МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 травня 2019 року N 612

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 630 (Постанова N 630), Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567 (Постанова N 567), Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року N 32 (Порядок N 32), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за N 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 23 квітня 2019 року наказую:

1. Утворити:

1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1*;

2) спеціалізовану вчену раду Д 26.852.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

для проведення разового захисту дисертації Чернявської Людмили Віталіївни на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 "Теорія та історія соціальних комунікацій";

для проведення разового захисту дисертації Василенко Ксенії Микитівни на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 "Теорія та історія соціальних комунікацій".

2. Затвердити:

склад спеціалізованої вченої ради Д 26.852.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, утвореної відповідно до підпункту 2 пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 2*;

склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3*.

3. Внести зміни:

до складу спеціалізованої вченої ради Д 55.051.05 Сумського державного університету для проведення разового захисту дисертацій згідно з додатком 4*;

до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 5*;

до Переліку наукових фахових видань України стосовно видань відповідно до списку згідно з додатком 6*.

4. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 7*.

5. Відмовити:

в утворенні кандидатської спеціалізованої вченої ради в Одеській національній академії зв'язку ім. О. С. Попова за спеціальностями 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" та 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" у зв'язку з порушенням вимог пунктів 2.2 (Положення N 1059) і 2.6 розділу II Положення про спеціалізовану вчену раду (Положення N 1059), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908;

у включенні до Переліку наукових фахових видань України журналу "Офтальмология Восточная Европа" (Видавниче приватне унітарне підприємство "Професійні видання") з медичних наук, спеціальність - 222 "Медицина", у зв'язку з недотриманням вимог пункту 4 (Порядок N 32), підпунктів 3 (Порядок N 32) і 5 пункту 6 (Порядок N 32), підпунктів 4 (Порядок N 32) і 5 пункту 7 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Порядок N 32), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року N 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за N 148/31600.

6. Припинити повноваження спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 8*.


* Не наводиться.

7. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. А.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю. М.

 

Міністр

Л. М. Гриневич


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.