ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 листопада 2019 року N 1176

Про затвердження змін до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02 січня 2019 року N 2 "Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік"

На виконання п. 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (із змінами), враховуючи службову записку Управління орендних відносин від 20.11.2019 N 16-102, наказую:

1. Затвердити до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02 січня 2019 року N 2 (План N 2) (із змінами), зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

Д. Сенниченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
28 листопада 2019 року N 1176

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік (План N 2)

Доповнити таблицю рядками 19 та 20 такого змісту:

N

Питання або проект нормативно-правового акта

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Контактні дані особи / структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

19

Проект наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку проведення перевірки виконання умов договору оренди з метою укладення договору концесії шляхом проведення прямих переговорів з орендарем державного майна"

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Грудень 2019 року

Орендодавці та орендарі об'єктів державної власності

Задирайко Назарій Валерійович - заступник начальника Управління орендних відносин - начальник відділу підготовки нормативно-правових актів з питань орендних відносин, тел. 200-35-13, nazariyz@spfu.gov.ua

20

Проект наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до Переліку безоплатних адміністративних послуг, які надаються Фондом державного майна України"

Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

Грудень 2019 року

Концесієдавці державного майна та апарат Фонду державного майна України

Кіяшко Вікторія Вікторівна - головний спеціаліст відділу підготовки нормативно-правових актів з питань орендних відносин Управління орендних відносин, тел. 200-35-51, kiv6@spfu.gov.ua

 

Начальник Управління
документального забезпечення та контролю

В. Призь


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.