МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2019

м. Київ

N 825/453/1455/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 2019 р. за N 502/33473

Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам

Відповідно до Законів України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", постанов Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 року N 1058 "Про передачу нерухомого майна творчим спілкам" та від 25 грудня 2015 року N 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Постанова N 1127), з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Фонду державного майна України, Міністерства юстиції України у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Фонду державного майна України, Міністерства юстиції України від 18 серпня 1998 року N 110/1639/45/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 1998 року за N 559/2999, що додаються.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів та заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. Кубів

В. о. Голови Фонду
державного майна України

В. Трубаров

Міністр юстиції України

П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Фонду державного майна України, Міністерства юстиції України
13 травня 2019 року N 825/453/1455/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 травня 2019 р. за N 502/33473

ЗМІНИ
до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам

1. Абзац сьомий пункту 3 викласти в такій редакції:

"прийняття Фондом державного майна України рішення про передачу нерухомого майна творчій спілці та оформлення акта приймання-передачі.".

2. У пункті 5:

абзац другий викласти в такій редакції:

"технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна;";

абзац п'ятий виключити.

3. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Підписаний членами комісії та погоджений з творчою спілкою акт щодо належності об'єкта затверджується Фондом державного майна України. Такий акт є підставою для прийняття Фондом державного майна України рішення про передачу нерухомого майна творчій спілці та оформлення акта приймання-передачі за формою, наведеною в додатку 2.

Акт щодо належності об'єкта та акт приймання-передачі складаються у двох примірниках.".

4. Пункт 10 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11, 12 вважати відповідно пунктами 10, 11.

5. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Оригінали або копії документів, на підставі яких Фондом державного майна України прийнято рішення про передачу нерухомого майна творчій спілці, а також акт приймання-передачі підшиваються в окремі папки-справи.".

6. Додаток 2 виключити.

У зв'язку з цим додаток 3 вважати додатком 2.

7. У тексті Порядку слова "Фонд державного майна" у всіх відмінках замінити словами "Фонд державного майна України" у відповідних відмінках.

 

Директор департаменту управління
державною власністю Мінекономрозвитку

Р. Кропивницький

Начальник Управління з питань
розпорядження державним майном
Фонду державного майна

Т. Микитенко

Директор Департаменту
приватного права Мін'юсту

О. Ференс


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.