НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 17 вересня 2019 року N 1978

м. Київ

Про анулювання ліцензії з розподілу електричної енергії, виданої ПП "ГАРАНТ ЕНЕРГО М"

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 17 вересня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової перевірки від 04 вересня 2019 року N 307, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 06 серпня 2019 року N 1656 "Про проведення позапланової виїзної перевірки дотримання ПП "ГАРАНТ ЕНЕРГО М" Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії" (Постанова N 1656), з урахуванням листа Державної регуляторної служби України від 23 липня 2019 року N 5871/0/20-19, посвідчень на проведення позапланової виїзної перевірки від 16 серпня 2019 року N 324 та від 16 серпня 2019 року N 326, установлено, що ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТ ЕНЕРГО М" (код ЄДРПОУ 34795648) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1470 (Постанова N 1470) (далі - Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 1470) щодо виконання ліцензіатом рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, зокрема пунктом 2 резолютивної частини постанови НКРЕКП від 04 грудня 2018 року N 1620 (Постанова N 1620) щодо обов'язку ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ ЕНЕРГО М" до 01 січня 2019 року укласти договори про надання послуг з розподілу електричної енергії зі споживачами, електроустановки яких приєднані до системи розподілу електричної енергії ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ ЕНЕРГО М", та договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії з електропостачальниками, які мають намір здійснювати діяльність з постачання електричної енергії таким споживачам, із відкладальною умовою набрання ними чинності з 01 січня 2019 року;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 1470) щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 1470) щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, які є обов'язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;

підпункт 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 1470) щодо обов'язку ліцензіата надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл за двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

підпункт 18 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 1470) щодо обов'язку ліцензіата складати добові графіки електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами на добу постачання та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;

підпункт 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 1470) щодо обов'язку ліцензіата надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

підпункт 33 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 1470) щодо обов'язку ліцензіата здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та статті 77 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Анулювати ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ГАРАНТ ЕНЕРГО М" (код ЄДРПОУ 34795648) ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 грудня 2018 року N 1620 (Постанова N 1620).

2. Ця постанова набирає чинності через тридцять календарних днів з дня її прийняття.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.