МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 квітня 2019 року N 860

Про затвердження плану заходів Міністерства охорони здоров'я України з виконання плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року

Відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року N 56 (План N 56-р), та з метою удосконалення нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наказую:

1. Затвердити план заходів Міністерства охорони здоров'я України з виконання плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року (План N 56-р) (далі - План заходів), що додається.

2. Департамент впровадження реформ (Гаврилюк А. О.) визначити відповідальним за координацію виконання Плану заходів.

3. Державну установу "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я України" (Шум С. С.) визначити відповідальним за збір та узагальнення інформації щодо виконання Плану заходів.

4. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, підпорядкованих установ, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, у межах повноважень:

1) забезпечити виконання Плану заходів;

2) щороку до 25 грудня подавати до Державної установи "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я України" інформацію про стан виконання Плану заходів.

5. Державній установі "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я України". (Шум С. С.) щороку до 20 лютого подавати узагальнену інформацію про стан виконання Плану заходів до Департаменту впровадження реформ.

6. Департаменту впровадження реформ (Гаврилюк А. О.) щороку до 1 березня надавати Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію, про стан виконання Плану заходів.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р. Р.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
17 квітня 2019 року N 860

ПЛАН
заходів Міністерства охорони здоров'я України з виконання плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року (План N 56-р)

N з/п

Очікуваний результат

Найменування заходу, спрямованого на досягнення очікуваного результату

Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Профілактика наркозалежності та запобігання незаконному вживанню наркотиків

1.

Проведення моніторингу досвіду європейських країн з питань сучасного підходу до профілактики вживання психоактивних речовин

розроблення, затвердження та періодичний перегляд стандартів з профілактики вживання психоактивних речовин (за результатами моніторингу досвіду європейських країн з питань сучасного підходу до профілактики вживання психоактивних речовин)

розроблено та затверджено стандарт з профілактики вживання психоактивних речовин

протягом 2019 - 2020 років

Департамент впровадження реформ
Директорат громадського здоров'я
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

2.

Проведення моніторингу ситуації у сфері профілактики вживання, психоактивних речовин шляхом узагальнення даних центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрацій, задіяних у зазначеній діяльності

проведення моніторингу заходів профілактики вживання психоактивних речовин і психічних розладів внаслідок вживання психоактивних речовин і внесення пропозицій щодо удосконалення їх організації

за результатами моніторингу підготовлено та оприлюднено Національний звіт

протягом 2019 - 2020 років

Департамент впровадження реформ
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

3.

Сприяння взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства із засобами масової інформації для підвищення рівня обізнаності населення, надання об'єктивної, науково обґрунтованої інформації про небезпеки, пов'язані із вживанням наркотиків, алкоголю та тютюнопалінням

сприяння висвітленню у засобах масової інформації відомостей про небезпеки, пов'язані із вживанням психоактивних речовин, а також про методи профілактики психічних розладів, пов'язаних з таким вживанням, із залученням експертів у галузі психічних розладів внаслідок вживання психоактивних речовин

розміщено публікації у засобах масової інформації, проведено тематичні зустрічі та інші форми інформування населення про небезпеки, пов'язані із вживанням психоактивних речовин, а також про методи профілактики психічних розладів, пов'язаних з таким вживанням

протягом 2019 - 2020 років

Департамент впровадження реформ
Директорат медичних послуг
Директорат громадського здоров'я
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

4.

Здійснення заходів щодо запобігання скоєнню дорожньо-транспортних пригод особами, що перебувають під впливом психоактивних речовин

затвердження методики та здійснення заходів щодо запобігання скоєнню дорожньо-транспортних пригод особами, що перебувають під впливом психоактивних речовин

в межах компетенції надано Національній поліції України пропозиції щодо затвердження відповідної методики

2019 рік

Директорат медичних послуг
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

5.

Забезпечення інформування населення з питань формування та реалізації державної політики щодо наркотиків

забезпечення проведення виступів і звернень фахівців у засобах масової інформації з питань формування та реалізації державної політики щодо наркотиків

в межах компетенції здійснено інформування населення з питань формування та реалізації державної політики щодо наркотиків

протягом 2019 - 2020 років

Фармацевтичний директорат
Держлікслужба
Департамент впровадження реформ
Директорат медичних послуг
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

6.

