АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 11 червня 2019 року N 420-р

Про розгляд справи про державну допомогу

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши справу N 500-26.15/73-18-ДД про державну допомогу та подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги про попередні результати розгляду справи від 23.05.2019 N 500-26.15/73-18-ДД/229-ДД, встановив:

1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

(1) Листом Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради (далі - Департамент охорони здоров'я) від 14.08.2018 N 01-1572 (зареєстрованим у Комітеті 17.08.2018 за N 689-ПДД) було надіслано повідомлення про нову державну допомогу щодо надання державної допомоги комунальному підприємству "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" у формі капітальних трансфертів (далі - Повідомлення), яке було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631.

(2) Листом від 31.08.2018 N 500-29/05-11266 Комітет залишив Повідомлення без руху та встановив тридцятиденний строк для усунення недоліків і надання додаткової інформації.

(3) Листом від 05.10.2018 N 01-2020 (зареєстрованим у Комітеті 09.10.2018 за N 5-01/12126) Департаментом охорони здоров'я усунуто недоліки та надало додаткову інформацію.

(4) Листами від 05.11.2018 N 01-2223 (зареєстрованим у Комітеті 07.11.2018 за N 5-01/13445) та від 30.11.2018 N 01-2462 (зареєстрованим у Комітеті 03.12.2018 за N 5-01/14550) Департаментом охорони здоров'я надано додаткову інформацію.

(5) Розпорядженням державного уповноваженого від 10.12.2018 N 03/309-р розпочато розгляд справи N 500-26.15/73-18-ДД для проведення поглибленого дослідження.

(6) Листом від 11.12.2018 N 500-29/03-15248 надавача повідомлено про початок розгляду справи та надання інформації.

(7) Листом від 08.01.2019 N 159/0/57-19 (зареєстрованим у Комітеті 15.01.2019 за N 5-01/471) Департаментом охорони здоров'я надано інформацію на запит.

(8) Листом від 24.05.2019 N 500-29/03-6753 Комітет надіслав Департаменту охорони здоров'я подання від 23.05.2019 N 500-26.15/73-18-ДД/229-спр про попередні результати розгляду справи (далі - Подання).

(9) Листом від 27.05.2019 N 7510/0/57-19 Департамент охорони здоров'я повідомив про відсутність зауважень щодо висновків, викладених у Поданні.

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. Надавач підтримки

(10) Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради (61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, Будинок рад, ідентифікаційний код юридичної особи 02012303).

2.2. Отримувачі підтримки

(11) Комунальне підприємство "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" (далі - КП "ММФКДХ", Підприємство) (61054, м. Харків, Василя Стуса, 13, ідентифікаційний код юридичної особи 22696568).

2.3. Мета (ціль) підтримки

(12) Метою (ціллю) підтримки є сприяння окремим видам господарської діяльності.

2.4. Очікуваний результат

(13) Очікуваним результатом від надання повідомленої допомоги є:

- збереження, удосконалення та розширення додаткових соціальних гарантій для грудних дітей та дітей раннього віку, особливо із малозабезпечених сімей;

- забезпечення роботи Підприємства для подальшого впровадження програми здорового харчування для дітей. Державне сприяння безперешкодному доступу населення до безпечних і якісних продуктів харчування, необхідних для забезпечення здоровим харчуванням дітей. Сприяння створенню організаційно-економічних умов для ефективного розвитку напрямку дитячого харчування на основі єдності економічних, соціальних та екологічних інтересів суспільства для стабільного забезпечення дитячого населення якісним, безпечним, доступним продуктом, що відповідає потребам організму дитини в межах фізіологічних норм з урахуванням вікових особливостей;

- закупівля виробничого обладнання для впровадження розвитку нових видів дитячого харчування "печиво для немовлят" та "м'ясне пюре", проведення капітального ремонту покрівлі виробничих потужностей за адресами: м. Харків, пр-т Московський, 195 та вул. Василя Стуса, 13; придбання автомобіля-шасі та автомобільно-молочної цистерни для перевезення молока; придбання системи охолодження води "Чиллер" і запірної арматури для системи охолодження продуктів, як компенсації обґрунтованих витрат на надання соціальних гарантій для грудних дітей та дітей раннього віку, особливо із малозабезпечених сімей.

(14) Отримання державної допомоги дає можливість підприємству й надалі забезпечувати продуктами дитячого харчування малозабезпечені сім'ї з хворими дітьми та дітьми першого і другого років життя на безоплатній основі відповідно до Постанови N 66, що становить понад 21 % загальної реалізації продукції та має в цілому тенденцію до збільшення. При цьому збільшення відповідного показника прямо пропорційно необхідності підтримання та розширення виробництва, що однак за рахунок власних надходжень, без державної підтримки, не можливо.

(15) На підставі договорів поставки продуктів молочних для дитячого харчування дітей першого і другого року життя з малозабезпечених сімей КП "ММФКДХ" забезпечує продуктами дитячого харчування на некомерційній основі пологові будинки, дитячі лікарні, будинки дитини, дошкільні навчальні заклади, пункти видачі продуктів за замовленням населення.

(16) Державна допомога збільшить статутний фонд Підприємства та забезпечить придбання сучасного обладнання з метою підтримки напрямів подальшого розвитку виробництва продуктів дитячого харчування для забезпечення соціально-економічних потреб територіальної громади, а головне - для підтримання соціальних гарантій дітям із малозабезпечених сімей.

2.5. Форма підтримки

(17) Капітальні трансферти.

2.6. Обсяг підтримки

(18) Загальний обсяг підтримки - 65446797 грн.:

(19) 2011 рік - 0;

(20) 2012 рік - 871796 грн.;

(21) 2013 рік - 2695596 грн.;

(22) 2014 рік - 1973912 грн.;

(23) 2015 рік - 6891256 грн.;

(24) 2016 рік - 8290238 грн.;

(25) 2017 рік - 5123999 грн.;

(26) 2018 рік - 11300000 грн.;

(27) 2019 рік - 13300000 грн.;

(28) 2020 рік - 15000000 грн.

2.7. Тривалість підтримки

(29) З 01.01.2011 по 31.12.2020.

2.8. Підстава для надання підтримки

(30) Конституція України.

(31) Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

(32) Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

(33) Закон України "Про молоко й молочні продукти".

