ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

від 16 травня 2019 року N 1338/0/15-19

Про затвердження змін до персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя

Відповідно до частини другої статті 150 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) при Вищій раді правосуддя діє Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (далі - Комісія), яка утворюється відповідно до закону.

Згідно із частиною другою статті 29 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" до складу Комісії входять:

два члени Вищої ради правосуддя, які не є суддями чи суддями у відставці;

два члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які не є суддями чи суддями у відставці;

два члени Ради суддів України;

три судді Верховного Суду.

Частини третя, четверта зазначеної статті передбачають, що Вища рада правосуддя ухвалює рішення про затвердження персонального складу Комісії на підставі та в межах пропозицій вказаних вище суб'єктів формування Комісії.

13 червня 2017 року рішенням Вищої ради правосуддя N 1550/0/15-17 (Рішення N 1550/0/15-17) (із змінами, внесеними рішеннями від 21 грудня 2017 року N 4239/0/15-17 (Рішення N 4239/0/15-17) та від 10 січня 2019 року N 68/0/15-19 (Рішення N 68/0/15-19)) на підставі та в межах пропозицій суб'єктів формування затверджено персональний склад Комісії із 9 членів.

Повноваження членів Вищої ради правосуддя Малашенкової Т. М. та Комкова В. К. відповідно до пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України та пункту 5 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя" припинено.

Заслухавши Голову Вищої ради правосуддя Говоруху Володимира Івановича, керуючись статтею 150 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), статтями 3, 29, 30 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", Вища рада правосуддя вирішила:

затвердити зміни до персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (Рішення N 1550/0/15-17), що додаються.

 

Голова Вищої ради правосуддя

В. І. Говоруха

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
16 травня 2019 року N 1338/0/15-19

ЗМІНИ
до персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (Рішення N 1550/0/15-17)

1. Виключити з персонального складу Комісії:

КОМКОВА
Володимира Кириловича

- члена Вищої ради правосуддя;

МАЛАШЕНКОВУ
Тетяну Михайлівну

- члена Вищої ради правосуддя.

2. Включити до персонального складу Комісії:

МАТВІЙЧУКА
Віктора Володимировича

- члена Вищої ради правосуддя.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.