ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України05 квітня 2019 року N 441

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2019 р. за N 447/33418

ВИМОГИ
до використання приміщень закладів освіти для проведення вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

1. Ці Вимоги визначають особливості використання приміщень закладів освіти для проведення вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Використання приміщень закладів освіти, необхідних для роботи пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пункт тестування), у яких проводять вступні випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (далі - вступне випробування), відбувається на безоплатній основі.

3. Пункт тестування - тимчасовий пункт в системі зовнішнього незалежного оцінювання, розташований в окремій будівлі або її частині, ізольованій на час проведення вступного випробування.

Межею пункту тестування є зовнішній периметр будівлі (її частини), у якій організовано його роботу.

4. Будівлі, споруди та приміщення, у яких створюються пункти тестування, мають відповідати вимогам щодо доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.

5. Пункти тестування створюються на базі закладів вищої освіти (їхніх структурних підрозділів), що здійснюють набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями, для вступу за якими згідно з Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України у відповідному році проводиться вступне випробування (далі - профільні заклади вищої освіти), а також за потреби - на базі інших закладів вищої освіти.

Використання бази закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів вищої освіти комунальної форми власності здійснюється за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі - обласні органи управління освітою).

6. Назва пункту тестування має збігатися з найменуванням закладу освіти, у якому його створено. Нумерацію пунктів тестування здійснює Український центр оцінювання якості освіти (далі - Український центр).

За наявності в закладі освіти окремих корпусів пункт тестування може створюватися в кожному з них. У назві такого пункту тестування зазначається номер (або назва) корпусу.

Створення в приміщенні закладу освіти двох пунктів тестування можливе за умови забезпечення окремого входу до кожного з них та позначення їх меж на час проведення вступного випробування. У назві таких пунктів тестування вказуються індекси 1 та 2, які відокремлюються від іншої частини назви позначкою "/".

7. Пункти тестування повинні мати аудиторії, у яких мають бути:

аудиторна дошка;

годинник;

15 столів і 15 стільців для осіб, які зареєструвалися для проходження вступного випробування (далі - вступники);

стіл і 2 стільці для інструктора та старшого інструктора;

1 - 2 стільці для осіб, уповноважених на здійснення спостереження або контролю за проведенням вступного випробування;

місце для особистих речей вступників (стіл, стільці тощо).

У пунктах тестування, крім аудиторії з 15 робочими місцями, можуть бути сформовані аудиторії на 30 або 45 робочих місць, у яких передбачено розміщення двох або трьох стандартних аудиторій по 15 робочих місць у кожній.

8. Пункти тестування для проведення основної сесії вступного випробування можуть створюватися в:

1) обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов'янськ, Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області;

2) інших містах обласного підпорядкування (за потреби), визначених Українським центром;

3) населених пунктах, розташованих у передмісті міст, зазначених у підпункті 1 цього пункту (за потреби), умови транспортного сполучення з якими та відстань до яких максимально наближені до наявних у відповідному обласному центрі (м. Києві) - пункти тестування в цих населених пунктах створюються за наявності погодження з Українським центром.

9. Пункти тестування для проведення додаткових сесій вступних випробувань створюються в місті Києві.

Пункти тестування для проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту створюються в містах, де розташовані регіональні центри.

10. Відповідальними за підготовку приміщень пункту тестування до проведення вступних випробувань є керівник відповідного закладу освіти та відповідальний за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

11. Адресою пункту тестування є місцезнаходження закладу освіти (корпусу).

12. Рішення про створення пунктів тестування для кожного вступного випробування (сесії) приймають регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональний центр), за поданням закладів вищої освіти, а також, за потреби, обласних органів управління освітою (у разі використання бази закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів вищої освіти комунальної форми власності) не пізніше ніж за три тижні до початку проведення вступних випробувань.

13. Подання профільних закладів вищої освіти щодо створення пунктів тестування має відповідати кількісним показникам, зазначеним у замовленні регіонального центру.

Якщо профільний заклад вищої освіти не може виконати в повному обсязі замовлення регіонального центру, то він має надати подання щодо створення пункту(ів) тестування із загальною кількістю робочих місць в аудиторіях, які відповідають нормам пункту 7 цих Вимог, не меншою за кількість випускників цього закладу, що завершують у рік проведення вступних випробувань здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями галузей знань, для яких передбачено проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Подання може включати пропозиції щодо створення пунктів тестування на власній базі та/або базі відокремленого(их) структурного(их) підрозділу(ів) профільного закладу вищої освіти, іншого закладу освіти (за його згодою).

14. Мережу пунктів тестування формують із дотриманням такої вимоги: наповнюваність пункту тестування становить, як правило, 180 - 360 вступників (допустима менша наповнюваність, якщо кількість вступників, які обрали для проходження вступного випробування певний населений пункт, менша ніж 180).

15. Профільні заклади вищої освіти та обласні органи управління освітою (у разі використання бази закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів вищої освіти комунальної форми власності) для введення до бази даних Українського центру надають інформацію про заклади освіти, що не використовувалися у рік проведення вступних випробувань для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, необхідну для формування мережі пунктів тестування, яка має містити:

1) найменування закладу;

2) місцезнаходження закладу;

3) прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу;

4) прізвище, ім'я, по батькові відповідального за пункт зовнішнього оцінювання;

5) номери контактних телефонів;

6) адресу електронної пошти для листування з регіональним центром (за наявності);

7) кількість приміщень, що можуть бути використані як аудиторії для вступного випробування;

8) кількість аудиторій на першому поверсі;

9) кількість аудиторій на 30 робочих місць;

10) кількість аудиторій на 45 робочих місць;

11) кількість поверхів;

12) підтвердження наявності/відсутності:

кімнати для зберігання контейнерів з матеріалами вступного випробування;

сейфа (або металевої шафи);

кімнати для відповідального за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

кімнати для медичного працівника;

внутрішніх туалетів;

внутрішнього туалету, обладнаного універсальною кабіною, доступною для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 "Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення";

вестибюля;

столів, придатних для письма на інвалідному візку;

пандуса;

зовнішніх сходів і пандуса(ів), обладнаних поручнями з урахуванням технічних вимог до опорних стаціонарних пристроїв відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 "Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення".

 

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

О. Шаров


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.