(34) Закон України "Про дитяче харчування".

(35) Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.94 N 66 "Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми та з дітьми першого і другого року життя" (далі - Постанова N 66).

(36) Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.03.94 N 42 "Про виконання постанови КМУ від 08.02.94 N 66 та затвердженої інструкції "Про порядок безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей".

(37) Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 N 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік".

(38) Рішення 3 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 13.01.2016 N 116/16 "Про внесення змін до Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2020 роки".

(39) Рішення 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 N 60/10 "Про затвердження Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2015 роки".

(40) Рішення 12 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.12.2011 N 573/11 "Про внесення змін до рішення 3 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 N 107/10 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2015 роки" на 2011 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова".

(41) Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 N 986/12 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2015 роки" на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова".

(42) Рішення 29 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 25.12.2013 N 1396/13 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2015 роки" за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік".

(43) Рішення 36 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 24.12.2014 N 1767/14 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2015 роки" за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік".

(44) Рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 23.12.2015 N 72/15 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2020 роки" за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік".

(45) Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 N 482/16 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2020 роки" за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік".

(46) Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 N 897/17 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2020 роки" за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік".

(47) Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 N 1149/18 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2020 роки" за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік".

(48) Проект кошторису витрат на виконання Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2020 роки" за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік".

(49) Проект кошторису витрат на виконання Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2020 роки" за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік".

(50) Рішення Харківської міської ради "Про внесення змін до Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2020 роки" від 28.11.2018 N 1321/18 (далі - Рішення Харківської МР).

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

(51) Відповідно до рішення 3 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 13.01.2016 N 116/16 "Про внесення змін до Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2020 роки" для розвитку та вдосконалення муніципальної системи охорони здоров'я запропоновано комплексну програму "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2020 роки" (далі - Програма), спрямовану на задоволення потреб хворих за життєвими показниками, а також на впровадження новітніх технологій на рівні міжнародних стандартів діагностики та надання висококваліфікованої, доступної та своєчасної медичної допомоги жителям міста Харкова.

(52) У процесі реалізації цієї мети визначено завдання, зокрема, створення умов для подальшого покращення якості та збільшення асортименту дитячого харчування, в тому числі для дітей із малозабезпечених сімей, шляхом матеріально-технічного оснащення та оновлення обладнання КП "ММФКДХ".

(53) Згідно з Рішенням Харківської МР КП "ММФКДХ" знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Харкова, покликане реалізовувати надання соціальної допомоги та підтримки дітей раннього віку високоякісним та безпечним харчуванням відповідно до положень Постанови N 66, а згідно з рішенням Харківської міської ради від 31.05.2002 N 654 є єдиним виробником екологічно чистого дитячого харчування для дітей раннього віку.

(54) За період існування КП "ММФКДХ" впроваджено нові технології виробництва продуктів дитячого харчування, постійно розширюється та оновлюється його асортимент. Для вирішення питання транспортування молочної продукції застосовується спеціальний транспорт, що забезпечує температурний режим та своєчасну доставку цієї продукції споживачам. Здійснюється поетапне оснащення та оновлення матеріально-технічної бази виробництва продуктів дитячого харчування та фасування готової продукції згідно з вимогами санітарного законодавства. На Підприємстві забезпечується висока якість продукції з урахуванням поставок екологічно чистої сировини з господарств, що мають відповідні параметри безпечності та специфікації якості. Впроваджені нові рецептури продуктів дитячого харчування шляхом вітамінізації та виготовлення продукції різного рівня калорійності з урахуванням віку дітей та стану їх здоров'я. Застосовуються санітарні заходи, що спрямовані на належну практику виробництва, систему аналізу ризиків та контролю у критичних точках забезпечення безпечності та якості. За рахунок коштів міського бюджету організовано автономне водопостачання цього Підприємства із свердловини, яка знаходиться на його території, з сучасною системою очистки води згідно із санітарними вимогами.

(55) Відповідно до інформації отриманої від Надавача:

- фактично продукція дитячого харчування для малозабезпечених сімей реалізується за виробничою собівартістю продукції, до якої включаються витрати на виробництво продукції, що складаються із: прямих матеріальних витрат (сировини і матеріалів, купівельних напівфабрикатів, та комплектувальних виробів, інших матеріальних витрат); прямих витрат на оплату праці та нарахування (заробітної плати та інших виплат робітникам, зайнятим на виробництві); інших прямих витрат (комунальних, електрозабезпечення, амортизація виробничого обладнання й т. п.); загальновиробничих витрат (управління виробництвом (на заробітну плату майстрів виробництва, виробничої лабораторії, проведення хіміко-бактеріологічних аналізів продукції, вхідної сировини), амортизацію основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого призначення, на утримання та ремонт), інших необоротних активів загальновиробничого призначення; на вдосконалення технологій та організації виробництва; на утримання виробничих приміщень; на обслуговування виробничого процесу; на охорону праці, техніку безпеки й охорону навколишнього природного середовища;

- продукція дитячого харчування для інших цілей (комерційних) реалізується за виробничою собівартістю продукції, до якої додається прибуток Підприємства;

- у разі виникнення на Підприємстві прибутку за рахунок комерційної діяльності, останній у тому числі використовується на покриття витрат некомерційної діяльності, зокрема, частково витрачається на матеріальне стимулювання працівників на виробництві (надання матеріальної допомоги на оздоровлення);

- рентабельність продукції дитячого харчування для малозабезпечених сімей становить приблизно 0 % (відсутність прибутку), тоді як планова рентабельність продукції дитячого харчування на комерційній основі становить приблизно 4 - 6 % (низька);

- Отримувач державної допомоги об'єктивно не має можливості покривати необхідні капітальні витрати, пов'язані із збереженням та вдосконаленням наявної матеріально-технічної бази, що й зумовлює необхідність отримання державної допомоги;

- з огляду на соціальну спрямованість діяльності Отримувача допомоги низька планова рентабельність Підприємства пояснюється ще й тим, що ціни на всю продукцію погоджує Департамент охорони здоров'я та затверджує Підприємство.

(56) Враховуючи тенденцію до збільшення необхідності забезпечення дітей раннього віку із малозабезпечених сімей доступним, збалансованим, безпечним та якісним харчуванням, подальша підтримка КП "ММФКДХ" матиме наслідком утвердження, збереження та посилення додаткових соціальних гарантій відповідним соціально вразливим верствам населення, що в цілому відповідає державній політиці у сфері дитячого харчування.