Забезпечення підготовки у закладах вищої освіти фахівців, залучених до профілактики наркозалежності

подання пропозицій щодо внесення змін до стандартів вищої освіти в частині підготовки педагогічних працівників з профілактики вживання психоактивних речовин

в межах компетенції надано пропозиції Міністерству освіти і науки України щодо впровадження в закладах вищої та фахової передвищої освіти освітніх програм із підготовки фахівців

2019 рік

Директорат медичних послуг
Директорат громадського здоров'я
Департамент впровадження реформ
Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів

Подолання стигматизації та забезпечення захисту прав осіб, які вживають психоактивні речовини

7.

Здійснення комплексу заходів щодо питань подолання проблем стигматизації і дискримінації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

1) проведення аналізу стосовно необхідності внесення змін до нормативно-правових актів щодо усунення стигматизаційних та дискримінаційних положень стосовно осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин та осіб, які вживають психоактивні речовини

підготовлено звіт, у разі потреби розроблено та внесено проект нормативно-правового акта Кабінетові Міністрів України, у разі потреби затверджено накази з відповідних питань

протягом 2019 - 2020 років

Директорат медичних послуг
Департамент впровадження реформ
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

2) проведення інформаційно-роз'яснювальних семінарів і тренінгів для службовців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, працівників освіти, правоохоронних органів, медичних, педагогічних та соціальних працівників з метою запобігання та протидії дискримінації, формування толерантного ставлення до осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

в межах компетенції проведено інформаційно-роз'яснювальні семінари і тренінги

протягом 2019 - 2020 років

Директорат медичних послуг
Департамент впровадження реформ
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

Лікування та реабілітація осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

8.

Створення умов та забезпечення надання гарантій своєчасного отримання медичного обслуговування для осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

1) затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

затверджено та впроваджено стандарти

протягом 2019 - 2020 років

Директорат медичних послуг
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

2) розроблення та затвердження наказів щодо впровадження комплексно-інтегрованої медичної допомоги для лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин на рівні первинної медичної допомоги

затверджено накази

- " -

Директорат медичних послуг
Департамент впровадження реформ
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

3) застосування багатопрофільного підходу до розв'язання специфічних проблем наркозалежності вагітних жінок і надання їм необхідної акушерсько-гінекологічної допомоги

проведено збір, узагальнення та аналіз відповідної інформації отриманої від обласних та Київської міської держадміністрацій

2019 рік

Департамент впровадження реформ
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

4) розроблення переліку послуг з медичного обслуговування та соціальних послуг особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин з урахуванням тендерної ідентичності, приналежності до вразливих груп та вікових особливостей

прийнято відповідні нормативно-правові акти

2019 рік

Директорат медичних послуг
Директорат громадського здоров'я
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

 

 

5) розроблення та впровадження на рівні післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку для спеціальності 223 "Медсестринство" галузі знань 22 "Охорона здоров'я" програм навчання з лікування, реабілітації та ресоціалізації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

розроблено та впроваджено програми

- " -

Департамент впровадження реформ
Заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МОЗ України
ДУ "Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України"

 

 

6) розроблення та впровадження на рівні післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку для дитячих лікарів-психіатрів програм навчання з лікування, реабілітації та ресоціалізації дітей з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

- " -

- " -

Департамент впровадження реформ
Заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МОЗ України
ДУ "Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України"

 

 

7) здійснення заходів щодо запровадження на рівні післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку для осіб, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, навчань з питань домедичної допомоги, реабілітації та ресоціалізації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

затверджено стандарт з надання домедичної допомоги

2019 рік

Директорат медичних послуг
Департамент впровадження реформ
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

9.

Здійснення заходів щодо формування у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин стимулу та бажання до лікування

розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження альтернативних позбавленню волі заходів щодо осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані із станом наркотичної залежності, відповідно до резолюції 58/5 Комісії з наркотичних речовин від 2016 року

законопроект внесено Кабінетові Міністрів України

протягом 2019 - 2020 років

Директорат медичних послуг
Департамент впровадження реформ
Директорат громадського здоров'я
Управління правового забезпечення
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

10.

