ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

НАКАЗ

від 6 березня 2019 року N 55

Про затвердження Порядку видачі (анулювання) свідоцтва національного фільму та зразку свідоцтва національного фільму

Відповідно до статті 101 Закону України "Про кінематографію", Положення про Державне агентство України з питань кіно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 N 277 (Постанова N 277), наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок видачі (анулювання) свідоцтва національного фільму;

Форму свідоцтва національного фільму.

2. Управлінню державного регулювання та реалізації кінопроектів (Голосов А. А.) забезпечити ведення реєстру виданих (анульованих) свідоцтв та розміщення (оновлення) його на офіційному веб-сайті Держкіно.

3. Сектору організаційно-аналітичного забезпечення, діловодства і контролю (Дідик М. В.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Державного агентства України з питань кіно.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного агентства України з питань кіно від 07.12.2011 N 46 "Про затвердження Положення про посвідчення національного фільму та порядок його видачі (анулювання)" (Положення N 46).

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова

П. Ю. Іллєнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства України з питань кіно
06 березня 2019 року N 55

Порядок видачі (анулювання) свідоцтва національного фільму

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про кінематографію" для визначення порядку видачі, продовження строку дії та анулювання свідоцтва національного фільму.

1.2. Терміни, які застосовуються в цьому Порядку, застосовуються відповідно до Закону України "Про кінематографію" та Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво.

1.3. Свідоцтво національного фільму безстроково видається лише фільму із закінченим виробництвом.

1.4. Фільмам, які перебувають у стадії виробництва, свідоцтво національного фільму видається лише на період виробництва фільму.

2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ СВІДОЦТВА НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ

2.1. Видача свідоцтва національного фільму здійснюється Держкіно відповідно до заяви, поданої продюсером або виробником фільму (далі - Заявник), або особою, уповноваженою заявником. Заява подається у відповідності до виду фільму. Зразок заяви є додатком до цього Порядку (додатки 1 - 3).

2.2. У випадку наявності обґрунтованих сумнівів Держкіно під час розгляду заяви має право ознайомитися з документацією щодо фільму з метою підтвердження його відповідності вимогам національного.

2.3. На момент подачі заяви на отримання свідоцтва на фільм із закінченим виробництвом відносини з авторами, продюсером, акторами, технічною знімальною групою, які враховуються при застосуванні бальної системи, повинні бути документально оформлені. У разі їх подальшої зміни заявник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів письмово повідомити про це Держкіно та надати копії нових документів для перевірки відповідності кількості оцінних елементів фільму.

2.4. Мова фільму для отримання свідоцтва національного фільму повинна відповідати вимогам, визначеним статтею 3 Закону України "Про кінематографію" щодо національного фільму.

2.5. До заяви додаються документи в залежності від стану виробництва фільму та документи для підтвердження набрання фільмом необхідної кількості оцінних елементів (балів), згідно з наведеним переліком оцінних елементів в розділах 3 - 5 цього Порядку. Переліки документів, що додаються до заяви, є додатками до цього Порядку (додатки 4 - 6).

2.6. Заява разом із підтверджуючими документами подається у одному примірнику державною мовою в паперовому вигляді.

2.7. У випадку відповідності фільму вимогам національного, визначеним згідно статті 101 Закону України "Про кінематографію", видача свідоцтва національного фільму здійснюється Держкіно протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати отримання заяви з відповідними документами.

2.8. Бальна система для національних фільмів передбачає набрання фільмом за оцінними елементами принаймні 18 балів для ігрових, 8 балів -для неігрових (документальних), 15 балів - для анімаційних (мультиплікаційних) фільмів.

2.9. Свідоцтво національного фільму видається на бланку, за формою, що затверджена цим наказом.

2.10. Реєстр виданих свідоцтв національного фільму публікується на офіційному веб-сайті Держкіно з обов'язковою вказівкою кількості оцінних елементів, які набрав фільм.