(57) Для реалізації завдань державної політики у сфері дитячого харчування та цієї Програми необхідно здійснити заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази КП "ММФКДХ", а саме:

- здійснення розширення виробничих приміщень із метою забезпечення збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту продукції дитячого харчування;

- придбання технологічного обладнання, що забезпечить розширення асортименту продукції до 35 найменувань, у тому числі шляхом виробництва молочних каш - 4 найменування, компотів - 4 найменування, м'ясних пюре - 8 найменувань;

- придбання фасувально-пакувального обладнання для фасування та холодильних камер для зберігання продукції дитячого харчування;

- придбання спеціалізованих автомашин для доставки продукції дитячого харчування до пунктів видачі;

- капітальний ремонт покрівлі виробничих потужностей, фасаду будівлі.

(58) Отже, заявлені вище витрати, які плануються покриватися за рахунок державної підтримки, пов'язані безпосередньо з діяльністю КП "ММФКДХ" із виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років в межах Харківської області.

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

4.1. Законодавство у сфері дитячого харчування

(59) Відповідно до статті 49 Конституції України кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

(60) Згідно із статтею 4 Закону України "Про дитяче харчування" право дітей на забезпечення достатнім, високоякісним та безпечним харчуванням є складовою частиною гарантованого Конституцією України права на достатній життєвий рівень та охорону здоров'я.

(61) Закон України "Про дитяче харчування" визначає стратегічні загальнодержавні пріоритети у сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим харчуванням з метою реалізації конституційних прав дитини на достатній життєвий рівень, охорону здоров'я і життя, а також організаційні, соціальні та економічні засади державної політики у цій сфері.

(62) Відповідно до статті 1 цього Закону:

- виробник дитячого харчування - юридична особа, яка здійснює господарську діяльність з виробництва дитячого харчування з метою введення його в обіг;

- виробництво дитячого харчування - господарська діяльність, пов'язана з виробленням дитячого харчування, включаючи всі стадії технологічного процесу, у тому числі виготовлення, пакування та етикетування;

- діти грудного віку - діти віком від народження до одного року;

- діти раннього віку - діти віком від одного до трьох років;

- дитяче харчування - харчовий продукт, призначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, для спеціального дієтичного споживання, спеціально перероблений або розроблений для забезпечення задоволення дієтичних потреб дітей грудного та раннього віку (дитячі суміші початкові (стартові), дитячі суміші для подальшого годування, продукти прикорму, напої, вода бутильована для приготування дитячого харчування та/або пиття).

(63) Згідно із Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми":

- дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом вона не набуває прав повнолітньої раніше;

- малозабезпечена сім'я з дітьми - сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

(64) Статтею 3 Закону України "Про дитяче харчування" передбачено, що:

1) державна політика у сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим харчуванням, спрямована на зміцнення та збереження здоров'я населення, здійснення профілактики захворювань, пов'язаних з порушенням харчування, поліпшення демографічної ситуації в Україні;

2) держава гарантує дитині право на охорону здоров'я та сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, у тому числі раціонального харчування;

3) держава забезпечує створення соціально-економічних умов, за яких можливо задовольнити потреби кожної дитини у високоякісному та безпечному харчуванні на достатньому рівні. Із цією метою держава вживає заходів щодо, зокрема:

- забезпечення наявності в достатній кількості дитячого харчування, виготовленого на промисловій основі з високоякісної сировини, вирощеної у спеціальних сировинних зонах, його доступності та безпечності;

- безкоштовного та пільгового забезпечення дітей грудного та раннього віку дитячим харчуванням, включаючи дитячі суміші для дітей грудного віку та дитячі суміші для подальших етапів годування, функціональні харчові продукти, дитяче харчування на основі соєвого білка;

- забезпечення батьків дітей або їх інших законних представників інформацією щодо раціонального харчування дітей, якості та безпечності дитячого харчування, наборів дитячого харчування та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення дітей грудного та раннього віку дитячим харчуванням;

- визначення сприятливих спеціальних сировинних зон для виробництва дитячого харчування;

- розвитку вітчизняного виробництва широкого асортименту дитячого харчування, зокрема функціонального дитячого харчування;

- державного стимулювання вітчизняного виробництва дитячого харчування та сировини для його виробництва шляхом пільгового кредитування, оподаткування, митного і тарифного регулювання;

- застосування інших заходів, спрямованих на здешевлення та підвищення якості дитячого харчування;

4) державна політика у сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним харчуванням здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

(65) Відповідно до статті 4 Закону України "Про дитяче харчування":

- діти грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також діти грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються дитячим харчуванням безкоштовно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- видатки на забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюються державою за рахунок коштів Державного бюджету України;

- набори дитячого харчування та порядок безкоштовного забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

- органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення про додаткове пільгове або безкоштовне забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з урахуванням місцевих бюджетів.

(66) Згідно із статтею 6 Закону України "Про дитяче харчування" державне регулювання виробництва та обігу дитячого харчування здійснюється шляхом:

- затвердження норм та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- здійснення державного контролю за дотриманням затверджених норм та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- установлення обов'язкових параметрів безпечності та мінімальних специфікацій якості дитячого харчування, сировини, допоміжних засобів і матеріалів для виробництва та обігу, що використовуються у його виробництві;

- державної реєстрації нормативних документів на дитяче харчування;

- державної реєстрації дитячого харчування;

- здійснення державного нагляду і контролю за безпечністю та якістю дитячого харчування відповідно до закону.

(67) Статтею 7 Закону України "Про дитяче харчування" передбачено, що державне стимулювання виробництва дитячого харчування здійснюється, зокрема, шляхом розміщення державного замовлення серед вітчизняних виробників дитячого харчування.

(68) Відповідно до статті 16 Закону України "Про молоко й молочні продукти" державна підтримка виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюється виходячи з пріоритетності розвитку молочної галузі агропромислового комплексу, зокрема шляхом фінансування з Державного бюджету України, зокрема, підтримки виробництва продукції дитячого харчування.

