних реєстрів та надання адміністративних послуг;
Відділ забезпечення реалізації державної політики у сфері страхового фонду документації


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.