2.11. Наявність свідоцтва національного фільму (закінченого виробництвом) встановлює факт того, що фільм є національним, і цей факт не потребує повторного доведення у відносинах з органами виконавчої влади. Даний факт може бути спростований, якщо з'ясується, що надані заявником інформація та документи для отримання свідоцтва національного фільму містять недостовірні відомості.

3. УМОВИ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ ДЛЯ ІГРОВИХ ФІЛЬМІВ

3.1. Ігровий фільм може претендувати на отримання статусу національного за умови набрання фільмом принаймні 18 балів за наступними оцінними елементами:

1) авторська знімальна група:

режисер-постановник - 3;

автор сценарію - 3;

композитор - 3;

оператор-постановник - 3;

художник-постановник - 3;

2) група виконавців:

перша роль - 3;

друга роль - 2;

третя роль- 1;

3) технічна знімальна група (група технічного забезпечення зйомки):

звукорежисер -1;

режисер монтажу - 1;

студія або місце зйомки - 5;

місце монтажу - 3;

4) продюсер - 3.

3.2. Максимально можлива кількість балів за оцінними елементами ігрового фільму - 34.

3.3. Умови нарахування балів за оцінними елементами:

1) зазначені фізичні особи, які брали участь у створенні фільму, є громадянами України;

2) зазначене місце монтажу розташоване на території України або принаймні 50 відсотків загальної суми витрат на монтаж здійснені в Україні;

3) зазначені студія або місце зйомки впродовж більшості знімальних днів розташовані на території України;

4) Перша, друга і третя ролі визначаються за кількістю знімальних днів.

5) Кількість балів за оцінним елементом "продюсер" визначається з урахуванням коефіцієнта, що обчислюється як співвідношення кількості продюсерів фільму, які мають громадянство України або мають місцезнаходження на території України, до загальної кількості продюсерів фільму, які брали участь у виробництві фільму.

4. УМОВИ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ ДЛЯ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ (АНІМАЦІЙНИХ) ФІЛЬМІВ

4.1. Мультиплікаційний (анімаційний) фільм може претендувати на отримання статусу національного за умови набрання фільмом принаймні 15 балів за наступними оцінними елементами:

автор ідеї - 1;

автор сценарію - 2;

художник-розробник персонажів - 2;

композитор - 1;

режисер-постановник - 2;

художник-розкадровник - 2;

художник-постановник - 2;

художник по фонах - 2;

щонайменше 50 відсотків витрат на послуги попередньої збірки сцен для анімації (лейаут) в країні - 2;

щонайменше 50 відсотків витрат на послуги з анімації в країні - 2;

щонайменше 50 відсотків витрат на послуги візуалізації в країні - 2;

щонайменше 50 відсотків витрат на послуги з компонування зображення (композитінг) в країні - 1;

місце монтажу - 1;

звукорежисер - 1.

4.2. Максимально можлива кількість балів за оцінними елементами мультиплікаційного (анімаційного) фільму - 23.

4.3. Умови нарахування балів за оцінними елементами:

1) зазначені фізичні особи, які брали участь у створенні фільму, є громадянами України;

2) зазначені витрати здійснені на користь суб'єктів кінематографії України, які фактично надають відповідні послуги та не є агентами або іншими посередниками щодо закупівлі відповідних послуг у їх фактичних надавачів.

5. УМОВИ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ ДЛЯ НЕІГРОВИХ (ДОКУМЕНТАЛЬНИХ) ФІЛЬМІВ

5.1. Неігровий (документальний) фільм може претендувати на отримання статусу національного за умови набрання фільмом принаймні 8 балів за наступними оцінними елементами:

автор сценарію - 2;

оператор-постановник - 3;

режисер монтажу - 2;

місце зйомки - 2;

місце монтажу - 2;

композитор - 2;

звукорежисер - 2.

5.2. Максимально можлива кількість балів за оцінними елементами неігрового (документального) фільму - 15.

