НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 20 червня 2019 року N 351

Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)"

Відповідно до частини третьої статті 2 та статей 5, 6, 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", частини другої статті 6 (Закон N 222-VIII) та частини сьомої статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Схвалити доопрацьований проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів" (далі - Проект рішення), що додається*.


* Не наводиться.

2. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності (О. Мисюра) забезпечити оприлюднення Проекту рішення та супроводжувальних документів на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчука.

 

Т. в. о. Голови Комісії

О. Панченко

 

Протокол засідання Комісії
від 20 червня 2019 р. N 38


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.