Сприяння організації діяльності центрів соціальної реінтеграції осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, насамперед молоді

розроблення законопроекту про внесення змін до законодавчих актів щодо визначення виду діяльності, пов'язаного з наданням послуг реабілітації та ресоціалізації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

законопроект внесено Кабінетові Міністрів України

2020 рік

Директорат медичних послуг
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

11.

Забезпечення психологічного супроводу реабілітаційних заходів та замісної підтримувальної терапії

1) здійснення заходів щодо формування єдиної взаємозв'язаної лікувально-реабілітаційної системи як поетапного процесу повернення особи, яка вживає психоактивні речовини, до суспільного життя

підвищено рівень ресоціалізації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

протягом 2019 - 2020 років

Департамент впровадження реформ
Директорат медичних послуг
Директорат громадського здоров'я
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

 

 

2) забезпечення надання соціальної послуги соціальної реабілітації, юридичних послуг та послуг з працевлаштування осіб, які проходять реабілітацію

у межах компетенції підвищено рівень соціального обслуговування осіб, що проходять реабілітацію

протягом 2019 - 2020 років

Департамент впровадження реформ
Директорат медичних послуг
Директорат громадського здоров'я
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

 

 

3) забезпечення надання послуг психосоціального супроводу, юридичних послуг та послуг з працевлаштування для пацієнтів програм замісної підтримувальної терапії

у межах компетенції підвищено рівень соціального обслуговування осіб, які є пацієнтами програм замісної підтримувальної терапії

протягом 2019 - 2020 років

Департамент впровадження реформ
Директорат медичних послуг
Директорат громадського здоров'я
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

12.

Проведення наукових досліджень проблем, пов'язаних з психоактивними речовинами

1) розроблення алгоритму застосування примусових заходів медичного характеру та альтернативного позбавленню волі лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

розроблено та затверджено методичні рекомендації для судово-психіатричних експертів

2019 рік

Директорат медичних послуг
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

2) вивчення перспектив медичного застосування канабіноїдів як лікарських засобів

здійснено відповідні заходи разом з Національною академією медичних наук

протягом 2019 - 2020 років

Фармацевтичний
директорат
Директорат медичних послуг
Держлікслужба
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

13.

Здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків, спричинених зловживанням психоактивними речовинами

1) надання комплексних послуг з медичного обслуговування і соціальних послуг, пов'язаних із зниженням ризику і запобіганням поширенню ВІЛ-інфекції та інших хвороб серед осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, зокрема споживачів ін'єкційних наркотиків

проведено збір, узагальнення та аналіз відповідної інформації

протягом 2019 - 2020 років

Департамент впровадження реформ
Директорат медичних послуг
Директорат громадського здоров'я
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

 

 

2) забезпечення проведення оцінки потреб у профілактиці вживання психоактивних речовин та лікування замісною підтримувальною терапією з метою максимального охоплення споживачів наркотиків, у тому числі ін'єкційних, відповідними програмами

проведено профілактично-лікувальні заходи (затверджено програму з питань профілактики)

2019 рік

Департамент впровадження реформ
Директорат медичних послуг
Директорат громадського здоров'я
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

 

 

3) забезпечення доступності інформаційних матеріалів, а також стерильних голок, шприців та дезінфікуючих матеріалів шляхом їх безоплатної видачі або обміну

узагальнено інформацію про кількість організацій, залучених до надання послуг, у розрізі регіонів, кількість інформаційно-роз'яснювальних заходів щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції

протягом 2019 - 2020 років

Департамент впровадження реформ
Директорат громадського здоров'я
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

 

 

5) розширення програм лікування наркозалежності, впорядкування профілактичних і реабілітаційних програм для осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, зокрема пацієнтів замісної підтримувальної терапії та їх родин

кількість відповідних програм

2019 рік

Директорат громадського здоров'я
Директорат медичних послуг
Департамент впровадження реформ
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

 

 

6) сприяння проведенню у засобах масової інформації кампаній для підвищення рівня підтримки громадськістю наявних або нових стратегій, спрямованих на зменшення негативних наслідків для здоров'я і життєдіяльності суспільства

розміщено публікації у засобах масової інформації, проведено тематичні зустрічі

протягом 2019 - 2020 років

Директорат громадського здоров'я
Директорат медичних послуг
Департамент впровадження реформ
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

Організація лікування в установах та закладах Державної кримінально-виконавчої служби засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

14.

