ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.11.2018 р. N 36942/7/99-99-15-03-02-17

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві
Офісу великих платників податків ДФС

Державна фіскальна служба України у зв'язку із набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 N 763 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307" (Наказ N 763), який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28.02.2017 за N 269/30137 (далі - наказ N 763), яким, зокрема, внесено зміни до форми податкової накладної (Порядок N 1307) та порядку її заповненн (Порядок N 1307)я, інформує про окремі особливості складання та реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних (Порядок N 1307).

1. Загальні положення

Наказом N 763 (Наказ N 763) внесено зміни до форми податкової накладної (Порядок N 1307) та розрахунка коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Порядок N 1307) (далі - розрахунок коригування), а також до Порядку заповнення податкової накладної (Порядок N 1307) (далі - Порядок N 763).

Згідно з пунктом 4 наказу N 763 (Наказ N 763) цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, крім абзацу другого пункту 6 (Наказ N 763) та пункту 8 Змін до Порядку заповнення податкової накладної (Наказ N 763), затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2020 року.

Наказ N 763 (Наказ N 763) опубліковано 06.11.2018 у виданні "Офіційний вісник України", N 85, а отже, він набирає чинності 01 грудня 2018 року.

Таким чином, з 01 грудня 2018 року реєстрація податкових накладних (Порядок N 1307) та розрахунків коригування (Порядок N 1307) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) здійснюється за формою, затвердженою наказом N 763 (Наказ N 763), незалежно від дати складання таких податкових накладних та розрахунків коригування.

Податкові накладні (Порядок N 1307) та розрахунки коригування (Порядок N 1307), які були подані на реєстрацію до 01.12.2018 і реєстрація яких була зупинена, в подальшому (у разі прийняття відповідного рішення) реєструються в ЄРПН за формою, за якою такі документи були подані до ЄРПН.

2. Зміни, які внесені до форм податкової накладної (Порядок N 1307) та розрахунка коригування до податкової накладної (Порядок N 1307)

Форму податкової накладної (Порядок N 1307) доповнено такими реквізитами:

а) заголовну частину доповнено реквізитом "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" (цей реквізит передбачено і для постачальника, і для покупця);

б) розділ Б доповнено новою графою 11 "Сума податку на додану вартість". У зв'язку із цим графа "Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника" стала обліковуватись у формі податкової накладної за номером 12.

Форму розрахунка коригування до податкової накладної (Порядок N 1307) доповнено аналогічними реквізитами, що і податкову накладну (Порядок N 1307), а також іншими, які містяться виключно в розрахунках коригування:

а) заголовну частину доповнено реквізитом "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" (цей реквізит передбачено і для постачальника, і для покупця);

б) запроваджено нумерацію рядків розрахунка коригування (графа 1.1). До внесення змін у розрахунку коригування вказувався лише номер за порядком рядка податкової накладної, що коригується. У зв'язку з цим графа "N з/п податкової накладної, що коригується або додається" стала обліковуватись у формі розрахунка коригування за номером 1.2;

в) для причини коригування передбачено зазначення коду причини коригування (графа 2.1) та запроваджено номер за порядком для групи коригування (графа 2.2);

г) розділ Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) доповнено новою графою "Сума податку на додану вартість". У зв'язку із доповненням вказаною графою за номером 14 графа "Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника" стала обліковуватись у формі розрахунка коригування за номером 15;

д) після розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) передбачено заповнення (в разі необхідності) одного або двох інформаційних полів із зазначенням даних щодо податкових накладних (Порядок N 1307), які були складені два і більше разів при здійсненні однієї і тієї ж операції (далі - "зайво складені" податкові накладні) та були зареєстровані в ЄРПН, та розрахунків коригування, складених до таких податкових накладних та зареєстрованих в ЄРПН.

