ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.05.2019 р. N 347/2019-р

Про заходи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в області

На підставі статей 6, 31, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці", постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року N 295 "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року N 359-р "Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення", з метою легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в області:

1. Утворити обласну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, як консультативно-дорадчий орган, у складі згідно з додатком 1 та затвердити положення про неї (додається).

2. Затвердити заходи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в області (додаються).

3. Головам райдержадміністрацій рекомендувати міським (міст обласного значення) головам утворити відповідні робочі групи та затвердити заходи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

4. Райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації рекомендувати виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад, органам місцевого самоврядування, утвореним у результаті об'єднання територіальних громад, іншим виконавцям забезпечити виконання зазначених заходів, про що інформувати Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації щомісячно, до 10 числа наступного за звітним періодом місяця, за формою згідно з додатком 4.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.03.2013 N 83/2013-р "Про заходи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в області".

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова адміністрації

В. Лозовий

 

Додаток 1
до розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації
16.05.2019 N 347/2019-р

СКЛАД
обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

ЛОЗОВИЙ
Вадим Миколайович

- голова обласної державної адміністрації, керівник робочої групи

КАЛЬНІЧЕНКО
Володимир Ілліч

- перший заступник голови обласної державної адміністрації, заступник керівника робочої групи

ПАЛАМАРЧУК
Володимир Іванович

- заступник директора Департаменту соціального захисту населення - начальник управління праці та зайнятості населення обласної державної адміністрації, секретар робочої групи

БАБИЧ
Тетяна Леонідівна

- начальник відділення Національної служби посередництва та примирення в області (за згодою)

БОХОНСЬКА
Олена Валеріївна

- директор Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації

БРИГАДИР
Віра Іванівна

- начальник управління регіонального розвитку та будівництва обласної державної адміністрації

ГЛУШАКОВ
Олексій Олександрович

- начальник управління Держпраці в області (за згодою)

ДАШКОВСЬКИЙ
Сергій Михайлович

- начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

ДУНЕЦЬ
Іван Іванович

- генеральний директор ТзДВ "ЗАВОД "АДВІС", голова об'єднання організацій роботодавців області (за згодою)

ЗАЯРНЮК
Ольга Сергіївна

- начальник Головного управління Пенсійного фонду України в області (за згодою)

КОВАЛЬЧУК
Сергій Васильович

- начальник Головного управління ДФС в області (за згодою)

ЛУКОМСЬКА
Світлана Іванівна

- директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

МАРЦЕНЮК
Анатолій Анатолійович

- заступник начальника Західного офісу Держаудитслужби (за згодою)

ОМЕЛЯНЮК
Олег Тимофійович

- директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

ПЕНЮШКЕВИЧ
Сергій Адамович

- директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

ПОЛЯНСЬКИЙ
Олег Олександрович

- начальник управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, підполковник поліції (за згодою)

ХАМСЬКА
Людмила Олександрівна

- начальник Головного управління статистики в області (за згодою)

ХАРЬКОВСЬКИЙ
Геннадій Петрович

- голова Федерації професійних спілок області (за згодою)

ХУДНЯК
Віктор Анатолійович

- начальник Головного територіального управління юстиції в області (за згодою)

ЧЕРЕШНЯ
Сергій Сергійович

- директор обласного центру зайнятості (за згодою)

 

Керівник апарату адміністрації

О. Самолюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації
16 травня 2019 року N 347/2019-р

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

1. Обласна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення (далі - робоча група) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється при обласній державній адміністрації.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

сприяння діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

підготовка пропозицій для визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить роботу зі збору та моніторингу інформації про факти нелегальної виплати заробітної плати і зайнятістю населення;

2) здійснює аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов'язаних з легальною виплатою заробітної плати і зайнятістю населення;

3) розглядає результати ризикоорієнтованого аудиту та моніторингу, проведеного територіальними органами Державної фіскальної служби та Державної служби України з питань праці;

4) організовує періодичне висвітлення у засобах масової інформації питань щодо стану справ з легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

5. Робоча група має право:

1) відповідно до чинного законодавства отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на свої засідання представників органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб - приватних підприємців, які використовують найману працю, для розгляду питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення;

3) залучати до участі у своїй роботі представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій за погодженням з їх керівниками.

