ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 18.03.2019 р. N 1097/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Про нарахування пені на суму штрафних санкцій, нарахованих контролюючими органами не пов'язаних з заниженням податкових зобов'язань, відповідно до статті 129 Податкового кодексу України

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника стосовно надання податкової консультації відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) щодо нарахування пені в інтегрованій картці платника податку з податку на додану вартість відповідно до статті 129 Кодексу на суму штрафних санкцій, нарахованих контролюючими органами не пов'язаними з заниженням податкових зобов'язань, та повідомляє.

Платник податку у своєму листі просить надати податкову консультацію стосовно нарахування пені відповідно статті 129 Кодексу за період адміністративного та/або судового оскарження по податкових повідомленнях-рішеннях (далі - ППР), відповідно до яких платнику податку нараховано суми штрафних санкцій.

Також платник податків просить надати консультацію щодо нарахування пені відповідно до статті 129 Кодексу на суму штрафних санкцій, нарахованих контролюючими органами до відповідно до статті 117 Кодексу (за порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах), статті 119 Кодексу (порушення платниками податків порядку подання інформації по фізичних особах - платників податків), статті 120 Кодексу (неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності), статті 1201 Кодексу (за порушення строків реєстрації податкових накладних (Порядок N 1307) та/або розрахунків коригування до податкових накладних (Порядок N 1307) та допущення помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної), статті 126 Кодексу (за порушення правил сплати (перерахування) податків) та статті 127 Кодексу (за порушення правил перерахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати).

Відповідно до підпункту 14.1.162 пункту 14.1 статті 14 Кодексу пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов'язань у встановлених Кодексом випадках та не сплачена у встановлені законодавством строки.

Водночас, грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (підпункт 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Відповідно до підпункту 14.1.265 пункту 14.1 статті 14 Кодексу штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) - плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Порядок нарахування пені визначено статтею 129 Кодексу.

Згідно з пунктом 129.1 статті 129 Кодексу нарахування пені розпочинається, зокрема:

при нарахуванні суми грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов'язання, визначеного Кодексом (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) (підпункт 129.1.1 пункт 129.1 статті 129 Кодексу);

при нарахуванні суми податкового зобов'язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов'язаних з проведенням податкових перевірок, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) (підпункт 129.1.2 пункт 129.1 статті 129 Кодексу).

Зазначений розмір пені, який визначено пунктом 129.4 статті 129 Кодексу, застосовується щодо всіх видів податків, зборів та інших грошових зобов'язань, крім пені, яка нараховується за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що встановлюється відповідним законодавством (пункт 129.5 статті 129 Кодексу).

Отже, у разі порушення платником податків граничних термінів сплати по ППР, відповідно до якого платнику податків нараховано суму штрафної санкції (фінансової санкції, штрафу) в зв'язку з порушення податкового законодавства, контролюючими органами нараховується пеня відповідно до статті 129 Кодексу починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання по ППР.

У разі скасування нарахованого контролюючим органом грошового зобов'язання (його частини) у порядку адміністративного та/або судового оскарження пеня за період заниження такого грошового зобов'язання (його частини) скасовується (пункт 129.2 статті 129 Кодексу).

Враховуючи зазначене, у разі адміністративного та/або судового оскарження платником ППР контролюючого органу, щодо якого ДФС та/або судом прийнято рішення щодо часткового скасування ППР, пеня за період заниження такого грошового зобов'язання (його частини) скасовується, а на іншу частину грошового зобов'язання пеня нараховується за весь період, включаючи період адміністративного та/або судового оскарження.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.