3. Зміни в порядку заповнення податкової накладної (Порядок N 1307) та розрахунка коригування до податкової накладної (Порядок N 1307)

3.1. Особливості заповнення полів у верхній лівій частині податкової накладної (Порядок N 1307) / розрахунка коригування (Порядок N 1307)

3.1.1. Поле податкової накладної (Порядок N 1307) "Зведена податкова накладна" та поле розрахунка коригування (Порядок N 1307) "До зведеної податкової накладної"

У разі складання зведеної податкової накладної та/або розрахунка коригування до зведеної податкової накладної у цьому полі замість позначки "Х" зазначається код ознаки, передбачений пунктом 11 Порядку N 763 (Порядок N 1307), який застосовується залежно від причини, з якої складається зведена податкова накладна / розрахунок коригування:

код ознаки 1 - застосовується у разі складання зведених податкових накладних (Порядок N 1307) / розрахунків коригування (Порядок N 1307) у зв'язку з нарахуванням податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс);

код ознаки 2 - застосовується у разі складання зведених податкових накладних (Порядок N 1307) / розрахунків коригування (Порядок N 1307) у зв'язку з нарахуванням податкових зобов'язань відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу;

код ознаки 3 - застосовується у разі складання зведених податкових накладних (Порядок N 1307) / розрахунків коригування (Порядок N 1307), особливості заповнення яких викладені у пункті 15 Порядку N 763 (Порядок N 1307) (постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 розділу V Кодексу, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг);

код ознаки 4 - застосовується у разі складання зведених податкових накладних (Порядок N 1307) / розрахунків коригування (Порядок N 1307), особливості заповнення яких викладені у пункті 19 Порядку N 763 (Порядок N 1307) (складені за операціями з постачання товарів/послуг, які мають безперервний або ритмічний характер постачання).

У розрахунках коригування (Порядок N 1307), складених починаючи з 01.12.2018 до податкових накладних (Порядок N 1307), зареєстрованих в ЄРПН до 01.12.2018, у полі "До зведеної податкової накладної" замість позначки "Х", яка вказана в податковій накладній, вказується відповідний код ознаки (позначка "Х" не проставляється).

У розрахунках коригування (Порядок N 1307), складених до податкових накладних (Порядок N 1307), зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.12.2018, код ознаки, що вказується у полі "До зведеної податкової накладної", має відповідати коду ознаки "Зведена податкова накладна", який вказано у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.

3.1.2. Поле "Складена на операції, звільнені від оподаткування"

У верхній лівій частині податкової податкової накладної (Порядок N 1307) / розрахунка коригування (Порядок N 1307) у полі "Складена на операції, звільнені від оподаткування" проставляється позначка "Без ПДВ". У разі заповнення цього поля у графі 8 розділу Б табличної частини податкової накладної вказується код ставки "903" та в обов'язковому порядку заповнюється графа 9 "Код пільги".

У розрахунках коригування (Порядок N 1307), складених до податкових накладних (Порядок N 1307), у яких було заповнено поле "Складена на операції, звільнені від оподаткування", це поле також має бути заповнене. У разі заповнення цього поля у графі 11 розділу Б розрахунка коригування вказується код ставки "903" та в обов'язковому порядку заповнюється графа 12 "Код пільги".

3.1.3. Поле "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини"

У полі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" згідно з пунктом 8 Порядку N 763 (Порядок N 1307) при складанні податкових накладних (Порядок N 1307), особливості заповнення яких викладені в пунктах 10 - 15 Порядку N 763 (Порядок N 1307), вказується позначка "Х" та зазначається тип причини (значення від "01" до "15"; для податкових накладних, складених до 01.03.2017, такі значення можуть бути від "01" до "17").

У розрахунках коригування (Порядок N 1307), складених до податкових накладних (Порядок N 1307), у яких було заповнено поле "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини", це поле також має бути заповнене, а тип причини повинен відповідати типу причини, що був зазначений у податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування, незалежно від дати складання такої податкової накладної (до 01.03.2017 чи після вказаної дати).

Наприклад

У розрахунку коригування (Порядок N 1307), складеному до податкової накладної (Порядок N 1307) від 20.01.2017, яка має тип причини "16", також має бути вказано тип причини "16", незважаючи на його відсутність в переліку типів причин, зазначеному в пункті 8 Порядку N 763 (Порядок N 1307).

3.2. Особливості заповнення реквізитів податкової накладної (Порядок N 1307) / розрахунка коригування (Порядок N 1307) "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" (постачальника/покупця)

Поле "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" передбачено для зазначення даних і постачальника (продавця), і отримувача (покупця).