6. До складу робочої групи входять представники органів виконавчої влади, територіальних органів Пенсійного фонду, Державної служби України з питань праці, Державної фіскальної служби, Державної служби статистики, Державної аудиторської служби, Національної поліції України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, представники об'єднань організацій роботодавців, профспілок та інших громадських організацій (за згодою).

Персональний склад робочої групи затверджує голова обласної державної адміністрації на основі пропозицій органів виконавчої влади, об'єднань організацій роботодавців, профспілок та інших громадських організацій.

7. Керівник робочої групи:

скликає засідання робочої групи та головує на них;

здійснює керівництво діяльністю робочої групи;

розподіляє обов'язки між членами робочої групи;

координує взаємодію робочої групи з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

підписує протоколи засідань та інші документи, підготовлені робочою групою за результатами її діяльності.

У разі відсутності керівника робочої групи його обов'язки виконує заступник.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням керівника робочої групи, але не рідше ніж один раз на три місяці. Члени робочої групи мають право ініціювати проведення позачергових засідань.

Засідання робочої групи веде керівник, а у разі його відсутності - заступник керівника.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правочинним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації робочої групи приймаються простою більшістю голосів членів робочої групи, що присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні робочої групи.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання робочої групи, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем і надсилається членам робочої групи, які дотичні до прийнятих рішень.

Член робочої групи, який не підтримує пропозицій та рекомендацій, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

Керівник апарату адміністрації

О. Самолюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації
16 травня 2019 року N 347/2019-р

ЗАХОДИ
з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в області

1. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з роботодавцями щодо неприпустимості та можливих правових наслідків використання робочої сили з порушенням трудового законодавства, з врученням відповідних пам'яток. Інформувати через засоби масової інформації громадськість щодо суб'єктів господарської діяльності, які мають заборгованість із заробітної плати, виплачують заробітну плату у розмірі, менше встановленого мінімуму, несвоєчасно перераховують податки до бюджету.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, органи місцевого самоврядування, утворені у результаті об'єднання територіальних громад, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, головні управління ДФС, Пенсійного фонду України, управління Держпраці в області, обласний центр зайнятості, обласне об'єднання організацій роботодавців, Федерація професійних спілок області

Постійно

2. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо важливості для громадян оформлення "легальних" трудових відносин та участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні, забезпечивши висвітлення питань зайнятості населення на веб-сторінках райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, органів місцевого самоврядування, утворених у результаті об'єднання територіальних громад, центрів зайнятості та регіональних засобах масової інформації.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, органи місцевого самоврядування, утворені у результаті об'єднання територіальних громад, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, головні управління ДФС, Пенсійного фонду України, управління Держпраці в області, обласний центр зайнятості, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, відділення Національної служби посередництва і примирення в області

Постійно

3. Здійснювати аналіз діяльності суб'єктів господарювання, у яких наймані працівники, працюючи повний робочий день, отримують заробітну плату в розмірах менше встановленого мінімуму (у сферах будівництво, оптова та роздрібна торгівля, транспорт, тимчасове розміщення й організація харчування, охорона здоров'я) та які не проводять доплату до мінімального страхового внеску.

Головні управління ДФС, Пенсійного фонду України в області

Постійно

4. Проводити моніторинг ефективності проведених заходів інформаційно-роз'яснювального характеру представниками робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, а також інспекційних відвідувань інспекторами праці.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, органи місцевого самоврядування, утворені у результаті об'єднання територіальних громад, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Постійно

5. Щомісячно здійснювати моніторинг звітності суб'єктів господарювання, які нараховують заробітну плату працівникам при повній їх зайнятості менше мінімального розміру, встановленого законодавством, та надавати пропозиції робочим групам щодо заслуховування таких суб'єктів на засіданнях.

Головні управління ДФС, Пенсійного фонду України в області, департаменти соціального захисту населення та фінансів облдержадміністрації

Постійно

6. На засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення заслуховувати керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців, які нараховують заробітну плату нижче встановленого законодавством рівня і в яких виявлено працюючих без оформлення трудових відносин згідно з чинним законодавством.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, органи місцевого самоврядування, утворені у результаті об'єднання територіальних громад

Постійно

7. Здійснювати в межах наданих повноважень контроль за додержанням законодавства про працю шляхом проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин.

