МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2018

м. Київ

N 1417

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 2019 р. за N 26/32997

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2015 року N 1156

Відповідно до статей 7, 16 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", пункту 5 Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року N 472 (Постанова N 472), та з метою більш ефективного ведення обліку технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Зміни до форми Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб'єктами (власниками) технологій, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2015 року N 1156 (Наказ N 1156), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2015 року за N 1501/27946, що додаються;

2) Зміни до Інструкції з оформлення Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб'єктами (власниками) технологій, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2015 року N 1156 (Наказ N 1156), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2015 року за N 1501/27946, що додаються.

2. Директорату інновацій та трансферу технологій (Чайка Д. Ю.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

Ю. Джигир

Заступник Міністра
охорони здоров'я України

П. Ковтонюк

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

П. Демчина

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
19 грудня 2018 року N 1417

ЗМІНИ
до форми Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб'єктами (власниками) технологій (Наказ N 1156)

1. У розділі "ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА":

1) поле 2151:

"

2151. Повне найменування юридичної особи (або П. І. Б.)

1 - українською мовою

 

2 - російською мовою

 

3 - англійською мовою

 

"

викласти у такій редакції:

"

2151. Повне найменування юридичної особи (або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

а - українською мовою

 

б - англійською мовою

 

";

2) поле 2358:

"

2358. Скорочене найменування юридичної особи

"

викласти у такій редакції:

"

2358. Скорочене найменування юридичної особи (або прізвище та ініціали фізичної особи)

а - українською мовою

 

б - англійською мовою

 

";

3) поле 1333:

"

1333. Відомча належність (підпорядкованість)

"

викласти у такій редакції:

"

1333. Форма власності, сфера управління

".

2. У розділі "ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА ТЕХНОЛОГІЇ":

1) поле 2152:

"

2152. Повне найменування юридичної особи (або П. І. Б.)

1 - українською мовою

 

2 - російською мовою

 

3 - англійською мовою

 

"

викласти у такій редакції:

"

2152. Повне найменування юридичної особи (або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

а - українською мовою

 

б - англійською мовою

 

";

2) поле 2360:

"

2360. Скорочене найменування юридичної особи

1 - українською мовою

 

2 - російською мовою

 

3 - англійською мовою

 

"

викласти у такій редакції:

"

2360. Скорочене найменування юридичної особи (або прізвище та ініціали фізичної особи)

а - українською мовою

 

б - англійською мовою

 

".

3. У розділі "СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ" назву розділу та поля 7553, 7362:

"

СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

7553. Початок

7362. Закінчення

"

викласти у такій редакції:

"

СТРОКИ ВИКОНАННЯ НДДКР, У РАМКАХ ЯКОЇ БУЛО СТВОРЕНО ТЕХНОЛОГІЮ

7553. Початок виконання НДДКР

7362. Закінчення виконання НДДКР

".

4. У розділі "ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ":

1) поле 9027:

"

9027. Назва технології (1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою)

1.

 

2.

 

3.

 

"

викласти у такій редакції:

"

9027. Назва технології (а - українською мовою, б - англійською мовою)

а)

 

б)

 

";

2) поле 9125:

"

9125. Опис технології (1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою)

1.

 

2.

 

3.

 

"

викласти у такій редакції:

"

9125. Опис технології (а - українською мовою, б - англійською мовою)

а)

 

б)

 

";

3) поле 9157:

"

9157. Ступінь відпрацювання технології

"

викласти у такій редакції:

"

9157. Ступінь відпрацювання технології

згідно з ДСТУ 3974-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення"

 

згідно з дев'ятибальною шкалою рівнів готовності технології (Technology readiness levels)

 

згідно із Законом України "Про лікарські засоби"

 

".

 

Генеральний директор директорату
інновацій та трансферу технологій

Д. Ю. Чайка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
19 грудня 2018 року N 1417

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 січня 2019 р. за N 26/32997

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб'єктами (власниками) технологій (Наказ N 1156)

1. Абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

"Усі поля бланка РКТ заповнюються українською мовою (крім окремо обумовлених полів, у яких потребується заповнення інформації українською та англійською мовами).".

2. У пункті 3:

1) у підпункті 2:

абзаци третій, четвертий викласти у такій редакції:

"у полі 2151 "Повне найменування юридичної особи (або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)" - зазначається повне найменування підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - заявника відповідною мовою;

у полі 2358 "Скорочене найменування юридичної особи (або прізвище та ініціали фізичної особи)" - зазначається скорочене найменування підприємства, установи, організації або прізвище та ініціали фізичної особи - заявника відповідною мовою;";

абзац восьмий викласти у такій редакції:

"у полі 1333 "Форма власності, сфера управління" - через скісну риску "/" зазначаються форма власності заявника та найменування державного органу, до сфери управління якого він належить (у разі якщо заявником є суб'єкт господарювання приватної форми власності або фізична особа, зазначається "не застосовується");";

2) у підпункті 3:

абзаци третій, четвертий викласти у такій редакції:

