МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2019

м. Київ

N 339

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2019 р. за N 1001/33972

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві фінансів України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1073-р "Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року" (План N 1073-р), з метою забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві фінансів України, що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів здійснювати оцінювання своєї роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю.

3. Департаменту видатків бюджету соціальної сфери забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Джигира Ю. А.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

О. Крентовська

Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини

Л. Левшун

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Керівник Секретаріату
Спільного Представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Генеральний Секретар Громадської
Спілки "Всеукраїнське Громадське
об'єднання "Національна Асамблея
людей з інвалідністю"

В. Назаренко

Заступник голови ГО ВО СОІУ

С. І. Богданов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
12 серпня 2019 року N 339

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2019 р. за N 1001/33972

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві фінансів України

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою дотримання в Мінфіні прав осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Мінфіні (далі - оцінювання) проводиться з метою виявлення проблем у роботі Мінфіну, пов'язаних із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, а також забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у самостійних структурних підрозділах Мінфіну.

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюють керівники самостійних структурних підрозділів шляхом надання письмових відповідей на запитання, що складені у вигляді тестів, керуючись вимогами Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

2. Перелік запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві фінансів України, наведений у додатку до цієї Методики, складається із 9 позицій.

3. Керівники самостійних структурних підрозділів щороку до 15 січня подають до Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Мінфіну відповіді на запитання N 6 (у разі наявності осіб з інвалідністю), а також:

директор Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку відповідає на запитання NN 1, 4, 6.

директор Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності - на запитання N 3;

начальник Адміністративно-господарського управління - на запитання NN 2, 5, 8, 9;

директор Департаменту інформаційних систем та технологій - на запитання N 7.

4. Керівники самостійних структурних підрозділів позначають знаком "+" варіант відповіді, який відповідає стану дотримання вимоги із забезпечення прав осіб з інвалідністю у структурному підрозділі.

За відповідь "так" надається 1 бал, за відповідь "ні" - 3 бали, за відповідь "інше" - 2 бали.

5. Департамент видатків бюджету соціальної сфери до 15 лютого узагальнює результати оцінювання та визначає загальну оцінку кожного самостійного структурного підрозділу.

6. Самостійний структурний підрозділ вважається таким, в якому неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю, якщо за результатами оцінювання загальна оцінка становить, зокрема:

в окремому структурному підрозділі Мінфіну - 3 бали;

у Департаменті роботи з персоналом та організаційного розвитку - 9 балів;

у Департаменті з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності - 6 балів;

в Адміністративно-господарському управлінні - 15 балів;

у Департаменті інформаційних систем та технологій - 6 балів.

7. Якщо за результатами оцінювання усіх самостійних структурних підрозділів загальна оцінка в Мінфіні становить більше ніж 13 балів, Мінфін вважається таким, в якому неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю. Загальна оцінка розраховується шляхом додавання середніх оцінок, визначених для самостійних структурних підрозділів Мінфіну.

8. Керівники самостійних структурних підрозділів, які беруть участь в оцінюванні, забезпечують достовірність викладених даних.

9. Департамент видатків бюджету соціальної сфери щороку до 20 лютого доповідає заступнику Міністра фінансів України (згідно з розподілом обов'язків) про результати оцінювання самостійних структурних підрозділів щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю для подальшого їх опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

 

Директор Департаменту
видатків бюджету соціальної сфери

С. О. Діденко

 

Додаток
до Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві фінансів України
(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК
запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві фінансів України

1. Чи дотримано структурним підрозділом вимог щодо недопущення відмов з мотивів інвалідності у працевлаштуванні, підвищенні на посаді та випадків звільнення за ініціативою роботодавця осіб з інвалідністю (відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (далі - Закон))?

 

 

 


Так

Ні

Інше

2. Чи облаштовуються (створюються) у структурних підрозділах робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?

 

 

 


Так

Ні

Інше

3. Чи подає Мінфін звіт до Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?

 

 


Так

Ні

4. Чи дотримується у Мінфіні норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (відповідно до частини першої статті 19 Закону)?

 

 


Так

Ні

5. Чи створено у структурних підрозділах безпечні та не шкідливі для здоров'я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності, відновлення працездатності осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)?

 

 

 


Так

Ні

Інше

6. Чи дотримано структурним підрозділом вимог Кодексу законів про працю України та Закону України "Про відпустки" в частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (за зверненням)?

 

 


Так

Ні

7. Чи виконує структурний підрозділ Вимоги щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади, визначені у додатку до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року N 3?

 

 


Так

Ні

8. Чи створено умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до адміністративної будівлі Мінфіну (відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)?

 

 


Так

Ні

9. Чи виділено біля адміністративної будівлі Мінфіну місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках (відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)?

 

 


Так

Ні


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.