(69) Згідно з Постановою N 66 Кабінет Міністрів України постановив запровадити з 01.03.94, зокрема, безкоштовний відпуск молочних, сухих, консервованих та інших спеціальних продуктів дитячого харчування, донорського молока для дітей першого й другого року життя із малозабезпечених сімей. Витрати, пов'язані з наданням зазначених пільг, провадити за рахунок загальних асигнувань, що виділяються на охорону здоров'я. Зазначені пільги надаються малозабезпеченим сім'ям, які мають право на одержання допомоги на дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років) відповідно до глави 7 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

(70) Відповідно до Інструкції про порядок безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30.03.94 N 42, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.04.94 за N 86/295:

- видача безкоштовного харчування проводиться через молочні кухні та роздаткові пункти лікарень, поліклінік;

- дітям першого року життя видається рекомендований набір продуктів згідно з додатком N 1 до цієї інструкції;

- дітям другого року життя видається рекомендований набір продуктів згідно з додатком N 2 до цієї інструкції;

- безкоштовне харчування може видаватися також через спеціалізовані магазини та відділи "Дитяче харчування", продовольчі магазини з оплатою по безготівковому рахунку з коштів, передбачених органам охорони здоров'я на цю мету;

- для відпуску безкоштовного харчування через торговельні підприємства відповідні органи охорони здоров'я не пізніше як за 5 днів до початку кожного місяця передають місцевим торговельним організаціям списки дітей із зазначенням в них прізвищ одержувачів, найменування дитячого харчування, що надходить для роздрібної торгівлі, щоденної норми відпуску продуктів та їх вартості;

- органи охорони здоров'я (заклади) перераховують торговельним організаціям суму вартості продуктів двічі на місяць;

- уточнення розрахунків проводиться щомісяця за фактично відпущені магазином продукти;

- видача продуктів дитячого харчування проводиться магазином під розписку одержувача в спеціальній книзі або відомості.

4.2. Законодавство у сфері державної допомоги

(71) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(72) Державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(73) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(74) Згідно із статтею 2 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога є недопустимою для конкуренції, якщо інше не встановлено цим Законом (Закон N 1555-VII).

(75) Статтею 6 Закону (Закон N 1555-VII) передбачено, що державна допомога може бути визнана допустимою, якщо надається для таких цілей, зокрема сприяння окремим видам господарської діяльності та виконання загальнодержавних програм розвитку або соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру.

(76) Згідно з пунктом 14 частини першої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) послуги, що становлять загальний економічний інтерес, - послуги, пов'язані із задоволенням особливо важливих загальних потреб громадян, що не можуть надаватися на комерційній основі без державної підтримки.

(77) Відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 Закону (Закон N 1555-VII), дія цього Закону (Закон N 1555-VII) не поширюється на підтримку господарської діяльності, пов'язаної з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг.

(78) Відповідно до статті 264 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), сторони домовились, що вони застосовуватимуть статті 262, 263(3) або 263(4) Угоди з використанням як джерела тлумачення критеріїв, що випливають із застосування статей 106, 107 та 93 Договору про функціонування Європейського Союзу, зокрема відповідну судову практику Суду Європейського Союзу, а також відповідне вторинне законодавство, рамкові положення, керівні принципи та інші чинні адміністративні акти Європейського Союзу.

(79) Згідно з пунктом "c" додатка XXIII до розділу 10 Угоди послуги загального економічного інтересу визначені як "економічна діяльність, яку органи влади визначають як особливо важливу для громадян, і яка не може здійснюватися (або могла б здійснюватися за інших умов) без державного втручання. Така діяльність повинна виявляти особливий характер порівняно із загальним економічним інтересом інших видів економічної діяльності".

(80) Згідно зі статтею 263(4) Угоди Сторони протягом п'яти років з дати набрання чинності Угодою мають забезпечити, щоб фінансова та організаційна структура будь-якого підприємства, яке користується спеціальним чи виключним правом, наданим Україною або державою-членом Європейського Союзу, або є вповноваженим на надання послуг, що мають загальний економічний інтерес, і яке отримує компенсацію за надання публічних послуг в будь-якій формі щодо такої послуги, була коректно відображена в окремих бухгалтерських рахунках таким чином, щоб чітко відстежувалось таке:

- витрати та доходи, пов'язані з усіма товарами або послугами, щодо яких підприємству надано спеціальне або виключне право, або усіма послугами, які мають загальний економічний інтерес та які підприємство вповноважене надавати, і, з іншого боку, витрати та доходи, пов'язані з кожним іншим окремим товаром або послугою, щодо яких підприємство здійснює діяльність;

- повна інформація щодо методів, відповідно до яких витрати та доходи призначаються або розподіляються за різними видами діяльності. Ці методи мають базуватися на принципах бухгалтерського обліку - обумовленості, об'єктивності, прозорості та послідовності відповідно до міжнародно визнаних методологій бухгалтерського обліку, зокрема калькуляції витрат за видом діяльності, та мають базуватися на даних аудиту.

(81) Відповідно до статті 262(4) Угоди підприємства уповноважені надавати послуги, що мають загальний економічний інтерес, або такі, які мають характер прибуткової монополії, підпорядковуються правилам, що містяться в цій частині, в тій мірі, в якій застосування цих правил юридично або фактично не перешкоджає виконанню окремих завдань, визначених для них. Розвиток торгівлі не має зазнавати впливу настільки, наскільки це суперечитиме інтересам Сторін.

(82) Статтею 14 Договору про функціонування Європейського Союзу (далі - Договір ЄС) регламентовано, що Європейський Союз та держави-члени, кожен у межах своїх повноважень, повинні дбати про те, щоб підприємства, які надають послуги загального економічного інтересу, функціонували на базі таких принципів і в таких умовах, зокрема економічного та фінансового характеру, які дозволять їм виконувати свої завдання.

(83) Відповідно до статті 106 Договору ЄС підприємства, які здійснюють послуги загального економічного інтересу, підпорядковуються правилам конкуренції в таких межах, в яких застосування цих правил не перешкоджає виконанню, юридично або фактично, дорученого їм спеціального завдання.

