МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2019

м. Київ

N 812

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 жовтня 2019 р. за N 1092/34063

Про затвердження зразків деяких документів, які подаються для набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання

Відповідно до Закону України від 06 червня 2019 року N 2743-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України" (Закон N 2743-VIII) та Указу Президента України від 13 серпня 2019 року N 594 "Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання" (Указ N 594/2019)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Декларацію про відмову особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI), від іноземного громадянства;

2) Декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання в країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства;

3) Декларацію про відмову дитини, один з батьків якої або опікун чи піклувальник, що подав документи, є громадянином Російської Федерації і зазнав переслідувань через політичні переконання в країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства;

4) Декларацію про відмову особи від іноземного громадянства.

2. Управлінню взаємодії з Державною міграційною службою України Міністерства внутрішніх справ України (Ковалевська І. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гончарова С. М.

 

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної міграційної
служби України

М. Соколюк

Міністр закордонних
справ України

В. Пристайко

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
01 жовтня 2019 року N 812

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відмову особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI), від іноземного громадянства

Я, ___________
                                                                                                   (прізвище,
_
                                                                                                         ім'я,
_,
                                                                                                 по батькові)
___ _____ року народження, уродженець(ка) __________
__, громадянин(ка) ________,
                                  (місце народження)                                                                                         (назва держави)
який (яка) ___ ____ отримав (отримала) посвідку на тимчасове проживання на
                                             (дата)
підставі частини двадцятої статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI), відмовляюся від громадянства (підданства) __________
                                                                                                                                                            (назва держави)
у зв'язку з наміром набути громадянство України.

Зобов'язуюся не користуватися правами громадянина (підданого)
_
                                                                                                     (назва держави)
та не виконувати обов'язки, передбачені її законодавством для громадян (підданих) цієї держави.

___ 20__ року

__________
(підпис заявника)


 

Начальник Управління взаємодії
з Державною міграційною
службою України Міністерства
внутрішніх справ України

І. Ковалевська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
01 жовтня 2019 року N 812

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання в країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства

Я, ___________
                                                                                                        (прізвище,
_
                                                                                                               ім'я,
_,
                                                                                                        по батькові)
___ ____ року народження, уродженець(ка) ___________
__, громадянин(ка) ________,
                                  (місце народження)                                                                                                  (назва держави)
який (яка) зазнав (зазнала) переслідувань через політичні переконання в країні своєї громадянської належності, відмовляюся від громадянства (підданства) Російської Федерації у зв'язку з наміром набути громадянство України.

Зобов'язуюся не користуватися правами громадянина (підданого) _____
                                                                                                                                                                             (назва держави)
та не виконувати обов'язки, передбачені її законодавством для громадян (підданих) цієї держави.

Довідку Міністерства закордонних справ України від ___ N ______, що підтверджує
                                                                                                                                     (дата і номер)
переслідування через політичні переконання, додаю.

___ 20__ року

__________
(підпис заявника)


 

Начальник Управління взаємодії
з Державною міграційною
службою України Міністерства
внутрішніх справ України

І. Ковалевська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
01 жовтня 2019 року N 812

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відмову дитини, один з батьків якої або опікун чи піклувальник, що подав документи, є громадянином Російської Федерації і зазнав переслідувань через політичні переконання в країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства

Я, ___________
                                                                                                       (прізвище,
_
                                                                                                             ім'я,
_,
                                                               по батькові одного з батьків чи законного представника дитини)
громадянин Російської Федерації, який (яка) зазнав (зазнала) переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, повідомляю про те, що дитина
_
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
_______, громадянин(ка) ___,
                           (дата народження)                                                                                                     (назва держави)
відмовляється від іноземного громадянства (підданства) _
                                                                                                                                                                    (назва держави)
і не користуватиметься правами громадянина (підданого) ___________
                                                                                                                                                                 (назва держави)
та не виконуватиме обов'язки, передбачені її законодавством для громадян (підданих) цієї держави.

Довідку Міністерства закордонних справ України від ___ N ______, що підтверджує
                                                                                                                                       (дата і номер)
переслідування через політичні переконання, додаю.

___ 20__ року

________
(підпис)


 

Начальник Управління взаємодії
з Державною міграційною
службою України Міністерства
внутрішніх справ України

І. Ковалевська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
01 жовтня 2019 року N 812

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відмову особи від іноземного громадянства

Я, ___________
                                                                                                     (прізвище,
_
                                                                                                             ім'я,
_,
                                                                                                       по батькові)
___ _____ року народження, уродженець(ка) __________
__, громадянин(ка) ________
                                    (місце народження)                                                                                              (назва держави)

  а) як особа, яка в установленому законодавством України порядку проходить військову службу за контрактом у Збройних Силах України;

  б) як особа, яка має визначні заслуги перед Україною (у поданні на ім'я Президента України щодо якої містяться відомості про те, що така особа брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, та/або брала участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, та/або брала (бере) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях);

  в) як особа, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України (у поданні на ім'я Президента України щодо якої містяться відомості про те, що така особа брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, та/або брала участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, та/або брала (бере) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях);

  г) як особа, яка в установленому законодавством України порядку проходить військову службу в Збройних Силах України та нагороджена державною нагородою України
                                                                                                   (позначити потрібне)

відмовляюся від громадянства (підданства) ____ у зв'язку
                                                                                                                                           (назва держави)
з наміром набути громадянство України.

Зобов'язуюся не користуватися правами громадянина (підданого) та не
                                                                                                                                                                         (назва держави)
виконувати обов'язки, передбачені її законодавством для громадян (підданих) цієї держави.

___ 20__ року

__________
(підпис заявника)


 

Начальник Управління взаємодії
з Державною міграційною
службою України Міністерства
внутрішніх справ України

І. Ковалевська


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.