5.3. Умови нарахування балів за оцінними елементами:

1) зазначені фізичні особи, які брали участь у створенні фільму, є громадянами України;

2) зазначене місце монтажу розташоване на території України або принаймні 50 відсотків загальної суми витрат на монтаж здійснені в Україні;

3) зазначені студія або місце зйомки впродовж більшості знімальних днів розташовані на території України.

6. ВИДАЧА СВІДОЦТВА НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ ДЛЯ ТВОРІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СТАДІЇ ВИРОБНИЦТВА

6.1. Для отримання свідоцтва національного фільму заявник надає до Держкіно України заяву про видачу свідоцтва національного фільму (додатки 1 - 3) в залежності від виду фільму. До заяви додається пакет документів згідно з додатком 4 до цього Порядку.

6.2. На момент подачі заяви відносини з авторами та акторами, знімальною групою, які враховуються при застосуванні бальної системи, повинні бути документально оформлені.

6.3. У свідоцтві національного фільму для творів, які перебувають у стадії виробництва, зазначається термін дії свідоцтва, який відповідає заявленим термінам виробництва фільму.

6.4. Для продовження терміну дії свідоцтва національного фільму для творів, які перебувають у стадії виробництва, заявник подає до Держкіно України заяву у довільній формі з обґрунтуванням підстав продовження терміну дії свідоцтва національного фільму та строку виробництва фільму. До заяви додається перелік документів згідно з додатком 5 до цього Порядку.

На підставі поданих заявником відповідних документів Держкіно України продовжує дію свідоцтва національного фільму, або відмовляє у продовженні його дії, якщо фільм не відповідає вимогам національного фільму.

7. ВИДАЧА СВІДОЦТВА НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ ДЛЯ ТВОРІВ, ЗАВЕРШЕНИМ ВИРОБНИЦТВОМ

7.1. Фільми, створені до 1991 року на державних кіностудіях України та внесені до державного реєстру фільмів, вважаються національними.

7.2. Для отримання свідоцтва національного фільму для фільму, виробництво якого завершено, Заявник представляє до Держкіно заяву про видачу свідоцтва національного фільму (додатки 1 - 3). До заяви додається перелік документів згідно з додатком 6 до цього Порядку та документи для підтвердження набрання фільмом необхідної кількості оцінних елементів (балів), згідно з наведеним переліком оцінних елементів в розділах 3 - 5 цього Порядку.

7.3. У свідоцтві національного фільму зазначається рік завершення виробництва фільму.

7.4. Свідоцтва національного фільму, які були видані на етапі закінченого виробництва фільму, вважаються дійсними та такими, що не потребують заміни.

7.5. Фільми, що отримували свідоцтво національного фільму на етапі виробництва, отримують свідоцтво для закінченого виробництва фільму.

На момент завершення виробництва фільму продюсер (виробник) підтверджує відповідність фільму вимогам чинного законодавства шляхом повторного надання пакету документів згідно з додатком 6 до цього Порядку.

8. ВИДАЧА СВІДОЦТВА НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ ДЛЯ ТВОРУ СПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

8.1. Для отримання свідоцтва національного фільму Заявник надає до Держкіно заяву про видачу свідоцтва національного фільму (додатки 1 - 3).

8.2. До заяви додається діюче рішення, видане компетентним національним органом, щодо надання фільму статусу продукту спільного виробництва.

8.3. Для творів спільного виробництва, які перебувають у стадії виробництва, термін дії свідоцтва визначається датою підтвердження статусу продукту спільного виробництва, але не пізніше 1 (одного) року після завершення виробництва фільму.

9. АНУЛЮВАННЯ СВІДОЦТВА НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ

9.1. Свідоцтво національного фільму може бути анульовано у випадках, якщо відомості, що містяться в документах, представлених в Держкіно, не відповідають дійсності або якщо в процесі виробництва фільм перестав відповідати вимогам чинного законодавства.

9.2. Рішення про анулювання свідоцтва національного фільму приймає Держкіно.