(84) Згідно зі статтею 106(2) Договору ЄС, підприємства, яким доручено надавати ПЗЕІ, є підприємствами, на які покладаються "особливі завдання". Загалом покладання "конкретного завдання щодо надання публічних послуг" на підприємство означає пропозицію послуг, які, якщо розглядати їх з урахуванням власних комерційних інтересів, підприємство не надаватиме взагалі або не надаватиме в тому ж обсязі або за тих самих умов, застосовуючи критерій загального інтересу, держави-члени можуть покладати особливі зобов'язання на підприємства щодо надання таких послуг. Отже, Комісія вважає, що не буде доцільним застосування визначення як ПЗЕІ до послуги, яка вже надана або може бути надана на задовільному рівні щодо таких умов, як ціна, об'єктивні характеристики якості, безперервність та доступ до послуги, підприємствами, які працюють за звичайних ринкових умов.

(85) Комісія також вважає, що послуги, які визначаються як ПЗЕІ, повинні бути адресовані громадянам або бути в інтересах суспільства в цілому.

(86) У своєму рішенні від 24.07.2003 N 280/00 у справі Altmark Trans Gmbh, Regierungsprsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbhЄвропейськийй Суд (далі - Рішення у справі Альтмарк) визнав, що компенсація витрат суб'єкта господарювання, пов'язаних із наданням ПЗЕІ, не є державною допомогою у значенні статті 107 Договору, за умови, що задовольняються чотири сукупних критерії:

- суб'єкт господарювання має чітко визначені зобов'язання надавати громадські послуги (обслуговувати населення);

- параметри, на підставі яких обчислюється компенсація, є визначеними заздалегідь об'єктивним і прозорим способом;

- компенсація не є надмірною і не перевищує необхідної суми для покриття всіх або частини витрат, понесених суб'єктом господарювання у зв'язку з наданням послуг загального економічного інтересу. Зокрема, компенсація не може перевищувати суму, необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та отриманими доходами підприємства при виконанні зобов'язання надавати відповідні громадські послуги загального інтересу, з урахуванням доходу, який залишається у підприємства, та розумного рівня прибутку;

- якщо суб'єкт господарювання, який виконує зобов'язання щодо надання публічної послуги, не обирається відповідно до процедури публічних закупівель, яка б дозволила відібрати учасника, здатного надавати ці послуги з найменшими витратами для громади, необхідний рівень компенсації визначається на підставі аналізу витрат, які були б понесені типовим суб'єктом господарювання, добре керованим та належним чином забезпеченим відповідними активами.

(87) Відповідно до пункту 3 Повідомлення Комісії ЄС щодо застосування правил державної допомоги Європейського Союзу до компенсації, наданої на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес 2012/C 8/02 (далі - Повідомлення Комісії), метою цього Повідомлення є роз'яснення ключових концепцій, що лежать в основі застосування правил державної допомоги, до компенсації за послуги, що становлять загальний економічний інтерес.

(88) Відповідно до пункту 43 Повідомлення, на думку Суду, коли державний захід підтримки розглядається як компенсація за надання послуг, що надаються підприємствами-одержувачами на виконання зобов'язань із надання громадських послуг, ці підприємства не користуються реальною економічною перевагою, отже, цей захід не впливає на конкурентну позицію порівняно з конкуруючими суб'єктами, на такий захід не поширюється дія статті 107(1) Договору. Однак для того, щоб така компенсація не була визнана державною допомогою необхідно виконати ряд умов.

(89) Відповідно до пунктів 45 - 46 Повідомлення Комісії, поняття ПЗЕІ постійно розвивається і залежить, зокрема, від потреб громадян, технологічних та ринкових змін, соціальних та політичних переваг. За відсутності спеціальних правил Європейського Союзу щодо визначення послуги як ПЗЕІ держави-члени мають широкі дискреційні можливості у визначенні кожної конкретної послуги як ПЗЕІ та надання компенсації постачальнику такої послуги.

(90) Повідомленням Комісії також встановлено детальні правила, якими буде задовольнятись кожен із критеріїв, передбачений Рішенням у справі Альтмарк.

(91) Так, відповідно до першого критерію Рішення у справі Альтмарк передбачено покладання на суб'єкта господарювання зобов'язань із надання ПЗЕІ, які мають бути чітко визначені.

(92) Пунктом 52 Повідомлення передбачено, що покладання зобов'язання з надання ПЗЕІ повинно бути встановлене актом, який залежно від особливостей законодавства держави-члена може мати законодавчий або регуляторний характер, або оформлене договором. Ґрунтуючись на підході Комісії, у такому акті повинно, як мінімум, бути визначено:

- зміст і тривалість зобов'язань із надання ПЗЕІ;

- назва суб'єкта господарювання і, де це необхідно, територія, на яку поширюються його послуги;

- характер будь-яких виключних або спеціальних прав, які було надано державним органом влади суб'єкту господарювання щодо ПЗЕІ;

- методику розрахунку компенсації, контролю та перегляду компенсації;

- механізм для уникнення й повернення надмірної компенсації.

(93) Зміст другого критерію Рішення у справі Альтмарк розкрито в розділі 3.4 Повідомлення Комісії.

(94) Відповідно до пунктів 54 - 55 Повідомлення Комісії, методика, за якою розраховується розмір компенсації, повинна бути визначена заздалегідь об'єктивним та прозорим способом з метою уникнення надання суб'єкту господарювання економічних переваг порівняно з конкуруючими суб'єктами та необхідність попереднього встановлення цієї методики не означає, що компенсація повинна вираховуватись відповідно до певної формули, важливим є виключно те, щоб із самого початку було очевидно, яким способом компенсація буде розраховуватись.

(95) У пункті 57 Повідомлення Комісії встановлено, що у випадку якщо обґрунтований прибуток є частиною компенсації, методика розрахунку такого прибутку повинна бути визначена актом, який передбачає покладення зобов'язань із надання ПЗЕІ.

(96) Стосовно третього критерію Рішення у справі Альтмарк, згідно з яким компенсація не повинна бути надмірною з урахуванням відповідного доходу та обґрунтованого прибутку за виконання ПЗЕІ, Повідомленням Комісії передбачено, що обґрунтований прибуток визначається як норма рентабельності постійного капіталу протягом усього періоду дії договору про надання ПЗЕІ, яку запросив би типовий суб'єкт господарювання з метою прийняття рішення щодо надання ПЗЕІ, протягом визначеного періоду з урахуванням рівня ризику, що визначається залежно від сфери надання таких послуг.

