АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.06.2019

м. Київ

N 307

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 червня 2019 р. за N 653/33624

Про внесення змін до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року N 334 "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві" (Постанова N 334)

НАКАЗУЮ:

1. Внести до глави 4 розділу V Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 13 березня 2018 року N 151 (Наказ N 151), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за N 404/31856 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 2:

абзац п'ятий після слова "каліцтво)," доповнити словом "захворювання,";

абзац шостий після слів "грошової допомоги" доповнити словами ", або про повернення документів на доопрацювання";

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. На підставі висновку та документів, зазначених у пункті 2 цієї глави, Адміністрація у місячний строк приймає рішення про призначення одноразової грошової допомоги або про відмову в її призначенні, або про повернення документів на доопрацювання (у разі, коли документи подано не в повному обсязі, потребують уточнення чи подано не за належністю), про що видає відповідний наказ, який разом з документами надсилає підрозділу Держспецзв'язку для видання наказу про виплату такої допомоги або у разі відмови чи повернення документів на доопрацювання - для письмового повідомлення заявника з обґрунтуванням мотивів відмови чи повернення документів на доопрацювання.";

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Виплату одноразової грошової допомоги здійснює фінансовий підрозділ Адміністрації чи підрозділу Держспецзв'язку шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку, зазначений особою, що звернулася за виплатою.".

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби

Л. О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної політики України

А. Рева


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.