НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 27 червня 2019 року N 298

Про розгляд проекту Закону України "Про критичну інфраструктуру та її захист"

Відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 N 1861-VI, листа Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку від 06.06.2019 N 04-21/18-207 (106994), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Затвердити висновок стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття проекту Закону України "Про критичну інфраструктуру та її захист", реєстраційний номер 10328 від 27.05.2019, із пропозицією, що додається.

2. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку забезпечити направлення відповіді Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
27 червня 2019 року N 298

ВИСНОВОК
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, до проекту Закону України "Про критичну інфраструктуру та її захист", реєстраційний номер 10328 від 27.05.2019

Проект Закону України "Про критичну інфраструктуру та її захист", реєстраційний номер 10328 від 27.05.2019 (далі - законопроект), спрямований на створення умов для формування та ефективної реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури, а також визначення основних засад державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури, врегулювання правових і господарських відносин, що виникають під час такої діяльності, повноважень державних органів у сфері захисту критичної інфраструктури.

За результатами опрацювання законопроекту Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила висловити позицію про доцільність його прийняття із такою пропозицією.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України "Про телекомунікації" сфера телекомунікацій є складовою частиною галузі зв'язку України.

Крім того, Законом України "Про поштовий зв'язок" (далі - Закон) передбачено, що поштовий зв'язок загального користування - складова частина поштового зв'язку України, призначена для надання послуг поштового зв'язку встановленого рівня якості всім користувачам.

Об'єкти поштового зв'язку - поштамти, центри обробки та перевезення пошти, зональні вузли, вузли поштового зв'язку, відділення поштового зв'язку, пункти поштового зв'язку та інші підрозділи, задіяні у єдиному виробничо-технологічному процесі з надання послуг поштового зв'язку.

Універсальні послуги поштового зв'язку - набір послуг поштового зв'язку загального користування встановленого рівня якості, які надаються усім користувачам на всій території України за тарифами, що регулюються державою.

Згідно із статтею 8 Закону на уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку покладається, зокрема, забезпечення поштової безпеки та таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв'язку.

Статтею 14 Закону, зокрема, встановлено, що оператори забезпечують схоронність поштових відправлень і грошових коштів.

Для охорони об'єктів поштового зв'язку, забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів оператор може мати підрозділи поштової безпеки та воєнізованої охорони. Підрозділи воєнізованої охорони забезпечують безпеку об'єктів поштового зв'язку, персоналу оператора і транспортних засобів поштового зв'язку, а також охорону поштових відправлень і грошових коштів. Підрозділи поштової безпеки здійснюють заходи щодо запобігання втратам та крадіжкам поштових відправлень і грошових коштів, контролюють дотримання вимог пересилання мережею поштового зв'язку предметів і речей.

З метою захисту об'єктів поштового зв'язку, поштових відправлень і грошових коштів (у тому числі під час перевезень) персоналу операторів, який пройшов спеціальну підготовку, надається право використовувати зброю і засоби самооборони та індивідуального захисту. Перелік працівників оператора, яким надається право використовувати зброю і засоби самооборони та індивідуального захисту, визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку. Порядок придбання, обліку, зберігання, ремонту та знищення вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, а також засобів самооборони та індивідуального захисту персоналу операторів встановлюється відповідно до Закону. Порядок застосування вогнепальної зброї визначається законом.

Враховуючи викладене, потребує доопрацювання стаття 8 законопроекту в частині віднесення до об'єктів критичної інфраструктури підприємств, установ, організацій, які провадять діяльність та надають послуги у галузі зв'язку, а також у зв'язку з цим необхідно уточнити повноваження щодо критичної інфраструктури та її захисту відповідних центральних органів виконавчої влади.

 

Голова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

О. Животовський


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.