(97) Згідно з четвертим критерієм, передбаченим Рішенням у справі Альтмарк, компенсація, що надається, повинна бути або результатом процедури публічних закупівель, яка б дозволила обрати пропозицію з найнижчою ціною за надання таких послуг, або за результатами аналізу витрат, яких поніс би типовий суб'єкт господарювання під час надання таких послуг.

(98) Пунктом 75 Повідомлення Комісії передбачено, що якщо держава-член може показати, що структура витрат підприємства, на яке покладено зобов'язання з надання ПЗЕІ, відповідає структурі середніх витрат подібних (типових) підприємств у відповідному секторі, сума компенсації, яка дозволить підприємству покрити свої витрати, включаючи розумний прибуток, відповідає четвертому критерію Рішення у справі Альтмарк.

(99) Якщо критеріїв Altmark не дотримано, з урахуванням положень 264 та 267 Угоди, для проведення відповідної оцінки застосовуються положення Рішення Комісії 2012/21/EU від 20 грудня 2011 року щодо застосування Статті 106 (2) Договору про функціонування Європейського Союзу до державної допомоги у формі компенсації витрат на надання державних послуг певним суб'єктам господарювання, яким доручено надання послуг загального економічного інтересу (далі - Рішення Європейської Комісії від 20.12.2011), Рамкове повідомлення Комісії ЄС щодо державної допомоги у формі компенсації за надання публічних послуг (2011) 2012/C 8/03 (далі - Рамкове повідомлення щодо ПЗЕІ).

(100) Відповідно до рішення Комісії ЄС про застосування частини другої статті 106 Договору про функціонування Європейського Союзу до державної допомоги у вигляді компенсації за обслуговування населення, що надається певним суб'єктам господарювання, які несуть відповідальність за надання послуг загального економічного значення (2012/21/ЄС) (далі - Рішення), встановлюють умови, за якими державна допомога у вигляді компенсації за обслуговування населення, що надається певним суб'єктам господарювання, що несуть відповідальність за надання послуг загального економічного значення, вважається сумісною з внутрішнім ринком і звільняється від зобов'язання з повідомлення, що передбачене частиною третьою статті 108 Договору.

(101) Частиною першою статті 2 Рішення визначено, що Рішення застосовується до державної допомоги у вигляді компенсації за обслуговування населення, яка надається суб'єктам господарювання, що несуть відповідальність за надання послуг загального економічного значення, як зазначається в частині другій статті 106 Договору, що підпадає під одну з категорій, зокрема компенсація, що не перевищує щорічної суми в розмірі 15 мільйонів євро, для надання послуг загального економічного значення в галузях, що не стосуються перевезень і транспортної інфраструктури.

(102) Згідно з частиною другою статті 2 Рішення, це Рішення застосовується тільки якщо період, протягом якого суб'єкт господарювання несе відповідальність за надання послуг загального економічного значення, не перевищує 10 років.

(103) Відповідно до статті 4 Рішення зобов'язання щодо надання послуг, які становлять загальний економічний інтерес повинно містити:

- зміст і тривалість зобов'язань щодо надання послуг, які становлять загальний економічний інтерес;

- назву суб'єкта господарювання і, де це необхідно, територію, на яку поширюються його послуги;

- характер будь-яких виключних або спеціальних прав, які було надано державним органом влади суб'єкту господарювання щодо ПЗЕІ;

- методику розрахунку компенсації, контролю та перегляду компенсації;

- механізм для уникнення й повернення надмірної компенсації;

- посилання на рішення або сукупність рішень, де встановлено зазначені зобов'язання.

(104) Статтею 5 Рішення встановлено, що сума компенсації не повинна перевищувати необхідне для покриття собівартості виконання зобов'язання з обслуговування населення, включаючи обґрунтований прибуток.

(105) Витрати, які беруться до уваги, становлять усі витрати на надання послуги загального економічного значення. Вони розраховуються на основі загальноприйнятих принципів розрахунку витрат, таким чином:

- якщо діяльність відповідного суб'єкта господарювання полягає виключно в наданні послуги загального економічного значення, враховуються всі його витрати;

- якщо суб'єкт господарювання також веде діяльність, що не підпадає під сферу застосування послуги загального економічного значення, враховуються виключно витрати, що стосуються послуги загального економічного значення;

- витрати, що стосуються послуги загального економічного значення, можуть включати всі прямі витрати на надання послуги загального економічного значення й належну частину витрат, що є спільними для послуги загального економічного значення та іншої діяльності;

- витрати, пов'язані з інвестиціями, особливо стосовно інфраструктури, можуть, якщо необхідно, враховуватись для надання послуги загального економічного значення.

(106) Згідно зі статтею 6 Рішення надавачі державної допомоги гарантують, що компенсація, виплачена за надання послуги загального економічного значення, відповідає вимогам встановленим у цьому Рішенні, і, зокрема, що суб'єкт господарювання не отримує компенсації, яка перевищує суму, встановлену відповідно до статті 5 Рішення. Вони проводять регулярні перевірки або забезпечують проведення таких перевірок щонайменше кожні 3 роки протягом періоду таких повноважень та наприкінці такого періоду.

(107) Якщо суб'єкт господарювання отримав компенсацію, що перевищує суму, встановлену відповідно до статті 5 Рішення, держава-член вимагає від відповідного суб'єкта господарювання повернення будь-якої отриманої надлишкової компенсації. Якщо сума надлишкової компенсації не перевищує 10 % суми середньої річної компенсації, така надлишкова компенсація може переноситись на наступний період і вираховуватись із суми компенсації, що сплачуватиметься за такий період.

(108) Крім того, з метою уникнення дискримінації Рамковим повідомленням щодо ПЗЕІ встановлено, якщо орган призначає надання однієї і тієї ж ПЗЕІ для кількох суб'єктів господарювання, компенсація повинна розраховуватися на підставі одного й того ж самого методу для кожного суб'єкта господарювання.

(109) Також, під час розробки методу компенсації, потрібно ввести стимули для ефективного забезпечення ПЗЕІ високого стандарту. Стимули ефективності можуть бути розроблені різними способами, щоб найкращим чином відповідати специфіці кожного конкретного випадку або сектора.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

5.1. Надання підтримки суб'єкту господарювання

(110) Статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" передбачено, що суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.

(111) КП "ММФКДХ", якому надається державна підтримка, є суб'єктом господарювання, у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", що здійснює діяльність із виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років в межах Харківської області.