Відповідно до пункту 2.2 розділу II наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів" (Порядок N 1588), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за N 1562/20300 (зі змінами) (далі - Порядок N 1588), податковим номером платника податків є:

1) код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів та нерезидентів);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта;

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою у пункті 2.3 розділу II Порядку N 1588 (Порядок N 1588), платникам податків, визначеним у пункті 2.4 розділу II Порядку N 1588 (Порядок N 1588) (зазначене стосується уповноважених осіб договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи при взятті на облік договору, управителя майна при взятті на облік договорів управління майном, інвесторів (операторів) за угодами про розподіл продукції, виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництвам донорських установ в Україні).

Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються у разі, якщо Порядком N 763 (Порядок N 1307) визначено необхідність заповнення реквізиту "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" і при цьому покупець або продавець - фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

Реквізит податкової накладної (Порядок N 1307) / розрахунка коригування (Порядок N 1307) "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" заповнюється:

для постачальника (продавця) - постійно (незалежно від того, за якою операцією складається та реєструється в ЄРПН податкова накладна (Порядок N 1307) / розрахунок коригування (Порядок N 1307));

для отримувача (покупця) - у випадках, визначених Порядком N 763 (Порядок N 1307).

Відповідно до пункту 4 Порядку N 763 (Порядок N 1307) поле "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта", яке передбачене для заповнення даних щодо отримувача (покупця), заповнюється у разі постачання товарів/послуг платнику податку на додану вартість та у разі складання податкової накладної (Порядок N 1307) відповідно до пункту 10 Порядку N 763 (Порядок N 1307).

Таким чином, поле "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" для отримувача (покупця) заповнюється в обов'язковому порядку при складанні податкової накладної (Порядок N 1307) за операціями з постачання товарів/послуг:

а) платникам ПДВ (незалежно від того, за якою ставкою чи в якому порядку оподатковується ПДВ операція);

б) для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами (в такому випадку у полі "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" вказується реєстраційний (обліковий) номер платника податків, наданий контролюючим органом дипломатичній місії при взятті її на облік);

в) особі, не зареєстрованій платником податку, при умові, що операції з постачання товарів/послуг відповідно до статті 211 розділу V Кодексу оподатковуються у пільговому режимі та такі товари/послуги придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

г) особі, не зареєстрованій платником податку, за умови, що операції з постачання товарів/послуг звільнені від оподаткування податком відповідно до пункту 26 підрозділу 2 розділу XX Кодексу та оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

При складанні та реєстрації в ЄРПН податкової накладної (Порядок N 1307) / розрахунка коригування (Порядок N 1307) в інших випадках (за операціями з постачання товарів/послуг неплатникам податку, при визначенні податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198, пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу, за щоденними підсумками операцій тощо) заповнення поля "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" для отримувача (покупця) не передбачається. Разом з тим, якщо це поле в перерахованих випадках буде заповнене, це не буде вважатися помилкою, допущеною при складанні податкової накладної.

Реквізит "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється ні для постачальника (продавця), ні для отримувача (покупця) при складанні податкової накладної (Порядок N 1307) за операцією з отримання послуг від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України (в такій податковій накладній у верхній лівій частині у полі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)" вказується відмітка "Х" та тип причини "14", а у рядку "Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)" - умовний ІПН "500000000000"), а також при складанні розрахунка коригування до такої податкової накладної (Порядок N 1307).

3.3. Особливості заповнення графи податкової накладної (Порядок N 1307) / розрахунка коригування (Порядок N 1307) "Сума податку на додану вартість"

Графа 11 розділу Б податкової накладної (Порядок N 1307) (графа 14 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307)) "Сума податку на додану вартість" є обов'язковою до заповнення в усіх випадках, коли за здійсненою операцією нараховується сума ПДВ за ставкою 20 або 7 відсотків.

Значення графи 11 розділу Б податкової накладної (Порядок N 1307) (графи 14 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307)) обчислюється шляхом множення значення графи 10 розділу Б податкової накладної (графи 13 розділу Б розрахунка коригування) на відповідне значення ставки податку, код якої зазначено у графі 8 розділу Б податкової накладної (графі 11 розділу Б розрахунка коригування).

Графа 11 розділу Б податкової накладної (Порядок N 1307) (графа 14 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307)) заповнюється у гривнях з копійками, але з урахуванням особливостей здійснення окремих операцій з постачання товарів/послуг допускається зазначення в цій графі показника з урахуванням арифметичного округлення до 6 знаків включно після коми.