Забезпечення змін стратегічних пріоритетів лікування пацієнтів з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин серед засуджених та осіб, взятих під варту

1) розширення та вдосконалення видів послуг з медичного обслуговування та профілактики для пацієнтів з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин серед засуджених та осіб, взятих під варту

розширено види послуг з медичного обслуговування та профілактики для пацієнтів з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин серед засуджених та осіб, взятих під варту

- " - 

Директорат медичних послуг
Директорат громадського здоров'я
Департамент впровадження реформ
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

 

 

2) опрацювання питання щодо тестування та впровадження у пілотних проектах реабілітаційних програм для засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

вивчено міжнародний досвід та підготовлено план виконання відповідних заходів

протягом 2019 - 2020 років

Директорат медичних послуг
Департамент впровадження реформ
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

15.

Розроблення проектів нормативно-правових актів, що регламентують поетапне впровадження замісної підтримувальної терапії в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби

1) розроблення та затвердження Порядку проведення комплексного лікування засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії в установах та закладах Державної кримінально-виконавчої служби

затверджено наказ

протягом 2019 - 2020 років

Директорат громадського здоров'я
Директорат медичних послуг
Департамент впровадження реформ
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

 

 

2) за результатами опрацювання питання щодо впровадження у пілотних проектах реабілітаційних програм для засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин розроблення відповідних програм

розроблено та впроваджено реабілітаційні програми

протягом 2019 - 2020 років

Директорат медичних послуг
Департамент впровадження реформ
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

Удосконалення системи контролю за обігом наркотиків

16.

Здійснення заходів щодо удосконалення системи контролю за обігом наркотиків

1) підготовка проекту нормативно-правового акта щодо удосконалення системи контролю за обігом наркотиків для зняття надмірних обмежень, які можуть негативно впливати на застосування лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

проект нормативно-правового акта внесено Кабінетові Міністрів України

2020 рік

Фармацевтичний директорат
Держлікслужба

 

 

2) підготовка проекту нормативно-правового акта щодо налагодження безперервності відслідковування наркотиків від моменту ввезення на територію України або виробництва на території України до надходження в аптечні та інші заклади охорони здоров'я, наукові та інші установи, діяльність яких пов'язана з їх обігом

- " -

- " -

Фармацевтичний директорат
Держлікслужба
Департамент впровадження реформ

 

 

3) розроблення та затвердження Порядку віднесення речовин до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою включення їх до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770

затверджено наказ

2020 рік

Фармацевтичний директорат
Держлікслужба
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

4) розроблення проекту Порядку визначення обсягів квот на виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

проект нормативно-правового акта внесено Кабінетові Міністрів України

2019 рік

Фармацевтичний директорат
Держлікслужба
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

5) розроблення проекту Порядку виявлення ознак, підтвердження та фіксації стану алкогольної, наркотичної чи іншої гострої інтоксикації в організмі осіб, в діях яких вбачаються ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення

- " -

2020 рік

Директорат медичних послуг
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

6) удосконалення співробітництва між суб'єктами формування і реалізації державної політики щодо наркотиків, які проводять експертизи/дослідження наркотичних засобів

здійснено відповідні заходи щодо удосконалення співробітництва

2019 рік

Фармацевтичний директорат
Держлікслужба
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

17.