5.2. Надання підтримки за рахунок ресурсів держави

(112) Надання підтримки КП "ММФКДХ" у формі капітальних трансфертів здійснюється за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова, тобто за рахунок ресурсів держави у розумінні Закону (Закон N 1555-VII).

5.3. Створення переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності

(113) Підтримка спрямована на часткове фінансування витрат КП "ММФКДХ" на придбання обладнання та здійснення ремонтних робіт, пов'язаних із наданням послуг із виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років в межах Харківської області, тобто на діяльність з надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес.

(114) Таким чином, підтримка спрямована на часткове фінансування витрат чітко визначеного отримувача, який частково звільняється від звичайних витрат, яких зазнав би суб'єкт господарювання, що провадить аналогічну господарську діяльність - виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років в межах Харківської області за звичайних ринкових умов, тобто без втручання держави.

(115) Умови компенсації витрат КП "ММФКДХ" у формі капітальних трансфертів не відповідають:

A) Критеріям Altmark, зокрема, оскільки параметри, на підставі яких обчислюється компенсація, не визначені заздалегідь об'єктивним і прозорим способом, КП "ММФКДХ" не обирався відповідно до процедури публічних закупівель, яка б дозволила відібрати учасника, здатного надавати ці послуги з найменшими витратами для громади, а необхідний рівень компенсації не визначався, ґрунтуючись на аналізі витрат, які є типовими для суб'єкта господарювання, який зміг би надавати такі послуги;

B) Повідомленню Комісії ЄС щодо застосування правил державної допомоги Європейського Союзу до компенсації, наданої на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес 2012/C 8/02:

- опис механізму компенсації та параметрів для розрахунку та перегляду компенсації за надання послуг з виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років в межах Харківської області як такої, що становить загальний економічний інтерес, враховуючи, що сума компенсації не повинна перевищувати суму, необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та отриманими доходами КП "ММФКДХ" під час надання вказаної послуги, з урахуванням доходу, який залишається в КП "ММФКДХ", та розумного рівня прибутку; при цьому, зокрема, повинна бути врахована повідомлена державна підтримка у формі субсидії з міського бюджету; крім того, необхідно врахувати структуру затвердженого чинного тарифу з виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років в межах Харківської області для КП "ММФКДХ"; також компенсація повинна спрямовуватись на підвищення ефективності та якості послуг з виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років в межах Харківської області;

- заходи щодо уникнення та повернення компенсації у випадку надання надмірної компенсації.

(116) Отже, у результаті отримання повідомленої підтримки КП "ММФКДХ" набуває переваг, які недоступні іншим суб'єктам господарювання за звичайних ринкових умов.

5.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції

(117) Як зазначено вище КП "ММФКДХ" отримає перевагу в результаті надання повідомленої підтримки, що відповідно покращить його конкурентну позицію, порівняно з іншими суб'єктами господарювання, які не мають право на отримання такої підтримки та здійснюють або могли б здійснювати аналогічну господарську діяльність. Отже, повідомлена підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

5.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги

(118) Враховуючи викладене повідомлена підтримка КП "ММФКДХ" у формі капітальних трансфертів для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг із виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років в межах Харківської області, що становить загальний економічний інтерес, на період з 01.01.2011 по 31.12.2020 у розмірі 65446797 грн., є державною допомогою.

6. ОЦІНКА ДОПУСТИМОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

(119) Державна допомога надається на виконання Постанови N 66 (яка має загальнодержавний характер) і Програми з метою сприяння окремим видам господарської діяльності та виконання загальнодержавних програм розвитку або соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру, що відповідає статті 6 Закону (Закон N 1555-VII) (відповідно до якої державна допомога може бути визнана допустимою, якщо вона надається з ціллю, зокрема, сприяння окремим видам господарської діяльності та виконання загальнодержавних програм розвитку або соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру).

(120) Згідно зі статтями 262 та 264 Угоди оцінка допустимості державної допомоги, яку буде надавати Департамент охорони здоров'я КП "ММФКДХ", здійснюється на підставі Рішення.

(121) Департамент охорони здоров'я надав перелік обладнання та робіт, які пов'язані безпосередньо зі здійсненням діяльності КП "ММФКДХ" щодо виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років в межах Харківської області та відносяться до послуг, що становлять загальний економічний інтерес, а також будуть придбані/здійснені за рахунок коштів місцевого бюджету. КП "ММФКДХ" здійснює закупівлю необхідних товарів, робіт, послуг, у тому числі із застосуванням електронної системи "ProZorro". Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за фактично поставлені товари, надані послуги або виконанні роботи.

(122) Крім цього, з огляду на соціальну направленість діяльності отримувача допомоги низька планова рентабельність підприємства пояснюється ще й тим, що ціни на всю продукцію погоджуються Департаментом охорони здоров'я та затверджуються підприємством.

(123) Разом з тим Департамент охорони здоров'я не надав достатніх обґрунтувань того, що компенсація на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, є обґрунтованою, тобто не перевищує суми, необхідної для покриття чистої фінансової різниці між понесеними при наданні ПЗЕІ витратами та доходами суб'єкта господарювання від надання ПЗЕІ, з урахуванням розумного рівня прибутку.

(124) Разом з тим у Рішенні Харківської МР відсутній опис механізму визначення компенсації та параметрів для розрахунку, опис заходів щодо уникнення та повернення будь-якої такої надмірної компенсації.

(125) За інформацією отриманою від Надавача Департамент охорони здоров'я відібрав КП "ММФКДХ" як отримувача допомоги у зв'язку з тим, що зазначене Підприємство у 1999 році було спеціально створеним, єдиним та унікальним підприємством, покликаним реалізовувати соціальні гарантії для малозабезпечених сімей шляхом забезпечення дітей раннього віку чистим, високоякісним та безпечним харчуванням. Звернень щодо реалізації подібної або аналогічної продукції дитячого харчування для дітей до 2-х років життя від інших підприємств до Департаменту охорони здоров'я не надходило.