Графа 11 розділу Б податкової накладної (Порядок N 1307) (графа 14 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307)) "Сума податку на додану вартість" не заповнюється у разі здійснення:

а) операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (у графі 8 розділу Б податкової накладної (Порядок N 1307) (графі 11 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307)) має бути зазначено код ставки "901" або "902");

б) операцій, звільнених від оподаткування (у графі 8 розділу Б податкової накладної (Порядок N 1307) (графі 11 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307)) має бути зазначено код ставки "903" та у графі 9 розділу Б податкової накладної (графі 12 розділу Б розрахунка коригування) має бути вказаний код відповідної пільги з податку на додану вартість згідно з Довідниками податкових пільг).

Якщо графа 11 розділу Б податкової накладної (Порядок N 1307) (графа 14 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307)) не заповнюється, нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляються.

4. Особливості складання розрахунків коригування до податкової накладної (Порядок N 1307)

4.1. Загальні положення

Розрахунок коригування (Порядок N 1307) може бути складений та зареєстрований в ЄРПН тільки до зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної (Порядок N 1307), з дати складання якої не минуло більше як 1095 календарних днів.

З метою забезпечення єдиного підходу до складання розрахунків коригування до податкових накладних (Порядок N 1307) Порядок N 763 (Порядок N 1307) доповнено пунктом 23 (Порядок N 1307), в якому визначено особливості заповнення розрахунків коригування до податкових накладних.

Згідно з пунктом 23 Порядку N 763 (Порядок N 1307) для коригування кількісних та/або вартісних показників розділу Б податкової накладної (Порядок N 1307) у зв'язку із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг, запроваджується такий порядок складання розрахунків коригування (Порядок N 1307):

1) відповідні показники рядка податкової накладної (Порядок N 1307), що коригується (кількість або ціна, залежно від причини коригування, а також обсяг постачання та сума ПДВ), зазначаються зі знаком "-" (обнуляється (виводиться в "0") рядок податкової накладної, який коригується);

2) за потреби додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками, якому(им) присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній (Порядок N 1307).

При цьому в розрахунку коригування (Порядок N 1307) в одному рядку не можуть бути одночасно зазначені показники щодо коригування кількості та коригування вартості (ціни).

У разі зміни кількості товарів/послуг показники з граф 6 та 7 розділу Б податкової накладної (Порядок N 1307) переносяться до граф 7 та 8 та розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307). При цьому із цієї пари в розділі Б розрахунка коригування зі знаком "-" заповнюється тільки графа 7.

У разі зміни вартості (ціни) товарів/послуг показники з граф 6 та 7 розділу Б податкової накладної (Порядок N 1307) переносяться до граф 9 та 10 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307). При цьому із цієї пари в розділі Б розрахунка коригування зі знаком "-" заповнюється тільки графа 9.

Одночасно в одному рядку розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) може бути заповнена тільки одна пара граф: 7 і 8 або 9 і 10.

Якщо розрахунок коригування (Порядок N 1307) складається у зв'язку з повним поверненням товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) повної суми попередньої оплати товарів/послуг, новий(і) рядок(ки) в розділі Б розрахунка коригування не додається(ються).

Часткове повернення товарів або часткове повернення суми попередньої оплати товарів/послуг розглядається як зміна кількості або вартості (ціни) товарів/послуг.

При складанні розрахунка коригування (Порядок N 1307) до податкової накладної (Порядок N 1307), складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018, графа 14 розділу Б розрахунка коригування "Сума податку на додану вартість" не заповнюється у тих рядках, до яких відповідні показники податкової накладної переносяться зі знаком "-" (виводяться в "0"), водночас в нових (доданих) рядках такого розрахунка коригування графа 14 розділу Б підлягає заповненню у разі наявності суми податку (графа 11 розділу Б розрахунка коригування має значення "7" або "20").

4.2. Складання розрахунка коригування (Порядок N 1307) у разі виправлення помилок в реквізитах заголовної частини податкової накладної (Порядок N 1307) (крім помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця)

Дата складання податкової накладної (Порядок N 1307) та її порядковий номер виправленню не підлягають.

У разі допущення помилки в реквізитах заголовної частини податкової накладної (Порядок N 1307), крім помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця), постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до податкової накладної (Порядок N 1307), у якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок. Розрахунок коригування складається на дату виявлення такої помилки.

