КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 жовтня 2019 р. N 859

Київ

Про критерії відбору зовнішнього аудитора державних банків

Відповідно до пункту 21 частини сьомої статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії відбору зовнішнього аудитора державних банків, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2019 р. N 859

КРИТЕРІЇ
відбору зовнішнього аудитора державних банків

1. Включення суб'єкта аудиторської діяльності до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який надає право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

2. Відсутність у суб'єкта аудиторської діяльності, включеного до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який надає право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес (далі - суб'єкт аудиторської діяльності), його керівника та/або аудиторів будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.

3. Відсутність у суб'єкта аудиторської діяльності існуючого та/або потенційного конфлікту інтересів і загроз незалежності під час надання аудиторських послуг.

4. Наявність у суб'єкта аудиторської діяльності не менш як п'яти років досвіду з проведення обов'язкового річного аудиту фінансової звітності державних банків України та/або системно важливих банків, перелік яких визначено Національним банком.

5. Незастосування до суб'єкта аудиторської діяльності, власників його істотної участі або пов'язаних з ним осіб протягом останніх 12 місяців спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів Україною та/або іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку, та/або Європейським Союзом.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.