Управління Держпраці в області, органи місцевого самоврядування, утворені у результаті об'єднання територіальних громад

Постійно

8. Інформувати управління Держпраці та Головне управління ДФС в області щодо суб'єктів господарювання, які використовують працю неоформлених найманих працівників.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, органи місцевого самоврядування, утворені у результаті об'єднання територіальних громад

Постійно

9. Здійснювати моніторинг діяльності суб'єктів господарювання, що мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату в межах встановленого законодавством мінімального розміру. Результати моніторингу щодо ймовірних порушників законодавства надавати робочим групам для заслуховування їх на засіданнях.

Головне управління ДФС в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, органи місцевого самоврядування, утворені у результаті об'єднання територіальних громад, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Постійно

 

Керівник апарату адміністрації

О. Самолюк

 

Додаток 4
до розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації
16.05.2019 N 347/2019-р

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання заходів з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в області

за 2019 року __________ (район або місто обласного значення, інші виконавці)

N з/п

Назва і дата проведення заходу

Кількість суб'єктів господарювання, в яких здійснено інспекційне відвідування або заходи інформаційно-роз'яснювального характеру робочою групою, з них

Кіль-
кість суб'єк-
тів госпо-
дарю-
вання, вияв-
лених без дер-
жав-
ної реєст-
рації

Кіль-
кість суб'єк-
тів госпо-
дарю-
вання, що зареєс-
трува-
лися за резуль-
татами інфор-
ма-
ційно-
роз'яс-
ню-
валь-
ної робо-
ти

Кіль-
кість ро-
бото-
давців, які вико-
рист-
вують най-
ману працю без укла-
дення (оформ-
лення) трудо-
вого дого-
вору

Кіль-
кість вияв-
лених ймо-
вірно не-
оформ-
лених гро-
мадян під час інфор-
ма-
ційно-
роз'яс-
ню-
валь-
ної робо-
ти

Кіль-
кість праців-
ників, з якими укла-
дено тру-
довий дого-
вір

За резуль-
татами вжитих заходів інфор-
ма-
ційно-
роз'яс-
ню-
валь-
ного харак-
теру/
інспек-
ційних відві-
дувань зареєс-
ровано всього осіб (19 + 22)

Накла-
дено штраф-
них санк-
цій (
стаття 265 КЗпП), вине-
сених за резуль-
татами інспек-
ційних відві-
дувань (грн)

Наяв-
на інфор-
мація про сплату штра-
фів (грн)

Кіль-
кість мате-
ріалів з пи-
тань лега-
лізації у засо-
бах масо-
вої інфор-
мації (статті, радіо- та телепе-
редачі, інфор-
мація на WEB-
сторін-
ках

Кіль-
кість захо-
дів (семі-
нари, на-
ради, "круглі столи" тощо) з пи-
тань лега-
лізації вип-
лати заро-
бітної плати та зай-
нятості насе-
лення

Фак-
тична чисель-
ність інспек-
торів праці (які отри-
мали посвід-
чення)

Кількість проведених засідань, нарад, робочих груп, з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

У тому числі:

Юри-
дичні особи

ФОП

За видами економічної діяльності

Усьо-
го

на них запро-
шено робо-
тодав-
ців

з них при-
сутні/
заслу-
хано

Чле-
нами робо-
чої групи

Інс-
пекто-
рами праці (вказу-
вати ОТГ, місто)

Промис-
ловість

Будів-
ництво

Транс-
порт

Сіль-
ське госпо-
дарство

Опто-
ва та розд-
рібна тор-
гівля; ремонт авто-
транс-
порт-
них засо-
бів і меха-
нізмів

Тимча-
сове розміщу-
вання й органі-
зація харчу-
вання

Діяль-
ність у сфері твор-
чості, мис-
тецтва та розваг

Діяль-
ність у сфері адмі-
ністра-
тив-
ного та допо-
міжного обслуговування

Охо-
рона здо-
ров'я та надан-
ня соці-
альної допо-
моги

Інші:

У тому числі на-
дання пос-
луг перу-
кар-
нями та сало-
нами краси

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник робочої групи


(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

 

Керівник апарату адміністрації

О. Самолюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.