МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2019 року N 523

Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2019 - 2020 роках пілотного проєкту зі створення інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів

Відповідно до статті 111 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), з метою реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги "ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів" та запровадження інформаційно-аналітичної системи управління плануванням місцевих бюджетів наказую:

1. Затвердити План заходів з реалізації у 2019 - 2020 роках пілотного проєкту зі створення інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів "LOGICA" (далі - пілотний проєкт), що додається.

2. Залучити за згодою до реалізації пілотного проєкту учасників бюджетного процесу відповідних місцевих бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Львівської та Черкаської областей.

3. Департаментам фінансів Вінницької, Дніпропетровської, Львівської та Черкаської обласних державних адміністрацій сприяти в реалізації пілотного проєкту.

4. Департаменту інформаційних систем та технологій забезпечити інформаційно-технологічну підтримку реалізації пілотного проєкту.

5. Департаменту місцевих бюджетів забезпечити організаційну та методологічну підтримку реалізації пілотного проєкту та доведення цього наказу до місцевих фінансових органів для керівництва в роботі.

6. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пліса Г. В.

 

Міністр

О. Маркарова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
12 грудня 2019 року N 523

План заходів
з реалізації у 2019 - 2020 роках пілотного проєкту зі створення інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів "LOGICA"

N
з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

Розробити та впровадити в ІАС "LOGICA" реєстраційні форми для учасників бюджетного процесу місцевих бюджетів

до 16 грудня 2019 року

Департамент місцевих бюджетів

2

Організувати та забезпечити інформування щодо формату обміну інформацією з ІАС "LOGICA"

до 24 грудня 2019 року

Департамент інформаційних систем та технологій
Департаменти фінансів Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Черкаської обласних державних адміністрацій
Місцеві фінансові органи

3

Організувати та провести реєстрацію учасників бюджетного процесу

до 28 грудня 2019 року

Департамент місцевих бюджетів
Департаменти фінансів Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Черкаської обласних державних адміністрацій
Місцеві фінансові органи

4

Затвердити довідник місцевих бюджетів на 2020 рік

до 28 грудня 2019 року

Департамент місцевих бюджетів

5

Організувати та забезпечити подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників коштів місцевих бюджетів на 2020 рік

до 28 грудня 2019 року

Департамент місцевих бюджетів
Департаменти фінансів Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Черкаської обласних державних адміністрацій
Місцеві фінансові органи

6

Організувати та забезпечити подання інформації, що міститься в проєктах рішень про місцеві бюджети на 2020 рік, схвалених місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами відповідних місцевих рад

до 20 січня 2020 року

Департамент місцевих бюджетів
Департаменти фінансів Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Черкаської обласних державних адміністрацій
Місцеві фінансові органи

7

Забезпечити інформування щодо затвердження органом місцевого самоврядування рішення про місцевий бюджет на 2020 рік

в одноденний строк після прийняття рішення

Департаменти фінансів Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Черкаської обласних державних адміністрацій
Місцеві фінансові органи

8

Організувати та забезпечити подання інформації, що міститься в затверджених органами місцевого самоврядування рішеннях про місцеві бюджети на 2020 рік

до 31 січня 2020 року

Департамент місцевих бюджетів
Департаменти фінансів Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Черкаської обласних державних адміністрацій
Місцеві фінансові органи

9

Забезпечити подання інформації, що міститься в затверджених річних розписах місцевих бюджетів на 2020 рік

до 31 січня 2020 року

Департаменти фінансів Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Черкаської обласних державних адміністрацій
Місцеві фінансові органи

10

Скласти план-графік залучення до пілотного проєкту інших областей і м. Києва та внести відповідні зміни до цього Плану заходів

до 01 лютого 2020 року

Департамент місцевих бюджетів

11

Розробити та впровадити в ІАС "LOGICA" аналітичні форми щодо затверджених показників місцевих бюджетів на 2020 рік

до 10 лютого 2020 року

Департамент місцевих бюджетів Департамент інформаційних систем та технологій

12

Організувати та забезпечити подання інформації, що міститься в паспортах бюджетних програм місцевих бюджетів на 2020 рік

до 14 лютого 2020 року

Департамент місцевих бюджетів
Департаменти фінансів Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Черкаської обласних державних адміністрацій
Місцеві фінансові органи

13

Удосконалити формат та регламент обміну інформацією між Мінфіном, Казначейством, місцевими фінансовими органами та ІАС "LOGICA"

до 01 березня 2020 року

Департамент інформаційних систем та технологій
Департамент місцевих бюджетів

14

За потреби внести зміни до чинних нормативно-правових актів та розробити проєкти нормативно-правових актів, спрямованих на організацію виконання заходів, визначених планом

протягом 2020 року

Департамент місцевих бюджетів Департамент інформаційних систем та технологій

15

Забезпечити проведення моніторингу виконання плану заходів

постійно

Департамент місцевих бюджетів Департамент інформаційних систем та технологій
Департаменти фінансів Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Черкаської обласних державних адміністрацій

 

В. о. директора Департаменту
місцевих бюджетів, заступник
голови Координаційної робочої
групи з реалізації проекту "ЄС
для підсилення державних
фінансових систем місцевих урядів"

О. Мачульна


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.