У такому розрахунку коригування (Порядок N 1307) розділи А та Б не заповнюються (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

Такий розрахунок коригування (Порядок N 1307) реєструється в ЄРПН постачальником (продавцем).

4.3. Складання розрахунка коригування (Порядок N 1307) у разі виправлення помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця)

Виправлення помилки, допущеної в заголовній частині податкової накладної (Порядок N 1307) в індивідуальному податковому номері (далі - ІПН) отримувача (покупця), здійснюється таким чином:

Постачальник (продавець) повинен скласти розрахунок коригування (Порядок N 1307) з урахуванням таких особливостей:

у полі "Дата складання" зазначається дата, на яку було виявлено помилку в ІПН покупця;

у заголовній частині розрахунка коригування (Порядок N 1307) зазначаються дані із заголовної частини податкової накладної (Порядок N 1307) з помилковим ІПН;

у розділі Б зазначаються зі знаком "-" (виводяться в "0") відповідні показники усіх рядків податкової накладної (Порядок N 1307), що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ).

Такий розрахунок коригування (Порядок N 1307) підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, якому належить ІПН, що помилково був зазначений у полі "ІПН покупця" податкової накладної (Порядок N 1307).

Одночасно постачальник (продавець) повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну (Порядок N 1307) з урахуванням таких особливостей:

1) реквізити заголовної частини податкової накладної (Порядок N 1307) зазначаються без помилок, тобто у полі "ІПН покупця" має бути вказаний правильний ІПН отримувача (покупця);

2) у полі "Дата складання" зазначається дата виникнення податкових зобов'язань постачальника (продавця), тобто дата складання податкової накладної (Порядок N 1307) з "помилковим" ІПН;

3) такій податковій накладній (Порядок N 1307) присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної з "помилковим" ІПН отримувача (покупця);

4) у розділі Б такої податкової накладної (Порядок N 1307) зазначається обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були вказані в податковій накладній з "помилковим" ІПН.

4.4. Зазначення у розрахунку коригування (Порядок N 1307) причини коригування

Порядком N 763 (Порядок N 1307) у розділі Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) передбачено новий показник "Код причини коригування", який вказується у графі 2.1 розділу Б розрахунка коригування (до внесення змін причина коригування зазначалася у текстовому вигляді).

Відповідно до пункту 23 Порядку N 763 (Порядок N 1307) Державна фіскальна служба України визначає умовні коди причин коригування, які платники податку зазначають у графі 2.1 розрахунка коригування (Порядок N 1307), та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку під час складання розрахунків коригування відповідно до Кодексу.

Перелік кодів причин коригування, які можуть бути зазначені у графі 2.1 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) "Код причини", та їх значення наведено в таблиці 1 та розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/357858.html.

Таблиця 1

Умовний код

Назва умовного коду причини коригування

101

Зміна ціни

102

Зміна кількості

103

Повернення товару або авансових платежів

104

Зміна номенклатури

201

Коригування зведеної податкової накладної (Порядок N 1307), складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу

202

Коригування зведеної податкової накладної (Порядок N 1307), складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу

203

Коригування зведеної податкової накладної (Порядок N 1307), складеної відповідно до 11 (останнього) абзацу пункту 201.4 статті 201 розділу V Кодексу

301

Виправлення помилки (пункт 24 Порядку заповнення податкової накладної (Порядок N 1307))

302

Усунення неоднозначностей

303

Зменшення обсягу при нульовій кількості

304

Зменшення кількості при нульовому обсягу

Причина коригування зазначається у розділі Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) виключно шляхом внесення до графи 2.1 відповідного умовного коду з довідника, розміщеного на офіційному веб-порталі ДФС. Заповнення причини коригування у текстовому вигляді або шляхом зазначення будь-яких інших цифр, знаків чи символів не допускається.

4.5. Зазначення у розрахунку коригування (Порядок N 1307) групи коригування

Порядком N 763 (Порядок N 1307) у розділі Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) передбачено новий показник "Група коригування", який вказується у графі 2.2 розділу Б розрахунка коригування

В усіх рядках розрахунка коригування (Порядок N 1307), пов'язаних з коригуванням одного рядка податкової накладної (Порядок N 1307) (рядок, в якому зі знаком "-" зазначено відповідні показники податкової накладної, що коригується, та за наявності новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками, що його замінює(ють)), у графі 2.1 зазначається однаковий код причини коригування. Одночасно усім таким рядкам присвоюється один номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) "N з/п групи коригування".

