МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.08.2018

м. Київ

N 2609/5/350

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2018 р. за N 939/32391

Про внесення змін до Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (Постанова N 228) (із змінами), пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року N 281 (Постанова N 281) (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII)

НАКАЗУЄМО:

1. У Положенні про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 27 грудня 2004 року N 142/5/310, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2004 року за N 1649/10248:

1) підпункт 7 пункту 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:

"7) засвідчується справжність кваліфікованого електронного підпису на електронних документах;";

2) пункт 2.8 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.8. Нотаріальні дії з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки вчиняються в порядку, визначеному законодавством.";

3) підпункт 3.13.4 пункту 3.13 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.13.4. Консул засвідчує справжність кваліфікованого електронного підпису, враховуючи положення порядку вчинення нотаріальних дій з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки.".

2. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності одночасно із Законом України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII), але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Бернацьку Н. І. та державного секретаря Міністерства закордонних справ України Заяця А. І.

 

Міністр юстиції України

П. Петренко

Міністр закордонних справ України

П. Клімкін

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С. С. Лур'є


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.