ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 3 вересня 2019 року N 501

(з основної діяльності)

м. Київ

Про участь керівного складу територіальних органів ДСНС в освітньому процесі закладів вищої освіти цивільного захисту у 2019/2020 навчальному році

З метою забезпечення у 2019/2020 навчальному році належної якості галузевої освіти, підвищення ролі практичної складової підготовки кадрів для органів та підрозділів ДСНС у закладах вищої освіти цивільного захисту наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

графік участі керівного складу ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві в освітньому процесі Національного університету цивільного захисту України у 2019/2020 навчальному році;

графік участі керівного складу ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві в освітньому процесі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2019/2020 навчальному році;

графік участі керівного складу ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві в освітньому процесі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України у 2019/2020 навчальному році;

графік участі керівного складу ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві в освітньому процесі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) у 2019/2020 навчальному році (далі - графіки участі).

2. Керівникам ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві організувати та забезпечити:

відрядження керівного складу підпорядкованих органів (далі - уповноважені представники) до закладів вищої освіти цивільного захисту (далі - ЗВО ЦЗ) згідно із затвердженими графіками участі;

вивчення уповноваженими представниками курсантського складу і слухачів, направлених на навчання до ЗВО ЦЗ для ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві, стану їх дисципліни та успішності;

виступи уповноважених представників перед курсантами (слухачами, студентами) ЗВО ЦЗ з інформацією щодо діяльності ГУ (У) ДСНС України, специфіки регіону, стану техногенної та природної безпеки, результатів реагування на надзвичайні ситуації підпорядкованими підрозділами тощо;

участь уповноважених представників у проведенні занять (лекцій, семінарів, практичних занять і навчань) за тематикою, попередньо узгодженою з ЗВО ЦЗ, з курсантами (студентами), а також із слухачами, які проходять навчання в системі післядипломної освіти;

стажування курсантів і студентів ЗВО ЦЗ у підпорядкованих органах та підрозділах цивільного захисту, про результати стажування інформувати керівників ЗВО ЦЗ у встановленому порядку;

практичну та методичну допомогу курсантам (студентам) під час проведення навчальної практики і стажувань у підпорядкованих органах та підрозділах цивільного захисту за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями;

працевлаштування випускників ЗВО ЦЗ 2020 року випуску відповідно до укладених ними контрактів про проходження служби (навчання) в органах та підрозділах цивільного захисту;

своєчасне оформлення (оновлення) інформаційних стендів про актуальні питання діяльності підпорядкованих органів та підрозділів цивільного захисту, надання інших інформаційних матеріалів;

проведення професійно-орієнтаційної роботи серед молоді вступного віку, регіональних конкурсів, виставок-ярмарок професій сфери цивільного захисту, розміщення відповідних рекламних роликів та інших інформаційно-довідкових матеріалів у засобах масової інформації регіону;

звітування у десятиденний термін про проведену роботу з виконання графіків участі на електронну адресу відділу освіти та науки Департаменту персоналу (merzlikin@dsns.gov.ua) та Науково-методичного центру навчальних закладів цивільного захисту (nmc-nz@dsns.gov.ua) з наданням розгорнутої інформації про склад групи уповноважених представників (прізвище,ініціали, посада), проведені заняття (навчання), інші заходи з реалізації графіків участі та пропозиції щодо вдосконалення роботи з покращення якості освітнього процесу, його практичного спрямування.

3. Керівникам ЗВО ЦЗ забезпечити:

належні умови для ефективної роботи уповноважених представників у ЗВО ЦЗ;

інформування у десятиденний термін після закінчення чергового навчального семестру керівників ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві про успішність та стан дисципліни курсантів і слухачів, направлених на навчання для відповідного ГУ (У) ДСНС України;

узгодження з керівниками ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві питань працевлаштування випускників ЗВО ЦЗ 2020 року випуску відповідно до укладених контрактів про проходження служби (навчання) в органах та підрозділах цивільного захисту;

формування тематики дипломних (магістерських) робіт випускників ЗВО ЦЗ, пов'язаної з реальною практичною діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту, узгодивши її з уповноваженими представниками;

проведення спільно із уповноваженими представниками професійно-орієнтаційної роботи серед молоді вступного віку;

звітування щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним, на електронну адресу Науково-методичного центру навчальних закладів цивільного захисту (nmc-nz@mns.gov.ua) про проведену роботу з виконання графіків участі, вдосконалення освітнього процесу та встановлення взаємодії ЗВО ЦЗ з територіальними органами ДСНС.

4. Науково-методичному центру навчальних закладів цивільного захисту надавати щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, до Департаменту персоналу узагальнені матеріали про результати роботи керівного складу ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві у ЗВО ЦЗ та пропозиції щодо покращення їхньої взаємодії.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Мельчуцького О. Г.

 

Голова

М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
03 вересня 2019 року N 501

ГРАФІК
участі керівного складу ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві в освітньому процесі Національного університету цивільного захисту України у 2019/2020 навчальному році

Рік, місяць

ГУ (У) ДСНС України

Рік

2019

2020

Місяць

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Донецька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
03 вересня 2019 року N 501

ГРАФІК
участі керівного складу ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві в освітньому процесі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2019/2020 навчальному році

Рік, місяць

ГУ (У) ДСНС України

Рік

2019

2020

Місяць

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Волинська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
03 вересня 2019 року N 501

ГРАФІК
участі керівного складу ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві в освітньому процесі Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України у 2019/2020 навчальному році

Рік, місяць

ГУ (У) ДСНС України

Рік

2019

2020

Місяць

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

Вінницька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
03 вересня 2019 року N 501

ГРАФІК
участі керівного складу ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві в освітньому процесі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) у 2019/2020 навчальному році

Рік, місяць

ГУ (У) ДСНС України

Рік

2019

2020

Місяць

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

Вінницька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.