9.3. Відомості про анулювання свідоцтва національного фільму передаються Держкіно до Державної податкової служби за місцем реєстрації Заявника, а також публікуються на офіційному веб-сайті Держкіно.

9.4. З дати прийняття рішення про анулювання свідоцтва національного фільму Заявник позбавляється можливості отримання державної підтримки та державних пільг, передбачених законодавством, щодо цього фільму.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства України з питань кіно
"___" 20__ р. N ___

Лицьовий бік

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

СВІДОЦТВО
національного фільму N_____

назва фільму __

вид фільму ___
                                                        (ігровий, анімаційний (мультиплікаційний), неігровий (документальний)

кількість серій

формат ______

колір ________
                                                                                      (поліхромний, монохромний)

мова _________

фонограма ____
                                                                 (монофонічна, стереофонічна (вказати кількість каналів)

хронометраж (хв.) _________

Загальна кількість балів за оцінними елементами відповідного виду

фільмів _____

Оцінні елементи, які відповідають вимогам виду фільму:

Автори фільму:

автор сценарію ___________

режисер-постановник ______

композитор ___

оператор-постановник ______

художник-постановник _____

продюсер фільму (виробник) ___________
                             (найменування продюсера, місце знаходження - для юридичної особи або П. І. Б. продюсера, місце
                                                                                              проживання - для фізичної особи)

Зворотний бік

Початок виробництва фільму "___" 20__ р.

Кінець виробництва фільму "___" 20__ р.

Термін дії свідоцтва національного фільму: "___" 20__ р.
                                                                                                            (дата, безстроково)

Дата видачі "___" 20__ р.

___
(посада)

__________
(підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

 

Додаток 1
до Порядку видачі свідоцтва національного фільму
(пункт 2.1 розділу 2, пункт 6.1 розділу 6, пункт 7.2 розділу 7, пункт 8 розділу 8)

ЗАЯВА
про видачу свідоцтва національного фільму для ігрового фільму

(дані наводяться на момент подачі заяви)

Робоча назва фільму: _______
_

Продюсер фільму (виробник): ___________
                                                                                       (найменування продюсера (виробника), місце
_
                         знаходження - для юридичної особи або П. І. Б. продюсера, місце проживання - для фізичної особи)

П. І. Б., громадянство, місце проживання, паспортні дані,
ІПН - для фізичної особи: ___
_

назва, місце знаходження,
ІПН - для юридичної особи: _
_

номер та адресу ДПІ (за місцем реєстрації продюсера) ___
_

Автори фільму (П. І. Б., громадянство):

- автор сценарію __________
_

- режисер-постановник (режисер) ________
_

- композитор __
_

- оператор-постановник (оператор) _______
_

- художник-постановник ___
_

Група виконавців

Перша роль __
_

Друга роль ___
_

Третя роль ___
_

Склад технічної знімальної групи, інші критерії (П. І. Б., громадянство):

- звукорежисер
_

- режисер монтажу ________
_

- студія або місце зйомки ___
_

місце монтажу
_

Стадія виробництва фільму _
_

Кошторисна вартість фільму
_

Розмір державної фінансової підтримки та процентне відношення до кошторисної вартості виробництва (прокату) фільму ___________
_

Наявність іноземних інвестицій та їх обсяг _
_

Мова фільму __
_

__________ з положеннями Закону України(зазначається найменування продюсера фільму (виробника))
"Про кінематографію" та Порядку видачі (анулювання) свідоцтва про посвідчення національного фільму, затвердженого наказом Держкіно від "___" 20__ р. N ____ ознайомлений і зобов'язуюсь дотримуватися викладених в них правил, а також вживати всіх залежних від мене заходів для того, щоб фільм, відповідальність за виробництво і прокат якого я несу, відповідав вимогам національного фільму.