Кількість груп коригування у розрахунку коригування (Порядок N 1307) обмежується лише кількістю рядків у розділі Б розрахунка коригування, призначених для заповнення відповідних показників (загальна кількість рядків у розділі Б розрахунка коригування не може перевищувати 9999).

У розрахунку коригування (Порядок N 1307) одночасно може бути зазначено кілька різних причин коригування (наприклад, одночасна зміна кількості одного товару, повернення другого товару та перегляд ціни на третій товар тощо) в межах першого типу причин коригування (коди причин 101 - 104).

У такому випадку в одному розрахунку коригування (Порядок N 1307) кожній наступній групі коригування присвоюється окремий наступний порядковий номер, в тому числі, і у випадках, коли причини коригування співпадають (наприклад, змінюється кількість двох різних товарів).

Наприклад

У податковій накладній (Порядок N 1307), зареєстрованій в ЄРПН та виданій платнику податку, заповнено чотири рядки з різними видами (номенклатурою) товару. Відбувається повернення товару, вказаного у другому рядку податкової накладної (Товар 2), та зміна номенклатури товарів, що вказані в третьому та четвертому рядках податкової накладної (Товар 3 та Товар 4). При цьому Товар 3 замінюється на Товар 5, а Товар 4 замінюється на два нові товари: Товар 6 та Товар 7.

У цьому випадку розділ Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) до такої податкової накладної (Порядок N 1307) заповнюється таким чином:

1) повернення товару, вказаного у другому рядку податкової накладної (Порядок N 1307) (Товар 2):

у рядку 1 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) у графі 1.1 вказується 1, у графі 1.2 зазначається номер рядка 2 податкової накладної (Порядок N 1307), який коригується (виводиться в "0") у зв'язку з поверненням Товару 2, у графі 2.1 зазначається код причини 103, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 1;

2) зміна номенклатури товару, вказаного в третьому рядку податкової накладної (Порядок N 1307) (Товар 3 замінюється на Товар 5):

а) у рядку 2 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) у графі 1.1 вказується 2, у графі 1.2 зазначається номер рядка 3 податкової накладної (Порядок N 1307), який коригується (виводиться в "0") у зв'язку із зміною номенклатури Товару 3, у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 2;

б) у рядку 3 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) у графі 1.1 вказується 3, у графі 1.2 зазначається новий (доданий) номер рядка 5, в якому зазначається інформація про Товар 5, який додається внаслідок заміни Товару 3 на Товар 5; у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 2;

3) зміна номенклатури товару, вказаного в четвертому рядку податкової накладної (Порядок N 1307) (Товар 4 замінюється на Товари 6 та 7):

а) у рядку 4 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) у графі 1.1 вказується 4, у графі 1.2 зазначається номер рядка 4 податкової накладної (Порядок N 1307), який коригується (виводиться в "0") у зв'язку із зміною номенклатури Товару 4, у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 3;

б) у рядку 5 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) у графі 1.1 вказується 5, у графі 1.2 зазначається новий (доданий) номер рядка 6, в якому зазначається інформація про Товар 6, який додається внаслідок заміни Товару 4 на Товар 6; у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 3;

в) у рядку 6 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) у графі 1.1 вказується 6, у графі 1.2 зазначається новий (доданий) номер рядка 7, в якому зазначається інформація про Товар 7, який додається внаслідок заміни Товару 4 на Товар 7; у графі 2.1 зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 3.