(126) Отже, враховуючи викладене вище, у Рішенні Харківської МР відсутнє наступне:

- зміст зобов'язань щодо надання послуг, які становлять загальний економічний інтерес;

- характер будь-яких виняткових або спеціальних прав, які надаються місцевим органом влади суб'єкту господарювання для надання ПЗЕІ;

- методику розрахунку компенсації, контролю та перегляду компенсації витрат щодо надання послуг, які становлять загальний економічний інтерес;

- опис механізму компенсації та параметрів для розрахунку та перегляду компенсації за надання ПЗЕІ, враховуючи, що сума компенсації не повинна перевищувати суму, необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та отриманими доходами суб'єкта господарювання при наданні ПЗЕІ, з урахуванням розумного рівня прибутку; крім того, необхідно врахувати структуру та розмір тарифів, установлених відповідно до законодавства;

- заходи щодо уникнення та повернення компенсації у випадку надання надмірної компенсації.

(127) Враховуючи викладене, державна підтримка у формі капітальних трансфертів, яка надається КП "ММФКДХ" відповідно до рішення Харківської МР, загальним обсягом 65446797 грн., є державною допомогою, допустимою для конкуренції внаслідок внесення змін, зазначених у пункті 126 цього рішення, до умов її надання.

(128) Разом з тим державна підтримка КП "ММФКДХ" здійснюється відповідно до рішення 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 N 60/10 "Про затвердження Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2015 роки", зі змінами, здійснюється щорічно, починаючи з 2011 року.

(129) Відповідно до пункту 18 частини першої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) чинна державна допомога - програма державної допомоги чи індивідуальна державна допомога, яка існувала на день набрання чинності цим Законом (Закон N 1555-VII) або щодо якої Уповноважений орган прийняв рішення про допустимість такої допомоги для конкуренції та строк дії якої ще не завершився.

(130) Отже, беручи до уваги, що державна підтримка КП "ММФКДХ" здійснюється відповідно до рішення 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 N 60/10 "Про затвердження Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2015 роки", а саме, до набрання чинності Законом (Закон N 1555-VII) у повному обсязі, тобто заходи підтримки, про які зазначається в Повідомленні, є чинною державною допомогою.

(131) На Подання Департамент охорони здоров'я від 27.05.2019 N 7150/0/57-19 повідомив про відсутність зауважень чи пропозицій, викладених у цьому Поданні.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII), 10 (Закон N 1555-VII) і 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2017 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що підтримка, яку надає Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради комунальному підприємству "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" на підставі рішення Харківської міської ради "Про внесення змін до Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2020 роки" від 28.11.2018 N 1321/18, у формі капітальних трансфертів для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг із виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років в межах Харківської області, що становлять загальний економічний інтерес, на період з 01.01.2011 по 31.12.2020 у сумі 65446797 гривень, є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

2. Визнати, що державна допомога, яку надає Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради комунальному підприємству "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" на підставі рішення Харківської міської ради "Про внесення змін до Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2020 роки" від 28.11.2018 N 1321/18, у формі капітальних трансфертів для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг із виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років в межах Харківської області, що становлять загальний економічний інтерес, на період з 01.01.2011 по 31.12.2020 у сумі 65446797 гривень є чинною державною допомогою, яка існувала на день набрання чинності Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

3. Визнати, що державна допомога, яка надається Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради комунальному підприємству "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" на підставі рішення Харківської міської ради "Про внесення змін до Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 - 2020 роки" від 28.11.2018 N 1321/18, у формі капітальних трансфертів для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг із виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років в межах Харківської області, що становлять загальний економічний інтерес, на період з 01.01.2011 по 31.12.2020 у сумі 65446797 гривень, є допустимою для конкуренції відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) внаслідок внесення змін до умов її надання, а саме: зобов'язання щодо надання послуг із виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років у межах Харківської області для споживачів як послуг, що становлять загальний економічний інтерес, повинні бути покладені на комунальне підприємство "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" відповідним нормативно-правовим та/або розпорядчим актом.

3.1. Нормативно-правовий та/або розпорядчий акт, передбачений пунктом 3 резолютивної частини цього рішення, повинен містити таке:

- зміст та тривалість надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес (послуг із виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років в межах Харківської області);

- комунальне підприємство "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування", яке уповноважене на надання послуг із виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років як таких, що становлять загальний економічний інтерес, у межах Харківської області;

- характер спеціальних чи виняткових прав, які надає Харківська міська рада зазначеному в акті комунальному підприємству "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" для надання послуг із виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років у межах Харківської області як таких, що становлять загальний економічний інтерес;

- опис механізму компенсації та параметрів для розрахунку й перегляду компенсації за надання послуг із виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років у межах Харківської області як таких, що становлять загальний економічний інтерес, враховуючи, що сума компенсації не повинна перевищувати суму, необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та отриманими доходами суб'єктів господарювання при наданні вказаних послуг, з урахуванням доходу, який залишається в комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування", та розумного рівня прибутку;

- заходи щодо уникнення та повернення компенсації у випадку надання надмірної компенсації, зокрема проведення раз на два роки Харківською міською радою перевірок комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" щодо дотримання ним умов надання послуг із виробництва дитячого харчування на молочній основі для дітей до 2 років у межах Харківської області як таких, що становлять загальний економічний інтерес, та здійснення компенсації витрат на їх надання;

- кому та на яких умовах комунальне підприємство "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" реалізує товари (роботи, послуги), що належать до послуг, які становлять загальний економічний інтерес;

- зобов'язання комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" щодо розділення обліку доходів, витрат та видатків окремо за комерційною та некомерційною діяльностями за джерелами фінансування отримувача підтримки окремо в розрізі синтетичних та аналітичних рахунків. Фінансування некомерційної діяльності не повинно бути спрямоване на покриття витрат, пов'язане з комерційною.

4. Надавач підтримки зобов'язаний внести зміни, передбачені пунктом 3.1 резолютивної частини цього рішення, у шестимісячний строк з дня прийняття цього рішення.

5. Проінформувати Антимонопольний комітет України протягом п'яти робочих днів після прийняття нормативно-правового чи розпорядчого документа Харківської міської ради із внесеними змінами, викладеними в пункті 3.1 резолютивної частини цього рішення.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) якщо за результатами проведеної перевірки встановлено, що неналежне використання державної допомоги призвело до надання незаконної державної допомоги, Уповноважений орган здійснює розгляд справи про державну допомогу відповідно до статей 11 (Закон N 1555-VII), 12 (Закон N 1555-VII) і 14 цього Закону (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.