Продюсер фільму _____

Дата _

 

Додаток 2
до Порядку видачі свідоцтва національного фільму
(пункт 2.1 розділу 2, пункт 6.1 розділу 6, пункт 7.2 розділу 7, пункт 8.1 розділу 8)

ЗАЯВА
про видачу свідоцтва національного фільму для анімаційного (мультиплікаційного) фільму

(дані наводяться на момент подачі заяви)

Робоча назва фільму:
_

Продюсер фільму: _________
                                                                   (найменування продюсера, місце знаходження - для юридичної
_

                                                                 особи або П. І. Б. продюсера, місце проживання - для фізичної особи)

П. І. Б., громадянство, місце проживання, паспортні дані, ІПН - для фізичної особи:
_

назва, місце знаходження, ІПН - для юридичної особи: __
_

номер та адресу ДПІ (за місцем реєстрації продюсера) ___
_

Автори фільму (П. І. Б., громадянство):

- автор ідеї ___
_

- автор сценарію __________
_

- художник-розробник персонажів ______
_

- композитор _
_

- режисер-постановник (режисер) ________
_

- художник-розкадровник ___
_

- художник-постановник ___
_

- художник по фонах ______
_

- щонайменше 50 відсотків витрат на послуги попередньої збірки сцен для анімації (лейаут) в країні _
_

- щонайменше 50 відсотків витрат на послуги з анімації в країні _______
_

- щонайменше 50 відсотків витрат на послуги візуалізації в країні ______
_

- щонайменше 50 відсотків витрат на послуги з компонування зображення (композитінг) в країні _
_

- місце монтажу ___________
_

- звукорежисер
_

Стадія виробництва фільму _
_

Кошторисна вартість фільму
_

Розмір державної фінансової підтримки та процентне відношення до кошторисної вартості виробництва (прокату) фільму ___________
_

Наявність іноземних інвестицій та їх обсяг _
_

Мова фільму __
_

__________ з положеннями Закону України(зазначається найменування продюсера фільму (виробника))
"Про кінематографію" та Порядку видачі (анулювання) свідоцтва про посвідчення національного фільму, затвердженого наказом Держкіно від "___" 20__ р. N _ ознайомлений і зобов'язуюсь дотримуватися викладених в них правил, а також вживати всіх залежних від мене заходів для того, щоб фільм, відповідальність за виробництво і прокат якого я несу, відповідав вимогам національного фільму.

Продюсер фільму ___

Дата _____

 

Додаток 3
до Порядку видачі свідоцтва національного фільму
(пункт 2.1 розділу 2, пункт 6.1 розділу 6, пункт 7.2 розділу 7, пункт 8.1 розділу 8)

ЗАЯВА
про видачу свідоцтва національного фільму для неігрового (документального) фільму

(дані наводяться на момент подачі заяви)

Робоча назва фільму:
_

Продюсер фільму: _________
                                                                     (найменування продюсера, місце знаходження - для юридичної
_
                                                      особи або П. І. Б. продюсера, місце проживання - для фізичної особи)

П. І. Б., громадянство, місце проживання, паспортні дані,
ІПН - для фізичної особи: ___
_

назва, місце знаходження, ІПН - для юридичної особи: __
_

номер та адресу ДПІ (за місцем реєстрації продюсера) ___
_

Автори фільму (П. І. Б., громадянство):

- режисер-постановник (режисер) ________
_

- автор сценарію __________
__

- оператор-постановник (оператор) _______
_

- режисер монтажу_________
_

- місце зйомки
_

- місце монтажу ___________
_

- композитор _
_

- звукорежисер
_

Стадія виробництва фільму __
_

Кошторисна вартість фільму _
_

Розмір державної фінансової підтримки та процентне відношення до кошторисної вартості виробництва (прокату) фільму ___________
_
_

Наявність іноземних інвестицій та їх обсяг _
_

Мова фільму __
_

__________ з положеннями Закону України(зазначається найменування продюсера фільму (виробника))
"Про кінематографію" та Порядку видачі (анулювання) свідоцтва про посвідчення національного фільму, затвердженого наказом Держкіно від "___" 20__ р. N ____ ознайомлений і зобов'язуюсь дотримуватися викладених в них правил, а також вживати всіх залежних від мене заходів для того, щоб фільм, відповідальність за виробництво і прокат якого я несу, відповідав вимогам національного фільму.