Приклад заповнення граф 1.1 - 2.2 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307)

N з/п

N з/п рядка податкової накладної (Порядок N 1307), що коригується або додається

Причина коригування

Примітка

код причини

N з/п групи коригування

1.1

1.2

2.1

2.2

 

1

2

103

1

Показники обсягу постачання зі знаком "-"

2

3

104

2

Показники обсягу постачання зі знаком "-"

3

5

104

2

Показники обсягу постачання зі знаком "+"

4

4

104

3

Показники обсягу постачання зі знаком "-"

5

6

104

3

Показники обсягу постачання зі знаком "+"

6

7

104

3

Показники обсягу постачання зі знаком "+"

4.6. Особливості складання розрахунків коригування (Порядок N 1307) до зареєстрованих в ЄРПН "зайво складених" податкових накладних (Порядок N 1307)

Особливості складання розрахунків коригування (Порядок N 1307) до зареєстрованих в ЄРПН "зайво складених" податкових накладних (Порядок N 1307) визначено пунктом 24 Порядку N 763 (Порядок N 1307), згідно з яким у разі реєстрації в ЄРПН двох і більше податкових накладних, складених на одну операцію з постачання товарів/послуг, постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до "зайво складених" податкових накладних.

З метою такого коригування продавець (постачальник) повинен самостійно визначити, яка з кількох складених ним на одну і ту ж операцію податкових накладних (Порядок N 1307) є правильною, а яка (які) "зайво складеною(ними)".

При цьому один розрахунок коригування (Порядок N 1307) можна скласти лише до однієї "зайво складеної" податкової накладної (Порядок N 1307). Якщо на одну і ту ж операцію з постачання товарів/послуг складено кілька податкових накладних, розрахунки коригування, особливості складання яких визначені у пункті 24 Порядку N 763 (Порядок N 1307), складаються окремо до кожної податкової накладної, яка визначена платником як "зайво складена", у тому числі і до податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю).

У результаті такого коригування на одну операцію з постачання товарів/послуг в ЄРПН має залишитися одна податкова накладна (Порядок N 1307) (далі - "правильна" податкова накладна). Таке коригування не може бути проведене, якщо в ЄРПН за результатами операції з постачання товарів/послуг не залишиться жодної податкової накладної.

Складання розрахунка коригування (Порядок N 1307) до "зайво складених" податкових накладних (Порядок N 1307) передбачено окремо для випадків, коли розрахунки коригування до таких податкових накладних не було складено та зареєстровано в ЄРПН, та окремо для випадків, коли до "зайво складених" податкових накладних розрахунки коригування вже були складені та зареєстровані в ЄРПН до 01.12.2018.

4.6.1. Складання розрахунка коригування (Порядок N 1307) до "зайво складеної" податкової накладної (Порядок N 1307), до якої не було складено та зареєстровано в ЄРПН розрахунка коригування

Розрахунок коригування (Порядок N 1307) до "зайво складеної" податкової накладної (Порядок N 1307), до якої ще не складався та не реєструвався в ЄРПН розрахунок коригування, складається у такому порядку:

а) у верхній лівій частині розрахунка коригування (Порядок N 1307) у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин" зазначається тип причини 20, при цьому позначка "Х" не проставляється;

б) у заголовній частині розрахунка коригування (Порядок N 1307) у полі "до податкової накладної (Порядок N 1307)" зазначаються дата і номер податкової накладної, яка визначена платником як "зайво складена" податкова накладна;

в) в розділі Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) підлягають заповненню графи з 1 по 15 (крім випадків, коли таке заповнення не передбачено Порядком N 763 (Порядок N 1307)); графи 9 та 10 розділу Б розрахунка коригування не заповнюються;

г) відповідні показники кожного рядка "зайво складеної" податкової накладної (Порядок N 1307) (кількість (графа 7 розрахунка коригування (Порядок N 1307)), обсяг постачання (графа 13 розрахунка коригування) та сума ПДВ (графа 14 розрахунка коригування) зазначаються зі знаком "-" (показники податкової накладної виводяться в "0");

д) якщо "зайво складена" податкова накладна (Порядок N 1307) зареєстрована в ЄРПН до 01.12.2018, графа 14 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) до такої податкової накладної не заповнюється;

е) у графі 2.1 розділу Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) зазначається код причини 301;

є) у першому інформаційному полі "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної (Порядок N 1307)", яке знаходиться під табличною частиною розрахунка коригування (Порядок N 1307), зазначаються дані щодо податкової накладної, яка визначена платником як "правильна" податкова накладна;

ж) якщо на одну операцію з постачання товарів/послуг складено більше ніж дві податкові накладні (Порядок N 1307), тобто "зайво складених" податкових накладних дві і більше, то в кожному із розрахунків коригування (Порядок N 1307), що складаються до кожної із "зайво складених" податкових накладних, в першому інформаційному полі зазначаються дані щодо однієї і тієї ж податкової накладної, яка визначена платником як "правильна" податкова накладна;