Опрацювання питання з виробниками лікарських засобів щодо можливості розроблення нових лікарських засобів з гранично допустимим вмістом наркотичних засобів

опрацювання питань з виробниками лікарських засобів щодо:
створення таких хімічних комбінацій активних і допоміжних речовин, які максимально ускладнюватимуть їх виокремлення для використання в немедичних цілях;
розроблення спеціальних дозаторів, впровадження лікарських форм з використанням нової технології іммобілізації на біодеградуючій матриці для наркотичних анальгетиків, їх державної реєстрації та впровадження в медичну практику;
забезпечення закладів охорони здоров'я, у тому числі аптечних закладів, таблетованими та пролонгованими формами опіоїдних анальгетиків, а також розширення асортименту наркотичних лікарських засобів у зручних для пацієнта лікарських формах (таблетки, краплі, пластирі, свічки, сиропи тощо)

проведено робочі зустрічі з виробниками лікарських засобів та прийнято відповідні рішення

2019 рік

Держлікслужба
Фармацевтичний директорат
Департамент впровадження реформ

Забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів, сприяння розвитку паліативної допомоги та замісної підтримувальної терапії

18.

Здійснення заходів щодо забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для науково обґрунтованого медикаментозного лікування

1) розроблення проекту акта щодо внесення змін до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я (Постанова N 333) для розширення доступу до медикаментозного лікування, в тому числі з питань розширення мережі аптечних закладів

проект нормативно-правового акта внесено Кабінетові Міністрів України

2019 рік

Фармацевтичний директорат
Держлікслужба

 

 

2) затвердження медико-технологічних документів у сфері надання паліативної допомоги, лікування больового синдрому у дітей та дорослих, замісної підтримувальної терапії

затверджено нормативно-правовий акт

- " - 

Фармацевтичний директорат
Директорат медичних послуг
Директорат громадського здоров'я
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

 

 

3) проведення національної оцінки потреб у лікарських засобах, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

проведено оцінку потреб у паліативній допомозі, визначено потребу в лікарських засобах, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

2019 рік

Департамент впровадження реформ
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

4) сприяння розширенню мережі аптечних закладів, які матимуть ліцензію на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

збільшено кількість аптечних закладів, що отримали відповідну ліцензію

протягом 2019 - 2020 років

Держлікслужба
Департамент впровадження реформ

 

 

5) підвищення доступності до лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, на первинному рівні надання медичної допомоги лікарями загальної практики - сімейними лікарями

узагальнено інформацію щодо збільшення відсотку відпуску препаратів з аптечних закладів, а також із закладів охорони здоров'я

- " -

Департамент впровадження реформ
Директорат медичних послуг

 

 

6) підвищення рівня доступності до лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, через вторинний (спеціалізований) та третинний (високоспеціалізований) рівень надання медичної допомоги

збільшено відсоток забезпечення від загального обсягу потреби

- " -

Департамент впровадження реформ
Директорат медичних послуг

 

 

7) внесення змін до проектів стандартів вищої освіти в частині підготовки студентів і післядипломної перепідготовки лікарів, фельдшерів, медсестер, соціальних працівників, соціальних педагогів з питання паліативної допомоги

впроваджено освітні програми

2019 рік

Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів
ДУ "Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України"
Департамент впровадження реформ
Директорат медичних послуг

19.

Забезпечення удосконалення нормативно-правової бази з питань, що регламентують виготовлення, державні закупівлі, постачання, зберігання та реалізацію наркотичних лікарських засобів для спрощення доступу до них у медичних цілях

запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

проект нормативно-правового акта внесено Кабінетові Міністрів України

- " - 

Фармацевтичний директорат
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

Боротьба з незаконним обігом наркотиків

20.

Удосконалення організації правоохоронної діяльності з протидії незаконному обігу наркотиків

1) визначення переліку обладнання, хімічних речовин, що можуть використовуватися у процесі виробництва наркотиків та підлягатимуть контролю

затверджено переліки обладнання, хімічних речовин, що використовуються у процесі виробництва наркотиків

2020 рік

Держлікслужба
Фармацевтичний директорат

 

 

2) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо встановлення контролю за торгівлею обладнанням, хімічними речовинами, що можуть використовуватися у процесі виробництва наркотиків

проект нормативно-правового акта внесено Кабінетові Міністрів України

- " - 

Держлікслужба
Фармацевтичний директорат

 

 

3) запровадження нового механізму координації діяльності органів виконавчої влади з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу

створено електрону базу даних обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

2020 рік

Фармацевтичний директорат
Держлікслужба
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

4) за результатами вивчення європейського досвіду з питань протидії незаконному обігу нових психоактивних речовин забезпечення розроблення та затвердження Порядку визнання засобів/речовин аналогами наркотичних засобів і психотропних речовин для забезпечення належної протидії появи у незаконному обігу нових психоактивних речовин

розроблено та затверджено нормативно-правові акти

2019 рік

Фармацевтичний директорат
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"
Держлікслужба

21.