Продюсер фільму _____

Дата _____

 

Додаток 4
до Порядку видачі свідоцтва національного фільму
(пункт 2.4 розділу 2, пункт 6.1 розділу 6)

ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для отримання свідоцтва національного фільму для незавершеного виробництвом фільму

1. Заява за формою (додаток 1) в залежності від виду фільму.

2. Ідентифікаційний номер юридичної особи, фізичної особи - підприємця.

3. Відомості про попередню професійну діяльність продюсера (виробника).

4. Копії паспортів авторів фільму, акторів, членів технічної знімальної групи, що засвідчують їх громадянство згідно з переліком таких фізичних осіб, наведених у заяві відповідної категорії фільму.

5. Договори оренди, локації, де відбувались зйомки, монтаж тощо, наведених у заяві відповідної категорії фільму.

6. Сценарій ігрового, мультиплікаційного фільму, синопсис повнометражного неігрового фільму, заявка короткометражного неігрового фільму (в одному примірнику).

7. Інформація щодо кількості балів за оцінними елементами для національних фільмів, визначеними діючим законодавством, що буде включати наступну інформацію: громадянство авторів фільму, акторів, членів технічної знімальної групи, що засвідчують їх громадянство згідно з переліком таких фізичних осіб, наведених у заяві відповідної категорії фільму, дані їх паспортів.

8. Фільмокопія фільму (за наявності).

9. У разі використання в основній (базовій) версії національного фільму (крім дитячих та анімаційних фільмів) інших мов в обсязі, що не може перевищувати 10 відсотків загальної тривалості всіх реплік учасників фільму, копія рішення Ради з державної підтримки кінематографії щодо допустимості використання інших мов у національному фільмі.

Усі документи, що подаються, мають бути належним чином завірені продюсером (виробником).

 

Додаток 5
до Порядку видачі свідоцтва національного фільму
(пункт 2.4 розділу 2, пункт 6.4 розділу 6)

ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для продовження терміну дії свідоцтва національного фільму для незавершеного виробництвом фільму

1. Заява у довільній формі з обґрунтуванням підстав продовження терміну дії свідоцтва національного фільму та строку виробництва фільму.

2. Копія наказу продюсера про продовження терміну виробництва фільму із зазначенням нового терміну закінчення виробництва фільму.

3. Оригінал свідоцтва національного фільму.

Усі документи, що подаються, мають бути належним чином завірені продюсером (виробником).

 

Додаток 6
до Порядку видачі свідоцтва національного фільму
(пункт 2.4 розділу 2, пункти 7.2 та 7.5 розділу 7)

ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для отримання свідоцтва національного фільму для завершеного виробництвом фільму

1. Заява за формою (додатки 1 - 3).

2. Ідентифікаційний номер юридичної особи, фізичної особи - підприємця.

3. Інформація щодо кількості балів за оцінними елементами для національного фільму, визначеними чинним законодавством України, що буде включати наступну інформацію: громадянство авторів фільму, акторів, членів технічної знімальної групи, що засвідчують їх громадянство згідно з переліком таких фізичних осіб, наведених у заяві відповідної категорії фільму, дані їх паспортів.

5. Копія календарно-постановочного плану та копії договорів з підрядними організаціями для підтвердження студії або місця зйомки, місця монтажу, витрат на послуги.

6. Копія фільму.

7. У разі використання в основній (базовій) версії національного фільму (крім дитячих та анімаційних фільмів) інших мов в обсязі, що не може перевищувати 10 відсотків загальної тривалості всіх реплік учасників фільму, копія рішення Ради з державної підтримки кінематографії щодо допустимості використання інших мов у національному фільмі.

Усі документи, що подаються, мають бути належним чином завірені продюсером (виробником).


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.