"у полі 2152 "Повне найменування юридичної особи (або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)" - зазначається повне найменування підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника технології відповідною мовою;

у полі 2360 "Скорочене найменування юридичної особи" - зазначається скорочене найменування підприємства, установи, організації або прізвище та ініціали фізичної особи - власника технології відповідною мовою;";

абзац восьмий викласти у такій редакції:

"у полі 1332 "Форма власності, сфера управління" - через скісну риску "/" зазначаються форма власності підприємства, установи, організації - власника технології та найменування державного органу, до сфери управління якого вони належать (у разі якщо власником технології є суб'єкт господарювання приватної форми власності, зазначається "не застосовується");";

3) у підпункті 4:

абзац другий після слова "технології" доповнити словами "(застосовується для технологій, фінансування яких здійснювалося за кошти державного бюджету. У разі якщо фінансування розроблення технології здійснювалося без залучення коштів державного бюджету, зазначається "не застосовується");";

абзац одинадцятий після слова "дослідження" доповнити словами та цифрами "(якщо в полі "Код джерела фінансування" обрано код "7713", обов'язковими до заповнення є поля 7700, 7711 та 7712);";

після абзацу одинадцятого доповнити підпункт новими абзацами дванадцятим, тринадцятим такого змісту:

"7711 - "кошти загального фонду державного бюджету" - асигнування із загального фонду державного бюджету;

7712 - "кошти спеціального фонду державного бюджету" - асигнування із спеціального фонду державного бюджету;".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцятим;

абзац двадцятий викласти у такій редакції:

"У графі "Обсяг фінансування" поля 7201 "Напрям фінансування" зазначається сума коштів, яку було використано для створення технології (у тис. грн) з кожного джерела фінансування. Обсяг коштів, які виділено із державного бюджету, має дорівнювати сумі коштів, виділених із загального та спеціального фондів державного бюджету;";

4) у підпункті 5:

абзац перший після абревіатури "НДДКР" доповнити словами ", у рамках якої було створено технологію";

абзаци другий, третій викласти у такій редакції:

"у полі 7553 "Початок виконання НДДКР" - зазначаються арабськими цифрами місяць та рік початку виконання НДДКР, у рамках якої розроблено технологію;

у полі 7362 "Закінчення виконання НДДКР" - зазначаються арабськими цифрами місяць та рік закінчення виконання НДДКР, у рамках якої розроблено технологію;";

5) у підпункті 6:

в абзацах другому, третьому цифри та слова "(1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою)" замінити літерами та словами "(а - українською мовою, б - англійською мовою)";

абзаци десятий - шістнадцятий замінити дев'ятнадцятьма абзацами такого змісту:

"у полі 9157 "Ступінь відпрацювання технології" - проставляється позначка, що відповідає рівню розроблення технології. За потреби може бути вказано декілька позначок залежно від рівня розроблення технології та системи, за якою цей рівень визначається. Ступінь відпрацювання технології може бути визначено одночасно кількома різними класифікаціями з проставлянням таких позначок:

згідно з ДСТУ 3974-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення", затвердженим наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 27 листопада 2000 року N 677:

якщо технологічну документацію розроблено за результатами лабораторних випробувань дослідного зразка, - 9157Л;

якщо технологічну документацію розроблено за результатами попередніх випробувань дослідного зразка, - 9157О;

якщо технологічну документацію розроблено за результатами приймальних випробувань дослідного зразка, - 9157О1;

згідно з дев'ятибальною шкалою рівнів готовності технології (Technology readiness levels), яка передбачає оцінку за такими рівнями:

9157/TRL1 - сформульовано базові принципи технології;

9157/TRL2 - сформульовано технологічні рішення;

9157/TRL3 - проведено першу оцінку ефективності застосування ідеї і технології, концепцію доведено експериментально;

9157/TRL4 - перевірено прототип в лабораторії, технологію перевірено в лабораторії;

9157/TRL5 - перевірено прототип в робочому середовищі користувача, технологію перевірено у відповідному робочому середовищі (на виробництві);

9157/TRL6 - здійснено випуск дослідного зразка продукту, включаючи тестування в робочому середовищі користувача;

9157/TRL7 - проведено демонстрацію пілотного виробництва на малій партії;

9157/TRL8 - виробництво з використанням технології повністю перевірене, затверджене і готове до запуску;

9157/TRL9 - виробництво з використанням технології повністю запущене;

згідно із Законом України "Про лікарські засоби":

якщо пройдено доклінічне дослідження лікарського засобу, - 9157/ДКЛ;

якщо відбулося клінічне випробування лікарського засобу, - 9157/КЛ;

якщо лікарський засіб пройшов усі стадії технологічного процесу, крім стадії фасування та/або кінцевого пакування і маркування (продукція "in bulk"), - 9157/ INB;".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцять дев'ятим - сороковим;

6) в абзаці сьомому підпункту 7 цифри та слова "(1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою)" замінити літерами та словами "(а - українською мовою, б - англійською мовою)".

 

Генеральний директор директорату
інновацій та трансферу технологій

Д. Ю. Чайка


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.