Удосконалення законодавства у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та організації правоохоронної діяльності

1) проведення аналізу законодавства у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою виявлення та усунення колізії

підготовлено звіт

2020 рік

Фармацевтичний директорат
Департамент впровадження реформ
Управління правового забезпечення
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"
Держлікслужба

 

 

2) проведення аналізу законодавства у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів щодо відповідностей міжнародним зобов'язанням

- " -

- " -

Фармацевтичний директорат
Директорат стратегічного планування та євроінтеграції
Департамент впровадження реформ
Держлікслужба
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю і МОЗ України"

22.

Проведення заходів, спрямованих на виявлення і ліквідацію джерел надходження у незаконний обіг психоактивних речовин

1) за результатами виявлення незаконного розповсюдження нових хімічних речовин психоактивної дії забезпечення внесення в установленому порядку проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770, не пізніше ніж протягом трьох місяців після надходження відповідних пропозицій

проект нормативно-правового акта внесено Кабінетові Міністрів України

протягом 2019 - 2020 років

Фармацевтичний директорат
Держлікслужба
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

2) проведення аналізу міжнародної практики щодо законодавства у сфері визначення невеликих, великих, особливо великих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин

проведено узагальнення та аналіз відповідної інформації

2019 рік

Фармацевтичний директорат
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

3) перегляд невеликих, великих, особливо великих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин щодо змін їх порогових розмірів, а також доповнення розмірами для нових речовин, що включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770

внесено зміни до наказу МОЗ

2019 рік

Фармацевтичний директорат
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

23.

Здійснення заходів щодо удосконалення законодавства у сфері профілактики наркозалежності та боротьби з незаконним обігом наркотиків

1) здійснення перегляду норм законодавства, що передбачають покарання за вчинення деяких діянь, пов'язаних з наркотиками, з метою здійснення гуманізації відповідальності за окремі правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

законопроект розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України

протягом 2019 - 2020 років

Директорат медичних послуг
Департамент впровадження реформ
Управління правового забезпечення
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

2) розроблення проекту акта щодо контролю та відбору зразків рослин виду мак снотворний та рослин роду коноплі для проведення аналізу на наявність у них морфіну та тетрагідроканнабінолу

проект акта, підготовлений разом із МВС а Національною поліцією, внесено Кабінетові Міністрів України

2019 рік

Фармацевтичний директорат
Держлікслужба
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

3) внесення змін до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затверджених наказом МОЗ, щодо посилення відповідальності за відпуск без рецепта комбінованих лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори

затверджено наказ МОЗ

2019 рік

Фармацевтичний директорат
Держлікслужба
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

Моніторинг (динамічне спостереження) наркоситуації

24.

Приведення системи національних показників (індикаторів) оцінки наркоситуації у відповідність з критеріями Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо проведення моніторингу наркотичної ситуації в Україні

проект нормативно-правового акта внесено Кабінетові Міністрів України

- " -

Фармацевтичний директорат
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

 

 

2) проведення навчальних заходів з питань розвитку національної системи моніторингу щодо наркотиків для фахівців заінтересованих центральних органів виконавчої влади

забезпечено проведення навчальних заходів

після затвердження Порядку проведення моніторингу наркотичної ситуації в Україні

Фармацевтичний директорат
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"

Деякі питання державної політики щодо наркотиків

25.

Проведення спільних заходів з громадськими та неурядовими організаціями, спрямованих на поліпшення наркоситуації в країні

проведення громадських слухань, засідань за круглими столами, конференцій, публічних дискусій тощо

здійснено заходи щодо профілактики, лікування наркозалежності та протидії незаконному обігу наркотиків

протягом 2019 - 2020 років

Директорат медичних послуг
Фармацевтичний директорат
Директорат громадського здоров'я
Департамент впровадження реформ
ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України"
ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

 

Заступник Міністра

Р. Ілик


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.