з) розрахунок коригування (Порядок N 1307) з кодом причини 301 не може бути складено до податкової накладної (Порядок N 1307), яка визначена платником як "правильна" податкова накладна. Інформація про таку "правильну" податкову накладну має бути вказана в першому інформаційному полі кожного з розрахунків коригування, що складаються до кожної з податкових накладних, визначених платником як "зайво складені". Будь-які коригування показників "правильної" податкової накладної (повернення товару, зміна ціни чи кількості) надалі здійснюються у загальному порядку;

и) друге інформаційне поле "Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунка коригування (Порядок N 1307) до податкової накладної (Порядок N 1307), зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна" одночасно з першим інформаційним полем не заповнюється.

Такий розрахунок коригування (Порядок N 1307) підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем), який був зазначений у податковій накладній (Порядок N 1307), що коригується, крім випадків, передбачених Порядком N 763 (Порядок N 1307).

4.6.2. Складання розрахунка коригування (Порядок N 1307) за умови, що до 01.12.2018 до "зайво складеної" податкової накладної (Порядок N 1307) вже був складений та зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування

У разі якщо до набрання чинності Порядком N 763 (Порядок N 1307) (тобто до 01.12.2018) до "зайво складеної" податкової накладної (Порядок N 1307) вже був складений та зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування (Порядок N 1307), в результаті реєстрації якого показники такої податкової накладної виведено в "0", платник податку може скласти ще один "інформаційний" розрахунок коригування до такої "зайво складеної" податкової накладної.

У такому "інформаційному" розрахунка коригування (Порядок N 1307):

а) у верхній лівій частині розрахунка коригування (Порядок N 1307) у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин" зазначається тип причини 20, при цьому позначка "Х" не проставляється;

б) у заголовній частині розрахунка коригування (Порядок N 1307) у полі "до податкової накладної (Порядок N 1307)" зазначаються дата і номер податкової накладної, яка визначена платником як "зайво складена" податкова накладна;

в) розділи А і Б розрахунка коригування (Порядок N 1307) не заповнюються;

г) в першому інформаційному полі "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної (Порядок N 1307)", яке знаходиться під табличною частиною розрахунка коригування (Порядок N 1307), зазначаються дані щодо податкової накладної, яка визначена платником як "правильна" податкова накладна;

д) у другому інформаційному полі "Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунка коригування (Порядок N 1307) до податкової накладної (Порядок N 1307), "зайво складеної" на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна", зазначаються дані щодо розрахунка коригування до податкової накладної, що був складений та зареєстрований в ЄРПН і яким показники такої податкової накладної виведено в "0".

Такий розрахунок коригування (Порядок N 1307) підлягає реєстрації в ЄРПН виключно постачальником (продавцем).

4.6.3. Звертаємо увагу

Встановлений пунктом 24 Порядку N 763 (Порядок N 1307) порядок складання розрахунків коригування до податкових накладних (Порядок N 1307), які визначені платником як "зайво складені" податкові накладні (Порядок N 1307), не застосовується у таких випадках:

1) за операцією з постачання товарів/послуг в ЄРПН зареєстрована одна податкова накладна (Порядок N 1307);

2) зареєстрована в ЄРПН податкова накладна (Порядок N 1307) складена без факту здійснення господарських операцій;

3) у зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній (Порядок N 1307), яка визначена платником як "зайво складена", показники розділу Б не відповідають показникам податкової накладної, яка визначена платником як "правильна" податкова накладна;

4) до "зайво складеної" податкової накладної (Порядок N 1307) зареєстровано розрахунок коригування (Порядок N 1307), яким показники такої податкової накладної не виводились в "0", а здійснювалося коригування кількісних або вартісних показників та/або зміни номенклатури, в результаті чого такі показники відкоригованої податкової накладної не дорівнюють нулю.

Розрахунки коригування (Порядок N 1307) до таких податкових накладних (Порядок N 1307) складаються (в разі виникнення підстав) у звичайному порядку, тип причини 20 у них не зазначається, інформаційні поля "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної" та "Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунка коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна", не заповнюються.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні масово-роз'яснювальної роботи з платниками податків.

 

В. о. заступника Голови

Є. Бамбізов


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.